Ensimmäinen syksy Laureassa ja projekti liittyen ukrainalaisten digisyrjäytymiseen – Digitaalisten palvelujen käytettävyyden kokemusten kartoittaminen ja kehittämisehdotusten laatiminen

Syksy on jo pitkällä ja talvi tekee kovaa vauhtia tuloaan. Syksy on ehtinyt pitää jo paljon sisällään ja aika on tuntunut kuluvan paljon nopeammin syynä uuden opiskelun aloittaminen. Aloitin tänä syksynä väyläopiskelijana Laureassa Hyvinkään kampuksella tradenomiopiskelijana. Ammattikorkeakoulussa opiskelu on ollut jännittävää, mutta mukavaa. Opiskelu eroaa hyvin paljon ammattikoulussa opiskelusta. Erityisesti ajanhallinnan käyttö on tullut esiin, sillä tekemistä on ollut huomattavasti enemmän. Projektityöskentely on tullut aivan uutena asiana ja se vaikutti aluksi haastavalta ja jännittävältä. Kuitenkin projektien edetessä on työskentely helpottanut, kun on oppinut, miten projektityöskentely toimii. Tänä syksynä minulla on kaksi P2P-projektia, joista toisen aiheena on tutkimuksen teko Suomeen saapuneiden ukrainalaisten digisyrjäytymisestä. Projektitiimissäni oma tehtäväni on toimia viestintävastaavana.

Digisyrjäytyminen on nykyään yleistynyt käsite ja sillä tarkoitetaan ihmisten jäämistä digiosallisuudesta pois erilaisten syiden takia. Syitä voivat olla esimerkiksi puuttuvat digitaidot, laitteiden ja yhteyksien puuttuminen tai haluttomuus. Digisyrjäytymiseen voivat vaikuttaa myös sosioekonominen asema sekä erilaiset digikuilut. Digisyrjäytyminen koskee erityisesti vanhempaa väestöä, mutta digisyrjäytymistä voi olla myös nuorten keskuudessa esimerkiksi puuttuvien digitaalisten laitteiden välityksellä. Digisyrjäytymistä on tärkeä ehkäistä ja ratkoa, sillä erilaiset palvelut digitalisoituvat yhä enemmän syrjäyttäen vanhat kasvokkain ja paperisesti tehtävät palvelut.

Toteutamme projektiamme osana laajaa DigiIn-hanketta, jonka tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukulttuuria, saada parempia sähköisiä palveluja kaikille sekä ehkäistä haavoittuvassa asemassa olevien syrjäytymistä. Tämä hanke toteutetaan vuosina 2019–2025 ja rahoittajana toimii Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä. Lisätietoa hankkeesta löytyy: https://digiin.fi/.

Projektissa aloimme tekemään kyselytutkimusta, jonka suuntaamme Suomeen saapuneille ukrainalaisille. Vanhemman väestön digisyrjäytymisestä on jo paljon tietoa ja tutkimuksia, joten ukrainalaiset ovat hyvä ja uusi kohde tutkimukselle. Kyselyssä on erilaisia kysymyksiä esimerkiksi taustoista, digitaalisten laitteiden käytöstä sekä digitaidoista. Kyselystä voi nähdä, kuinka ukrainalaisten ja suomalaisten digiosaamisen ja digikäyttö eroavat toisistaan. Suomi ja Ukraina ovat kuitenkin erilaisia valtioita. Kyselyn laatimiseksi tarvitsimme myös kääntöapua, jotta saamme kyselyn englannista ukrainankieliseksi. Kyselyn avulla pyrimme kartoittamaan ukrainalaisten digisyrjäytymistä, jotta siihen voidaan saada erilaisia ratkaisuja ja parannuskeinoja. Projektissa on ollut pieniä pulmia matkassa, mutta projekti näyttää silti lupaavalta ja toivottavasti lopputulokset ovat hyvät.

Teksti: Sofia Jokinen

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi