Maahanmuuttajien asunnottomuus

Kuva googlesta

Tässä kirjoituksessa tarkastelen maahanmuuttajien asunnottomuutta ja siihen vaikuttavia syitä. Itse olen työskennellyt alaikäisenä Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden ryhmäkodissa ja kokenut kuinka työlästä asunnon saaminen on voinut olla, kun nuoret ovat olleet muuttamassa omilleen ensimmäistä kertaa. Nuoret tarvitsivat paljon apua asunnon etsimiseen ja tukien hakemiseen. Ryhmäkodin toiminnan aikana apua oli tarjolla ympäri vuorokauden ja jokaisen omaohjaaja auttoi kaikessa mahdollisessa asunnon hankkimiseen liittyvässä. Ryhmäkodin loputtua he siirtyivät omilleen ja avun hakeminen myös heidän omalle vastuulleen.

ARAN selvityksessä kerrotaan, että maahanmuuttajat ovat perustellusti yksi asuntomarkkinoilla haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä. Maahanmuuttajien asunnottomuuteen tai asunnon saannin vaikeuteen vaikuttavat kielitaito, alhainen tulotaso, koettu syrjintä ja sosiaalisten verkostojen puute. Maahanmuuttajalle voi olla haasteellista ymmärtää asunnonhakuprosessia ja yhteiskunnan palveluita.  

“ARAn asunnottomuusselvityksen mukaan vuonna 2017 joka neljäs Suomen yksinelävistä asunnottomista oli maahanmuuttajataustainen. Asunnottomista perheistä maahanmuuttajataustaisia oli 65 %. Maahanmuuttajien asunnottomuus koskettaa erityisesti Helsinkiä, jossa oleskelee yli 80 % Suomen maahanmuuttajataustaisista asunnottomista”

Asunnon saaminen jo kantasuomalaiselle voi olla haasteellista, varsinkin jos tulotaso on heikko ja kohtuuhintaisista asunnoista on pulaa. Mutta jos sen päälle asunnonhakija ei osaa kunnolla kieltä eikä omaa sosiaalisia verkostoja eikä ymmärrä suomalaista palvelujärjestelmää, voi tilanne olla vielä synkempi. Jo pelkästään maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta ovat kunnolliset asuinolosuhteet tärkeät. Ilman kotia on vaikea asettua aloilleen, opiskella tai löytää työtä. Tämän myötä sopeutuminen yhteiskuntaan on vaikeampaa.

Onneksi asiaan on kiinnitetty huomiota ja esimerkiksi uudessa hallitusohjelmassa maahanmuuttajat ovat yksi asunnottomuustyön painopisteeksi valittu kohderyhmä. Apua on jo nykyisellään saatavilla, esimerkiksi VVA:lla työskentelee erikseen maahanmuuttajien asunnottomuuteen erikoistunut maahanmuuttoasioiden asiantuntija. Myös kuntien ja kaupunkien sosiaalityö tarjoaa ohjausta ja neuvontaa, mutta se löytävätkö asunnottomuuden kanssa kamppailevat oikeiden palvelujen piiriin, on eri asia. Tässä olisi myös hyvä tehdä ennaltaehkäisevää työtä ja tarjota tietoa osana kotouttamista.

-Henni

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi