Projekti: Kuinka kehittää sähkön myyntiä?

Alkusyksystä projektitiimillemme annettiin tehtäväksi kehittää sähkön myyntiä. Pian kuitenkin selvisi, ettei kyse ole vain sähköstä vaan Nivoksesta kokonaisuutena. Erilainen ja laaja aihe tuntui samaan aikaan mielenkiintoiselta, mutta myös hieman jännittävältä. Projektin lähtökohdat liittyvät Nivoksen tavoitteisiin lisätä yrityksen tunnettuutta sekä kasvattaa tavoiteasiakasmääriä lähialueella uusien myyntikanavien kautta. Yrityksen tavoitteena on myös vastuullisuuden ja ympäristöystävällisyyden esiin tuominen sekä vahvistaminen kuluttajien parissa. Yrityksen toiveissa on lisätä palveluidensa sekä tuoteportfolioidensa tunnettuutta sekä vahvistaa luotettavaa ja asiakaslähtöistä yrityskuvaa kuluttajien keskuudessa.

Projektissa asetettiin yhteistyökumppanin kanssa yhteisymmärryksessä tarkennuksia tavoitteisiin tuloksellisuuden, brändin sekä asiakkuuksien osalta, jotta kyettäisiin tarkastelemaan kokonaisuutta laajemmin. Tarkennusten avulla projektitiimin oli mahdollista pureutua kuntaomisteisen konserniin syvemmin eikä toimenpide-ehdotuksista tulisi liian yleispäteviä. Pohdintojen myötä on käynyt hyvin selväksi mitkä asiat ovat jalostettavissa toimiviksi tekijöiksi niin markkinoinnin, asiakkuuksien kuin brändinkin osalta.

Tällä hetkellä tärkeintä asiakkaita sekä brändiä ajatellen on yrityksen pudottautuminen jalustalta asiakkaan perusarkeen mukaan, joka sinällään on korostunut liiaksi erilaisten rajoitetoimenpiteiden myötä. On jouduttu pakon sanelemana eri tavoin erkaantumaan normaaleista arjen toimista ja nyt tässä kohtaa myös Nivoksen on mahdollista nivoa sitä hajotettua arkea kokoon. Ja kuten yhteistyökumppani on esittänyt, sen sijaan että toistetaan aiempia markkinointilauseita, tulisikin nyt painottaa yrityksen omaa vastuullista toimintaa eli jos Nivos lupaa jotain, se lupaus myös 100 % pidetään. Vastaavasti asian voisi kääntää niinkin, että Nivos ei lupaa mitään mitä se ei pysty pitämään, joka synnyttää ehkä suurempaa luottamusta asiakkaiden keskuudessa.

Suorana lainauksena yhteistyökumppanin edustajalta Iikka Laurikaiselta ”Sähköntoimittajan luotettavuus, oikeellinen ja vastuullinen toiminta, tavoitettavuus ja asioiden huolellinen hoitaminen vaikuttaa olevan joillekin yrityksille merkityksettömiä, mutta meistä se on edellytys hyvää asiakassuhteeseen”. Tämän myös projektitiimi allekirjoittaa täysin.

Projektitiimi on kokenut yhteistyön Nivoksen kanssa luontevaksi, jouhevaksi sekä erittäin mielenkiintoiseksi ja pyrkinyt ottamaan hyvin kunnianhimoisen linjan toimissaan ja pyrkinyt vastaamaan ääneen sanomattomaan haasteeseen. Projektin edetessä on koko tiimille käynyt hyvin selväksi, että toimeksiannon toteutus vastaa hyvin pitkälti työelämän vaatimuksia ja tiimi pyrkii olemaan luottamuksen arvoinen. Projekti on täyttä nivosmeininkiä ja tiimin tavoite on nivoa kaikki osaset toimivaksi kokoonpanoksi.

Projektitiimi työskentelemässä kahvin äärellä.

Jätä kommentti

Vastaa