Projektiopiskelu ja tiimityöskentely oiva tapa oppia – Laurean viestinnän kehittäminen –projekti

Tiimityöskentely on tärkeä taito oppia jo opiskeluiden alkuvaiheessa, sillä se on arvokas taito myös työelämässä. Työelämässä – kuten opiskellessakin – kohdataan monia erilaisia ihmisiä. Projektijohtamisen tradenomiopiskelijat (P2P) pääsevät jo opiskeluiden alusta lähtien toimimaan oikeissa työelämäprojekteissa yritysten ja muiden toimeksiantajien kanssa ja pääsevät näin harjoittelemaan omia tiimityöskentelytaitojaan.  

Tiimityöskentelyssä keskeinen osa on vuorovaikutustaidot. Projektityöskentely onkin oiva tapa kehittää omia vuorovaikutustaitoja. Suurin osa projekteista kestää koko lukukauden, joten tiimi työskentelee tiiviisti yhdessä useita kuukausia ja oppii tuntemaan toisensa ja toisten vahvuudet hyvin. Tiimi vastaa yhdessä projektin toteutuksesta ja kokee yhdessä kaikki projektinkulun vaiheet, niin hyvät kuin huonotkin ja onnistumiset sekä epäonnistumiset.  

Opiskelijat edustavat eri ikäryhmiä ja jotkut ovat voineet olla työelämässä vuosikymmeniä, kun toisille taas ei ole vielä ehtinyt kertyä työkokemusta. Erilaisen taustan, osaamisen ja kokemuksen omaavat henkilöt jakaessaan tietojaan ja taitojaan kasvattavat siten kaikkien tiimin jäsenten taitopalettia. Tiimityöskentelyssä myös omat ajatukset tulevat helpommin haastetuksi ja jalostuvat pidemmälle kuin itsenäisessä työskentelyssä. 

Projektin alkaessa kannattaakin kaikkien tiiminjäsenten tehdä persoonallisuustesti, joka auttaa sekä itsetuntemuksessa että lisää ymmärrystä myös muita tiimin jäseniä kohtaan. Testin tuloksia voidaan vertailla tiimissä ja näin kaikkien tiimiläisten vahvuudet on helpompi ottaa huomioon projektin tehtäviä ja vastuita jaettaessa. Tästä linkistä pääset yhteen hyväksi havaittuun persoonallisuustestiin ja täältä löydät toisen vastaavanlaisen testin. Tunnistatko itsesi testien antamista tuloksista – oletko sinä kenties helposti innostuva ja luova visionääri vaiko tehokas suorittaja tai aina muita auttamaan valmis huolehtija? 

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi