Työyhteisön hyvinvoinnin kartoitusprojektilla entistäkin parempaa palvelua dementiakodin asiakkaille – projekti loppusuoralla  

Projektin alussa keskustelimme Dementiakoti Villa Tapiolan kanssa siitä, että nykyään työntekijät eivät sitoudu työpaikkaan niin pitkäksi aikaa kuin ennen.  

Tämän seurauksena pohdimme, mistä nykypäivän sitoutumattomuus voisi johtua, ja mikä saisi työntekijät ja varsinkin nuoret sitoutumaan työpaikkaansa pitkäaikaisemmin.  

Kuva: Virpi Suominen

Yllä olevaan kuvaan koottiin asioita, jotka vaikuttavat työhön sitoutumiseen. Mukana on esimerkiksi mukava tiimi, työilmapiiri, reiluus, työpaikan arvot, työkaverit, arvostus, viihtyvyys, ystävällisyys, ympäristö jne. 

Sitoutuminen tarkoittaa jokaisen yksilön omaa päätöstä siitä, miten hän motivoi itsensä töihin sekä hyvinä että huonoina päivinä. Sitoutunut henkilö on valmis luopumaan omasta hyvästä työpaikan edun mukaisesti. Sitoutuminen voi olla sisäisesti tai ulkoisesti motivoivaa. Sisäisesti motivoitunut henkilö päättää itse työhön liittyvien mielihyväntunteiden pohjalta sitoutua, kun puolestaan ulkoisesti motivoituva sitoutuu työhön esimerkiksi hyvän palkan, hyvien työpaikkaetujen, välimatkan tai hyvän työilmapiirin takia.  

Mikä saa projektitiimin sitoutumaan? 

Projekteissa työskentely vaatii sitoutumista, jotta oma työpanos on tiimin tavoitetta edistävä. Jotta projektitiimi saavuttaa hyvän tuloksen, tarvitsee se jokaisen projektitiimin jäsenen sitoutumisen.  

Sitoutuminen voi olla sisäistä, esimerkiksi halua kehittää itseään ja oppia uutta. Motivaatio voi tulla myös ulkoisista tekijöistä, esimerkiksi mielekkäästä toimeksiannosta ja mukavista työskentelytovereista. 

Olemme huomanneet, että jokainen voi toisen motivaatioon hieman vaikuttaa positiivisella ja huomioonottavalla asenteella.  

Projektitiimi: Virpi Suominen, Sonja Heikkilä, Jasmiina Möttönen ja Julia Lehtimäki 

Ohjaaja: Maija Huhta 

Kirjoittanut: Julia Lehtimäki 

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi