Mitä tehdä jos jäät asunnottomaksi?

Vaikka kuka tahansa voi jäädä asunnottomaksi, riski on suurempi pienituloisilla, maahanmuuttajanaisilla sekä päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivillä. Tavallisia syitä asunnon menetykseen on erilaiset kriisit esimerkiksi avo- tai avioero, työttömäksi jääminen tai sairastuminen. (Vva ry)

Vva ry on tehnyt kattavan listan siitä, mitä tulee tehdä silloin jos on jäänyt asunnottomaksi. Asunnottomaksi jäädessä, voi tilanne olla niin paha ettei voimavaroja omien asioiden hoitamiseen ole. Asioiden hoitamista helpottaa, jos apu on helposti löydettävissä ja kynnys hakea sitä on matala.

  • Kirjaudu asunnottomaksi oman kuntasi maistraatissa.
  • Hanki poste-restante osoite jolloin saat sinulle kuuluvat postit.
  • Ota selvää missä nukut ensi yön. Ota selvää kuntasi majoitusmahdollisuuksista. Sosiaalipäivystys ohjaa eteempäin.
  • Varaa aika sosiaalityöntekijälle. Selvitä oma tilanteesi ja vuokranmaksukykysi ja miettikää yhdessä miten tästä eteempäin.
  • Hae Kelasta sinulle kuuluvat etuudet. Selvitä kuntasi kohtuuvuokrarajat, eli mihin summaan asti Kela korvaa vuokramenosi.
  • Tukea asumiseen? Jos koet, ettei asuminen onnistu itsenäisesti, ota se puheeksi sosiaalityöntekijän kanssa.
  • Onko sinulle velkaa? Selvitä velan määrä Asiakastieto Oystä.
  • PYYDÄ APUA! Älä jää yksin vaikeiden asioiden kanssa. Apua voi hakea esimerkiksi oman kuntasi matalan kynnyksen päiväkeskuksista tai järjestöjen neuvontapalveluista.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi