ILMASTOAHDISTUSTAKO?

Viime aikoina on paljon ollut esillä ilmastomuutokseen liittyvät asiat, on melkein mahdotonta, ettei tähän asiaan olisi jonkin kanavan kautta törmännyt. Ilmastonlämpeneminen on maailmalaajuinen kriisi, jolla on suuret vaikutukset luontoon ja ihmisiin ympärimaailmaa. Ilmastonmuutosta ei voi enää pysäyttää, mutta sitä voi hillitä. On tärkeää, että asia on pinnalla ja jokainen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa tulevaan.

Vene, Soutuvene, Järvi, Vesi, Maisema, Kala, Pankki

Ympäristökasvatuksen rooli on kasvanut myös koululaisten maailmassa. Ympäristökasvatuksen taso vaihtelee vielä paljon riippuen koulusta. Kestävään elämäntapaan kasvattaminen on hyvin mukana opetussuunnitelmassa, mutta ilmastonmuutoksesta tämän hetkinen opetussuunnitelma ei kerro kovin paljon. Vastaan tulleiden uutisten ja lasten sekä nuorten kanssa työskennellessä on itselleni herännyt kysymys siitä, miten aihetta tulisi käsitellä. Asia tuodaan esille, mutta onko aiheen käsittelemiseen varattu tarpeeksi aikaa tai mahdollisesti puhumisen lisäksi myös joitakin toiminnallisia menetelmiä purkaa aihetta.

Ympäristötutkija Pihkalan mukaan tutkimusten perusteella voidaan olettaa, että on olemassa paljon nuoria, jotka kärsivät ilmastonmuutokseen liittyvästä pelosta ja ahdistuksesta. Lapset ja nuoret ovat vielä kehitysvaiheessa eikä heidän psyykkinen käsittelykapasiteettinsa vielä ole tarpeeksi kehittynyt käsittelemään liian suurta määrää tietoa. Ilmastoahdistus voi tutkimuksen mukaan näkyä erilaisina oireina levottomuudesta ja alakuloisuudesta pelkoon, unihäiriöihin ja järkytykseen.

Onko meillä aikuisille, kasvattajilla, tarpeeksi tietoa ja taitoa vastata lasten ja nuorten keskuudesta nouseviin ympäristöasioihin? Ja millä tavalla me lähdemme asiaa käsittelemään ja opettamaan heille. Digilaitteet kehittyvät ja kouluissakin siirrytään enemmän ja enemmän digiopetukseen. Onko tämä ympäristön suojelemista? Ilmastoasiat tulevat olemaan pinnalla koko ajan enemmän, joten mielestäni tähän asiaan tulisi kiinnittää huomiota aikaisempaa enemmän ja pohtia nimenomaan niitä malleja ja väyliä käsitellä asiaa. Kuitenkin on vielä toivoa jäljellä ja näitä konkreettisia asioita pitäisi enemmän tuoda esille.

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/opetus-ja-opiskelu-yliopistossa/ekoteologi-ymparistoahdistuksen-keskella-on-toivoa

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “ILMASTOAHDISTUSTAKO?”

  1. Paluuviite: Mikä on yhteiskunnan rooli nuorten mielenterveysongelmien kasvussa? | Laurea Showcase

Kommentoi