Viimeinen blogiteksti

Syksy on mennyt nopeasti ja pikkuhiljaa vaihtunut talveksi, ja nyt on meidänkin aika lopetella blogiamme.

Blogissamme olemme käsitelleet erilaisia nuoruuteen liittyviä ajankohtaisia aiheita, pohtineet ja ihmetelleet, sekä jakaneet tietoa nuoruuteen liittyvistä haasteista ja ongelmakohdista. Blogin pitäminen on ollut antoisa ja opettavainen kokemus, mutta kaikki hyvä loppuu aikanaan. Kiitoksia kaikille jotka olette tätä meidän blogiamme lukeneet!

Nuorten osallisuus

Nuoria halutaan osalliseksi monenlaiseen toimintaan ja nuorilta odotetaan ja toivotaan vastuutuntoa. Vaikka lainsäädännössä painotetaan asiakkaiden osallistumisen vahvistamista asiakkaita koskevien palveluiden suunnitteluun, on silti asiakkaiden osallistuminen vähäistä. Erityisen vähäistä osallistuminen on lasten ja nuorten kohdalla (lähde THL). Miten nuoret saataisiin osallisiksi heitä koskettavaan toimintaan, esimerkiksi vaikuttamaan paikalliseen nuorisotoimintaan tai oman koulunsa asioihin?

Lue lisää Nuorten osallisuus

Väliinputoaja

Moni nuori on varmasti törmännyt työllistymisen tuomiin haasteisiin. Työpaikkaa voi olla hankala löytää ilman koulutusta, tai jopa koulutuksen kanssa. Työpaikka voi olla stressinaihe jopa opiskellessa toisella asteella. Tulee tunne, että pitäisi työskennellä samalla kun kouluttautuu. Kaikkien voimavarat eivät välttämättä riitä molempiin.

Lue lisää Väliinputoaja

Translakiuudistus ja nuoret

“Transsukupuolinen on ihminen, jolla on voimakas sukupuoliristiriita. Sukupuoliristiriita tarkoittaa, että ihmisen sukupuoli-identiteetti eli tunne siitä, mitä sukupuolta on sisäisesti, on ristiriidassa hänen syntymässä määritetyn sukupuolensa kanssa. Kokemukset sukupuoliristiriidasta ovat yksilöllisiä. 

Lue lisää Translakiuudistus ja nuoret

Sosiaalinen media osana nuoruutta

Sosiaalisesta mediasta on tullut nuorille, ja vanhemmillekin, tärkeä viestinnän väline. Suosituimpia nuorten sosiaalisen median palveluita ovat olleet vuonna 2019 muun muassa WhatsApp, Instagram, Spotify, Snapchat ja YouTube. Nuorten parissa suosittuja sovelluksia ovat myös TikTok ja Tinder, joskin Tinderin käyttö keskittyy vähän vanhemmille nuorille.

Netin ja somen vaaroista on varoiteltu nuoria aina. Moni nuori saattaa päästää varoittelut toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos – niin minäkin tein. Moni nykypäivänä pinnalla oleva sovellus on kehitetty silloin, kun olen itse ollut esiteini. Sosiaalinen media tuo mukanaan paljon hyvää, mutta sen käytössä on aina omat riskinsä. Blogitekstissä on tuotu esiin muutamia sosiaalisen median hyviä sekä huonoja puolia.

Lue lisää Sosiaalinen media osana nuoruutta

Nuoret ja ilmastonmuutos

Nuoret ovat enenevissä määrin huolissaan ilmastosta ja tulevaisuudestaan. Viimeaikaisten ilmastonmuutosta koskevien uutisten valossa tämä ei ole yllättävä tieto. Ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka ihmiskunnalle ja nuorten huoli tulevaisuudestaan on todellinen.  

Lue lisää Nuoret ja ilmastonmuutos

Pidä huolta mielestäsi

Nuoruus on monille elämänvaihe, jota ei kovin helpolla unohda. Siihen kuuluu iloja, suruja, pettymyksiä, onnistumisia. Tunneskaala on laaja, erilaisia tilanteita tulee vastaan ja ristiriidoilta on lähes mahdoton välttyä. Erilaiset ongelmat kotona, koulussa tai kavereiden kanssa voivat tunnemyrskystä kärsivästä nuoresta tuntua toisinaan ylitsepääsemättömiltä.

Valitettavan moni nuori kärsii mielenterveysongelmista tämän nuoruuden tunnekuohun ohella.

Lue lisää Pidä huolta mielestäsi