Rakentavan riitelyn resepti

Riitely on osapuolten välinen konflikti, missä pyritään ratkaisemaan ongelma. Ilmiönä riitely on lähes väistämätöntä parisuhteessa. Parhaimmillaan se puhdistaa ilmapiiriä ja luo suhteesta syvemmän, mutta pahimmillaan se voi kulminoitua henkiseen ja fyysiseen väkivaltaan.

Rakentavan riitelyn resepti Read More »