Järjestötoiminta – auttaminen ja vilpittömyys kaiken takana niin kuin sosionomeilla

Järjestötoiminta on kansalaisten osallisuutta lisäävää toimintaa, johon kuuluu ihmisten tunteellisuus, intohimo, läsnäolo, kumppanuus ja sitoutuminen: ylipäätään tehdä toiselle ihmisille hyvää.

Hyvät teot, pyrkimys hyvään ja vilpittömyys ei ole itsestään selvyys monelle. Jokaisella järjestöllä on oma agenda mitä he ajavat – agenda perustuu yleensä aina auttamiseen ja kohde on aina elävä olento, mutta auttamisen kohde ja asia voi olla mitä vain: ruoka-apu köyhille ihmisille, kodittomille eläimille koti, rikollisten sopeuttaminen uudelleen muuttuvaan yhteiskuntaan tai vertaistukea ongelmiin ja riippuvuuksiin. Vaikka jokaisella järjestöllä on jokin tehtävä yhteiskunnassa, jonka järjestö on valinnut.  Ei pidä unohtaa, vaikka järjestön tehtävä olisi kuinka tärkeä,  järjestö ei voi tehdä tehtävää, jos siihen ei ole motivaatiota, resursseja, vapaaehtoisuutta, halu tehdä asioita tai halu auttaa. Järjestöt toimivat yleensä rahoituksilla tai hankerahoituksina. Monien menestyvien yhdistyksien salaisuus on intohimo työntekijöiden motivaatio, työpanos ja jatkuva rahoitus toiminnalle.  Lisää voit lukea tästä Kansaisyhteiskunnan kirjoituksesta.

Mitä yhteistä sitten on sosionomilla ja järjestötoiminalla? Yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen on järjestötoiminnan ja sosionomin työtä, jolla on tarkoitus ja paikka yhteiskunnassa. Suurin osa sosionomeista työskentelee juuri järjestöissä tai järjestötyön parissa. Jo sosionomin ammattietiikan puolesta järjestötoiminta soveltuu lähes kaikille sosionomeille: on varaa valita millaisen työn parissa haluaa työskennellä ja kenen auttaminen on lähellä sydäntä. Vaikka haluaisi auttaa kaikkia, siihen ei riitä yhden sosionomin resurssit. Meitä tarvitaan paljon lisääntyvien ongelmien ja kriisien takia, jotta voimme auttaa, ohjata ja opastaa ihmisiä takaisin oman elämän pariin ja elää juuri sellaista elämää mitä he ovat aina halunneet elää ilman ongelmia ja kriisejä. Sosionomin työ on auttamista, mutta jokainen on vastuussa omista toimista ja teoistaan.  Olkoon sosionomien teot hyviä ja ammattietiikan mukaisia kunnioittaen ihmisarvoa ja erilaisuutta. Muistakaa olla ihminen ihmiselle!

-Antti

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi