Lasten ja nuorten sosiaalityön mahdollisuudet digityökaluilla

Olemme keväällä 2021 aloittaneet Laureassa projektin avainasiakkaamme Nemova Oy:n kanssa liittyen sosiaalityöhön. Laureasta kokosimme eri kampuksilta aktiivisen viiden henkilön liiketalouden opiskelijaprojektiryhmän vastaamaan tähän mielenkiintoisen projektiin. Projektissa keskitymme merkitykselliseen asiaan eli lasten- ja nuorten sosiaalityön kokonaisvaltaiseen hoitamiseen. Yhteistyöyrityksemme Nemova Oy on lasten- ja nuorten sosiaalityön ammattilainen jo vuodesta 2016 ja he ovat työntekijöidensä omistava yritys. Heidän kanssaan meillä on kunnia tutkia uusia mahdollisuuksia tällä oikeasti merkittävällä alalla.

Sosiaalityötä helposti saataville jokaiseen vaiheeseen 

Työkenttä lasten- ja nuorten sosiaalityössä on laaja ja tulemme Laurean ja Nemovan yhteistyöprojektilla selvittämään onko mahdollista kohdentaa apua myös varhaiseen vaiheeseen. Nykyisen kaltaisella sosiaalityöllä ei välttämättä saada kohdennettua apua oikein kaikille tai apua tarvitsevat jäävät alussa verkon ulkopuolelle. Toisaalta kynnys voi leimaantumisen pelossa olla liian korkea pyytää apua. Tässä projektissa pyrimme selvittämään mahdollisuutta madaltaa tätä kynnystä ja tuoda tätä merkittävää työtä helpommin saataville. Takanamme meillä kaikilla on erityinen vuosi Koronan takia ja se on eristänyt meitä jokaista fyysisesti pieneen piiriin. Toisaalta se on avannut kaikille digimaailman jo saatavilla olevat mahdollisuudet ja etänä osallistumisesta on tullut normaalia. Tämänkin projektin olemme joutuneet vallitsevassa tilanteessa hoitamaan toistaiseksi etänä mutta se on antanut meille vahvaa uskoa, että on mahdollista tuoda sosiaalityötä enemmän etäyhteyksiin.

Digisosiaalityöstä apua nopeasti ja vaivattomasti? 

Kuva: Pixabay

Toisinaan voi tulla arjenhaasteita, joista ylitse pääsemiseen helpottaisi saada tukea ja ammattilaisen neuvoja. Tästä pääsemme projektimme tavoitteeseen, pyrkimykseemme selvittää tarjottavaa palvelua juuri tähän vaiheeseen. Tässä vaiheessa projektia selkeästi erottamme kaksi asiaa; projektin tuottaman palvelun sekä aktiivisen hoidollisen sosiaalityön. Vaikka emme tällä projektilla lupaudu ratkaisemaan aktiivisen hoitotyön ongelmia digikanavien kautta, pystymme silti varmasti tuottamaan toisenlaisia ratkaisua enemmän varjoon jääneisiin ongelmiin. Monista asioista ei puhuta ja ne halutaan lakaista maton alle, koska “eihän kukaan nyt näin vähäiseen ongelmaan tarvitse tai saa apua”. Näitä ajatusmalleja haluamme vähentää ja selvittää kuinka moni tällaista palvelua haluaisi sekä miten tällaista tukea haluttaisiin toteutettavan. Näillä ajatuksilla lähdemme ratkaisemaan tätä merkittävää projektia tärkeässä asiassa. Projektin kuulumisista sekä tuloksista tulemme julkaisemaan myöhemmin lisää.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi