Pidä huolta mielestäsi

Nuoruus on monille elämänvaihe, jota ei kovin helpolla unohda. Siihen kuuluu iloja, suruja, pettymyksiä, onnistumisia. Tunneskaala on laaja, erilaisia tilanteita tulee vastaan ja ristiriidoilta on lähes mahdoton välttyä. Erilaiset ongelmat kotona, koulussa tai kavereiden kanssa voivat tunnemyrskystä kärsivästä nuoresta tuntua toisinaan ylitsepääsemättömiltä.

Valitettavan moni nuori kärsii mielenterveysongelmista tämän nuoruuden tunnekuohun ohella.

Moni mielenterveysongelma alkaa oireilla nuoruudessa. Suomen terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen mukaan noin 20-25% nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä. Kuulostaa aika paljolta, eikö? Yleisimpiä häiriöitä ovat muun muassa masennus, ahdistuneisuus ja syömishäiriöt. Mielenterveysongelmat voivat oireilla myös holtittomana päihteiden käyttönä. Nuoren käyttäytyessä itsetuhoisesti apua tulee saada heti.

Nuoren mielenterveyden häiriöitä voi toisinaan olla vaikea tunnistaa. Nuori voi olla ulospäinsuuntautunut, iloinen ja jaksaa ihmisten kanssa tsempata. Tilanne yksin ollessa voi olla täysin toinen. Masennus ei aina näy ulospäin – vaikka niin usein luullaan.

Kotiolot?

Kotiolojen vaikutus mielenterveyteen on nuorella suuri. Nuoren oireilleissa vanhempien tuki on äärettömän tärkeää. Vanhempien luoma turva ja apu ovat korvaamattomia, ja kodin tulisi olla nuorelle turvapaikka.

Valitettavasti kaikilla nuorilla kotona ei ole turvallista aikuista, jolloin lienee parasta tukeutua perheen ulkopuoliseen apuun. Tukea on mahdollista lähteä hakemaan esimerkiksi koulun terveydenhoitajalta tai oman paikkakunnan nuorisotyöntekijöiltä. Toisinaan huonot kotiolot voivat olla jo syy nuoren oireilulle. Väkivallan uhka tai vanhempien holtiton päihteiden käyttö ei luo nuorelle turvallista ympäristöä, jossa etsiä omaa paikkaansa maailmassa.

Kaverit?

Nuoruudessa tulee vaihe, kun vanhempiin aletaan ottamaan etäisyyttä ja kavereiden merkitys kasvaa entisestään. Kavereiden kanssa lähdetään kokeilemaan omia siipiä ja rajoja.

Hyvä kaveriporukka voi toimia tukena nuoren mielenterveydelle, nostaa itsetuntoa ja saa nuoren lähtemään ulos. Huono kaveriporukka puolestaan voi ohjata väärille teille, josta voi aiheutua vain lisää haittaa mielenterveydelle. Huonot ihmissuhteet tuovat aina haasteita elämään.

Osalla nuorista puolestaan ei kavereita juurikaan ole. Nykyään moni yksinäinen nuori hakeutuu netin pariin, ja saattaa saada uusia tuttavuuksia sitä kautta. Se ei aina ole huono vaihtoehto, kunhan muistaa netin anonyymiteetin mukanaan tuomat riskit.

Entä muut tekijät?

Kotiolojen ja kaveripiirin lisäksi muun muassa opinnoilla on vaikutusta nuoren mielenterveyteen. Koulukiusaaminen vaikuttaa poikkeuksetta negatiivisesti nuoren mielenterveyteen. Lisäksi oppimisvaikeudet tai muut haasteet koulussa voivat olla negatiivisia tekijöitä.

Harrastukset voivat olla monelle nuorelle tekijä, jonka avulla jaksaa selvitä muuten harmaasta arjesta. Mielekäs harrastus voi tuoda mukanaan myös uusia kavereita.

Nuoren mielenterveyteen vaikuttaa lukematon määrä asioita. Mielenterveysongelmat voivat kummuta jo lapsuudesta asti. On siis tärkeää tukea jo pienen lapsen mielenterveyttä ja kehitystä.

Mistä tukea?


Mielenterveysongelmiin liittyy vahva negatiivinen stigma. Ihmisillä on tiettyjä ennakkoluuloja mielenterveysongelmista ja yleinen ajatus on, ettei niistä saisi puhua ääneen. Puhuminen on kuitenkin juuri se, joka mielenterveysongelmiin auttaa.

Pidä huolta mielestäsi. Puhu, äläkä jää yksin taistelemaan.

Toisinaan ammattilaiselle puhuminen voi olla se paras vaihtoehto. Nuorille on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja, joiden kautta pääsee juttelemaan. Näitä ovat muun muassa: Sekasin 247 -chat, Nuorten turvatalo, Lasten ja nuorten puhelin, Poikien puhelin ja Naisten linja.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

7 ajatusta aiheesta “Pidä huolta mielestäsi”

 1. Hyvä kirjoitus! On raskasta nähdä, kuinka monella nuorella on mielenterveysongelmia. Kirjoitukseen on hyvin kirjattu, mistä ongelmia voi tulla. Minusta on hyvä kun kirjoitukseen on listattu mistä voi saada apua! Toivoisin, että nuoret uskaltaisivat ottaa yhteyttä eri apuja tarjoaviin palveluihin. Tämä pistää itseni miettimään, uskaltavatko he vai eivät? Hyvin ja monipuolisesti kirjoitettu teksti!

 2. Kiitos Kristiina tekstistäsi.

  Tämä on teema josta puhutaan paljon, mutta silti ei koskaan liikaa. On ihanaa kuinka mielenterveysongelmat ja niiden ehkäisy ovat koko ajan enenevissä määrin osa yleistä keskustelua. Sillä, että tätä teemaa käsitellään ja ihmiset ovat avoimia omista mielenterveyden haasteistaan, auttaa muita hakemaan myös apua. Toivon että terapiatakuu-kansalaisaloite tulee kantamaan hedelmää, ja pian avun saaminen olisi mahdollista inhimillisen ajan puitteissa.

  Tekstisi kattoi mukavan laajasti mielenterveyden teemaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Kivaa että nostit esiin tahoja joihin voi myös matalalla kynnyksellä ottaa yhteyttä, jos kaipaa tukea.

 3. Tiia Tuominen

  Mukaansa tempaava otsikko!
  Nuorten mielenterveysongelmat ovat valitettavan yleisiä. Juuri tälläistä tekstiä voisi jakaa yläasteilla. Teksti tuo aihetta monipuolisesti ilmi. Lopun linkit ovat mahtava lisä! Nuoret tarvitsevat anonyymisti toimivia, matalan kynnyksen palveluja, joihin ei fyysisesti tarvitse mennä. Etenkin sekasin247 -chat kuulostaa toimivalta.

 4. Nuorten mielenterveysongelmat on vaikea asia ja valitettavasti ne ovat jatkuvasti nousussa oleva ilmiö. Nuorille pitäisi ehdottomasti tarjota lisää matalan kynnyksen palveluita, kuten sekaisin-chat, sillä varsinkin nuorten keskuudessa häpeä leimaantumisesta varjostaa mielenterveysongelmia vahvasti.

 5. Olipa hyvä teksti! Hyvin kirjoitettu ja selkeästi jaoteltu.

  Viime vuosina on ollut todella positiivista huomata, kuinka mielenterveysasioihin liittyvää puhetta käännetään sallivampaan, hyväksyvämpään ja avoimempaan suuntaan, eikä se ole enää samalla tavalla tabu kuin ennen vanhaan. Asenteiden muutoksen huomaa jo siinä, että nykyisin yhä enenevissä määrin puhutaan häiriöistä ongelmien sijaan.

  20-25% nuorista on kyllä suuri määrä. Ovatko mielenterveyshäiriöt lisääntyneet, vai osataanko niitä diagnosoida paremmin ja hakeudutaanko pienemmällä kynnyksellä palvelujen piiriin? Olisi mielenkiintoista tietää, mitä todelliset luvut olivat esimerkiksi 80-90-luvun vaihteessa.

 6. Ihana teksti lukea! Tuli jotenkin toiveikas olo asian suhteen, että ehkä kaikki vielä löytää tiensä apuun. Valitettavasti tietenkin suomessa esiintyy paljon itsemurhatapauksia, joiden syitä ovat nimenomaan edellä mainitsemat. On saatava myös ne ihmiset palveluiden ja avun piiriin, jotka eivät kykene syystä tai toisesta puhumaan. Paljon on tehty ja vielä vähän voisi tehdä enemmän.

  Kiitos tekstistä, se oli avartava ja kauniisti kirjoitettu.

 7. Kiitos tekstistä! Tämä on hankala aihe puuttua. Minulle heräsi kysymyksiä kuinka tunnistaa mielenterveys ongelmat nuorella? Vaikka kotona olisi asiat kunnossa ei silti ongelmia välttämättä näe päällepäin, kuten kirjoitit. Nuoruuteen saattaa kuulua ongelmakäyttäytymistä ja rajojen kokeilua, ilman, että tilanne on huono. Miten mielenterveysongelmat edes itse tunnistetaan? Ne voi helposti tunnistaa kun sellaisia on joskus ollut aiemminkin, mutta miten nuori tunnistaa omat mielenterveysongelmansa jos ne ovat hänellä ensimmäistä kertaa? Mielenterveysongelmissa ongelmallista on juuri se, että oma mieli uskottelee omien kokemusten olevan totta, ei sairautta.
  Kun etäisyyttä aikuisiin otetaan luonnollisesti muutenkin, on aikuisen vaikeaa tietää mitä nuoren päässä liikkuu. Voisi olla hyvä ajatus hoitaa nuorten mielenterveyttä joka tapauksessa, eli myös ilman diagnooseja tai hälyytystilannetta. Mitä jos nuorilla olisi paikka, jossa treenata sosiaalisten ongelmatilanteiden ratkaisua, omien rajojen tunnistamista, tunnetyöskentelyä..? Se voisi tapahtua vaikka joka iltapäivä koulun päätteeksi, vapaa-ajanvietto henkisesti. Samalla voitaisiin tehdä tutkimusta heidän voinnistaan sekä harjoittelun vaikutuksista. Tästä saadun tiedon pohjalta nuori voitaisiin ohjata matalalla kynnyksellä koulupsykogille tai psykoterapiaan. Tämä saattaisi vaikuttaa myös nuorten aikuisten hyvin vointiin ja sitä kautta aikuisena mielenterveysongelmiin.

  Ajatuksia herättävä aihe!

  – Lilli

Kommentoi