Toimiiko B2B -markkinalle kehitetty tuote B2C -markkinalla?

Kirjoittanut: Tatiana Minko

Ekologisuus, kotimaisuus, vastuullisuus – nämä ovat arvot, jotka ovat nousseet tärkeimpiin arvoihin yritysten maailmassa. Mutta toimivatko samat arvot kuluttajakaupan puolella? Onko lähteminen B2C markkinalle kannattavaa yritykselle, jonka tuotteet on kehitetty yksinomaan B2B -puolen myyntiin? Vastaus edelliseen kysymykseen kuuluu: kyllä on, mutta 20% matalammalla hintatasolla.

Korpikuusikon Hunaja Oy on kotimaisiin, ekologisiin liikelahjoihin erikoistunut yritys, joka on toistaiseksi tehnyt vain yritysmyyntiä (B2B). Tanja Minkon opinnäytetyässä tutkittiin Korpikuusikon Hunaja Oy:n toimeksiannosta markkinoiden kannattavuutta sekä mahdollisuuksia kuluttajakaupassa. Opinnäytetyössä kartoitettiin B2C -markkinan mahdollisuuksia, analysoitiin potentiaalisten jälleenmyyjien näkemyksiä yrityksen tuotteita kohtaan sekä selvitettiin hintatasoa uudella markkina-alueella.

Kyseisessä opinnäytetyössä tehtiin markkinatutkimus, joka oli suunnattu potentiaalisille jälleenmyyjille B2C -markkinalla. Keskeisimpinä löydöksinä markkinatutkimus osoitti, että kuluttajamarkkina suhtautuu positiivisesti yrityksen tarjoamiin pakkausmateriaalivalintoihin. Tämän tutkimus osoitti, että kiinnostuneisuus ekologisiin pakkauksiin oli vastaajien keskudeessa erittäin korkea. Mielenkiintoisena löydöksenä oli mm. kuluttajamarkkinan kiinnostus Sulapac-materiaalivalintaa kohtaan. Tämä tutkimus myös osoitti sen, että kiinnostuneisuus vastuullista ja patentoitua vanerivyötettä kohtaan on ollut erittäin korkea. Ohutviiluvanerista tehty personointivyöte on tuotettu suomalaisesta koivusta, joka on jalostettu vastuullisesti kasvaneista FSC ja PEFC –sertifioiduista koivupuista.

Korpikuusikon Hunaja Oy:n kotimaiset ja ympäristöystävälliset pakkausratkaisut auttavat yritystä avaamaan uuden B2C -markkinan, mutta kuinka suuri ero on hinnoissa? Onko hintataso niin kannattava, että uutta markkinaa kannattaa lähteä toteuttamaan? Kyllä on. Kyseisen opinnäytetyön yhtenä löydöksenä todettiin B2C –markkinan hintatason olevan noin kaksikymmentä prosenttia B2B -markkinaa matalampi. Sulapac-pakkauksen hinnan on osoitettu pitävän lähes saman hintatason kuin nykyisellä B2B -toimintamarkkinalla. Nämä kaikki löydökset voi nähdä hyvänä signaalina yritykselle ottaa uusi markkina haltuun, mikäli tuotteiden nykyinen katerakenne kestää opinnäytetyössä selvitetyn hieman alemman hintatason.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi