Hakukoneoptimoinnin salattuja temppuja verkkokaupalle

Kirjoittanut: Tuomas Lohiniva

Kirjoittaja on Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelija, jolta löytyy mielenkiintoa verkkosivujen tekniseen puoleen liittyen. Ajatus opinnäytetyön ideasta lähti liikkeelle opiskelujen aikana, kun eräässä projektissa avautui allekirjoittaneelle hakukoneoptimoinnin maailma.  Sitä tietä on seurattu vahvasti opinnoissa, työelämässä, sekä vapaa-ajalla. Yllättäen eteeni tuli erinomainen tilaisuus tehdä mieleisestäni aiheesta konkreettinen työ opinnäytetyön muodossa toimeksiantajalle. Työssä selvitetään Google FAQ-ominaisuuden saloja, sekä miten niitä voidaan hyödyntää osana hakukoneoptimointia.

Näkyvyys hakukoneissa, sekä sen myötä hakukoneoptimointi on yhä suuremmassa roolissa tämän päivän internettiä hyödyntävien yritysten liiketoiminnassa. Frequently Asked Questions (FAQ), eli usein kysytyt kysymykset on Googlen ominaisuus, jota voidaan hyödyntää osana hakukoneoptimointia. FAQ-sivu sisältää tiettyyn aiheeseen liittyen kysymyksen tai useita kysymyksiä ja niihin vastaukset. Oikein merkitty FAQ-sisältö saattaa esiintyä rich-tuloksena Googlessa, joka auttaa tavoittamaan oikeat kohdehenkilöt ja kasvattamaan sivun näkyvyyttä. Hyvä näkyvyys hakukoneissa, erityisesti Googlessa kiihdyttää verkkosivujen liikennettä ja parhaimmillaan edistää esimerkiksi verkkokauppojen myyntiä.

Opinnäytetyön toimeksiantaja halusi tietää, että millainen vaikutus FAQ-sisällöllä on osana heidän verkkosivujen hakukoneoptimointia. Tällöin toimeksiantajalla olisi mahdollisuus arvioida FAQ-sisällön käyttöä tulevaisuudessa, sekä mahdollisesti kehittää sivujen näkyvyyttä Googlessa. Toimeksiantajan kanssa käydyssä alkukartoituksessa FAQ-sisällön testaamista katsottiin olevan viisain vaihtoehto, koska kyseinen toimenpide ei vaadi liiaksi pohjustusta tai teknillisiä muutoksia verkkosivuihin. Toimeksiantajayritykselle luotiin FAQ-sisältöä kahteen eri verkkokauppaan, jonka jälkeen tuloksia tarkasteltiin erilaisilla verkkosivuliikenteen seurantaohjelmilla. Tuloksia analysoitiin ja kerättiin yhteen, jotta yritys saisi selvän kuvan siitä, millainen potentiaali sisällöllä voidaan tulevaisuudessa saavuttaa.

Lopputuloksena toimeksiantajayritys sai kattavan paketin tietoa FAQ-sisältöön liittyen. Ominaisuutta ja tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa osana yrityksen yleistä hakukoneoptimointia. Tuloksien pohjalta mielestäni FAQ-sisällön tuottamista verkkosivuille kannattaa ainakin joissain määrin jatkaa tulevaisuudessa. Ehdotukseni resurssien säästämiseksi on, että sisältöä, mikä on nopeasti tuotettavissa ja lähes valmista olisi hyvä tuottaa sivuille, sillä se on erittäin kustannustehokasta. FAQ-sisällön tuomalla hakukoneoptimoinnin kehittämisellä, toimeksiantajayritys saa oivan mahdollisuuden parantaa näkyvyyttä Googlen hakukoneessa.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi