Projektiin somevastaavaksi? – Laurean viestinnän kehittäminen

Sosiaalisesta mediasta on tullut melkein välttämätön osa kaikkien meidän jokapäiväistä elämäämme. Yritysten, tuotteiden ja palveluiden markkinointi on myös siirtynyt vahvasti sosiaaliseen mediaan. Projektioppimisen P2P-projekteissa (peer-to-peer) tarttumalla somevastaavan rooliin pääsee tutustumaan sisällön julkaisemiseen sekä sisällön tuottamiseen blogialustassa ja Instagramissa. Kirjoittamisesta, kuvaamisesta ja muutenkin sisällöntuottamisesta kiinnostuneen kannattaa ehdottomasti hakeutua projektin somevastaavaksi. 

Olemme tehneet Laurean viestintäyksikön kanssa P2P-projektia, jossa tavoitteena on ollut motivoida opiskelijoita ja henkilökuntaa viestimään Laureasta sosiaalisessa mediassa. Jo hyvin projektimme alkuvaiheessa syntyi idea integroida projekteihin somevastaava, jonka tehtävänkuvaan kuuluisi projektista viestiminen Laurean kanavissa. Käytettäviksi kanaviksi päädyimme valitsemaan Laurean Showcasen ja Instagramin. Somevastaavan ideana on lisätä Laurean opiskelijoiden viestimistä opinnoistaan ulospäin ja lisätä tietoisuutta Laurean projektiopintojen sisällöstä.   

Projektitiimi luo yhdessä sisällön blogeihin ja Instagramiin, mutta somevastaavan vastuulla on julkaista sisältö kyseisissä kanavissa. Julkaisuja voi tehdä projektin mukaan hyvin monesta eri aiheesta. Voit esimerkiksi kirjoittaa projektisi toimeksiannosta, projektin eri vaiheista, tiimityöskentelystä, etätyöskentelystä, opintojen ja työn yhdistämisestä tai yhteistyöstä toimeksiantajan kanssa. Vaihtoehtoja on lukuisia ja sisällöntuottamisessa kannattaa antaa luovuuden loistaa.   

Tästä linkistä pääset somevastaavan ohjeisiin.  

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi