Henkilöstösuunnittelun merkitys henkilöstölle ja yrityksen tuloksellisuudelle

Kirjoittanut: Janne Pekkanen

Henkilöstösuunnittelu on henkilöstöjohtamisen osa, joka lukeutuu henkilöstökäytänteisiin. Hyvin toteutetulla henkilöstösuunnittelulla yrityksen on mahdollista saada merkittävää kilpailuetua motivoituneen, hyvinvoivan ja oikein kohdistetun henkilöstön avulla. Henkilöstösuunnittelu on strategista toimintaa, joka pitää sisällään niin tulevaisuuden ennakointia kuin erilaisten toimenpiteiden ja linjausten suunnittelua. Laadukas henkilöstösuunnittelu tuottaa yrityksille myös arvokasta tietoa. Nykyään tiedon kerääminen ja analysointi on mahdollista oikeastaan mistä tahansa henkilöstöön liittyvästä seikasta.

Tiedon avulla on mahdollista johtaa henkilöstöä kohti erilaisia tavoitteita erilaisten mittareiden valossa. Tietoa analysoimalla voidaan myös esimerkiksi määrittää nykyiset ja tulevat työllisyystarpeet vastaamaan yrityksen kokoa ja ennakoida tulevaisuuden näkymiä sekä muuttuvia henkilöstön osaamisvaatimuksia. Tulevaisuuden näkymiä ennakoidessa osaamisen vaatimukset saattavat teknologian kehittymisen myötä muuttua lyhyelläkin aikataululla, jolloin henkilöstösuunnittelulla on varauduttava tuleviin muutoksiin osaamistarpeissa. Henkilöstösuunnittelun avulla voidaan edistää yrityksen kasvun kehitystä ja pitkäikäisyyttä.

Hyvinvoiva ja osaava työntekijä on yritykselle tärkeä voimavara. Oikein toteutetun henkilöstösuunnittelun avulla osaava henkilöstö saadaan sitoutettua yritykseen ja lopulta kehitettyä vieläkin osaavammaksi. Henkilöstösuunnittelun avulla on siis mahdollista nostaa yrityksen nykyisten työntekijöiden arvoa. Henkilöstösuunnittelulla voi olla henkilöstön suorituskyvyn kannalta myös negatiivinen vaikutus, jos se on toteutettu huonosti. Pahimmillaan tämä voi johtaa siihen, että yrityksellä ei ole tarvittavia resursseja ja osaamista oikeassa paikassa toiminnan ylläpitämiseksi. Huonosti suunnitellulla henkilöstöpolitiikalla on myös merkittävä vaikutus henkilöstön pysyvyyteen ja työhyvinvointiin.

Työelämä on muuttunut enemmän suuntaan, jossa työntekijä odottaa työnantajalta arvostusta ja henkilöstön oikeanlaista kohtelua. Tuottavan liiketoiminnan vaatimukset muuttuvat jatkuvasti, ja yritysten tulee etsiä uusia toimintatapoja ja ratkaisuja kilpailuaseman sekä asiakastyytyväisen säilyttämiseksi. Asiakastyytyväisyys syntyy hyvän asiakaskokemuksen myötä, johon yrityksen henkilöstö työpanoksellaan vaikuttaa.

Asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen on liiketoiminnan elinehto, jonka myötä yritysten on pystyttävä kehittymään asiakastarpeiden muuttumisen mukana. Ketterien, hyvin suunniteltujen ja joustavien henkilöstöratkaisujen avulla henkilöstöstä saadaan suurin hyöty irti. Parempaa kilpailuasemaa tavoitellessaan yritysten on panostettava henkilöstösuunnitteluun, jonka myötä osaavat ja motivoituneet työntekijät pysyvät yrityksen palveluksessa. Hyvä ja onnistunut henkilöstösuunnittelu on niin yrityksen kuin työntekijän etu.

Kommentoi