Kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan – DigiIn-projekti, tulokset ja kehitysehdotukset

Analysoituamme saamiamme tuloksia, lähdimme kehittämään niiden pohjalta kehitysideoita sekä täysin uusia ideoita digitaalisten palveluiden kattavuuden lisäämiseksi kohderyhmämme, eli digisyrjäytyneiden ikäihmisten kohdalla. Pyrimme myös kehitysideoissamme huomioimaan sen, että mikäli ideoimiamme muutoksia ja palveluita lähdetään toteuttamaan, niiden toteuttamiseksi ei välttämättä ole kovin suuria resursseja käytössä. Tästä johtuen ehdotuksemme ovat rakennettu vapaaehtoistoiminnan, siviilipalvelusta suorittavien sekä opiskelijoiden kautta.

Ehdotimme, että edellä mainittujen ryhmien kautta olisi mahdollista toteuttaa digitukea, koulutuksia ja kursseja, tarkoituksena tuottaa mahdollisimman matalan osallistumiskynnyksen apukeinoja digisyrjäytyneisyyden vähentämiseksi. Esimerkiksi opiskelijat voisivat suorittaa tämän opintojaksona koulun kautta, jolloin siitä saataisiin molemminpuolista hyötyä, sekä jakson sisällyttäminen opintoihin toimisi hyvänä motivointikeinona opiskelijoille. Kansalaisopistot voisivat järjestää maksuttomia kursseja tuen tarvetta omaaville henkilöille, sekä asiointipisteisiin kuten kirjastoon voitaisiin perustaa päivystävä digituki.

Projektimme alkaa olemaan loppusuoralla, ja esittelemme vielä DigiIn-hankkeen edustajalle kyselymme lopputuloksista sekä tekemistämme johtopäätöksistä ja kehitysehdotuksista. Uskomme, että ehdotuksemme ovat käyttökelpoisia, ja toivomme että niitä viedään eteenpäin. Lisänä tulevaisuudessa voisi olla hyvä kerätä tietoa vielä lisää digisyrjäytyneistä, varsinkin muista syrjäytyneiden ryhmistä, kuten vangeista tai asumisyksiköissä asuvista ikäihmisistä, kun vallitsevan koronatilanteen puolesta se on mahdollista. Täten saataisiin kehitettyä kattavampi ratkaisutoimenpiteiden joukko, jonka toteuttamista voitaisiin yhdistellä, jotta ratkaisujen toteuttaminen voitaisiin tehdä tehokkaasti ja siten, että ne olisivat tasapuolisia kaikille ryhmille.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi