Nuoruus sekaisin

Viimeinen blogiteksti

Syksy on mennyt nopeasti ja pikkuhiljaa vaihtunut talveksi, ja nyt on meidänkin aika lopetella blogiamme. Blogissamme olemme käsitelleet erilaisia nuoruuteen liittyviä ajankohtaisia aiheita, pohtineet ja ihmetelleet, sekä jakaneet tietoa nuoruuteen liittyvistä haasteista ja ongelmakohdista. Blogin pitäminen on ollut antoisa ja opettavainen kokemus, mutta kaikki hyvä loppuu aikanaan. Kiitoksia kaikille jotka olette tätä meidän blogiamme lukeneet!

Viimeinen blogiteksti Read More »

Nuorten osallisuus

Nuoria halutaan osalliseksi monenlaiseen toimintaan ja nuorilta odotetaan ja toivotaan vastuutuntoa. Vaikka lainsäädännössä painotetaan asiakkaiden osallistumisen vahvistamista asiakkaita koskevien palveluiden suunnitteluun, on silti asiakkaiden osallistuminen vähäistä. Erityisen vähäistä osallistuminen on lasten ja nuorten kohdalla (lähde THL). Miten nuoret saataisiin osallisiksi heitä koskettavaan toimintaan, esimerkiksi vaikuttamaan paikalliseen nuorisotoimintaan tai oman koulunsa asioihin?

Nuorten osallisuus Read More »

Väliinputoaja

Moni nuori on varmasti törmännyt työllistymisen tuomiin haasteisiin. Työpaikkaa voi olla hankala löytää ilman koulutusta, tai jopa koulutuksen kanssa. Työpaikka voi olla stressinaihe jopa opiskellessa toisella asteella. Tulee tunne, että pitäisi työskennellä samalla kun kouluttautuu. Kaikkien voimavarat eivät välttämättä riitä molempiin.

Väliinputoaja Read More »

Sosiaalinen media osana nuoruutta

Sosiaalisesta mediasta on tullut nuorille, ja vanhemmillekin, tärkeä viestinnän väline. Suosituimpia nuorten sosiaalisen median palveluita ovat olleet vuonna 2019 muun muassa WhatsApp, Instagram, Spotify, Snapchat ja YouTube. Nuorten parissa suosittuja sovelluksia ovat myös TikTok ja Tinder, joskin Tinderin käyttö keskittyy vähän vanhemmille nuorille. Netin ja somen vaaroista on varoiteltu nuoria aina. Moni nuori saattaa päästää

Sosiaalinen media osana nuoruutta Read More »

Pidä huolta mielestäsi

Nuoruus on monille elämänvaihe, jota ei kovin helpolla unohda. Siihen kuuluu iloja, suruja, pettymyksiä, onnistumisia. Tunneskaala on laaja, erilaisia tilanteita tulee vastaan ja ristiriidoilta on lähes mahdoton välttyä. Erilaiset ongelmat kotona, koulussa tai kavereiden kanssa voivat tunnemyrskystä kärsivästä nuoresta tuntua toisinaan ylitsepääsemättömiltä. Valitettavan moni nuori kärsii mielenterveysongelmista tämän nuoruuden tunnekuohun ohella.

Pidä huolta mielestäsi Read More »