Rakentavan riitelyn resepti

Riitely on osapuolten välinen konflikti, missä pyritään ratkaisemaan ongelma. Ilmiönä riitely on lähes väistämätöntä parisuhteessa. Parhaimmillaan se puhdistaa ilmapiiriä ja luo suhteesta syvemmän, mutta pahimmillaan se voi kulminoitua henkiseen ja fyysiseen väkivaltaan.

Rakentava riitely on taitolaji.

Ihmisen riitelytapa ei ole sisäsyntyinen toimintamalli, vaan opittu tapa toimia. Rakentava riitely on taitolaji. Iloinen uutinen on se, että rakentavan riitelyntaidon voi oppia kuka tahansa. Ainesosa muutokseen löytyy motivaatiosta muuttaa omaa toimintatapaansa.

Riitely muodostuu herkästi negatiiviseksi kehäksi, mitä on hankalaa rikkoa. Olen itse kokenut paljon haasteita riitelyssä oman kumppanini kanssa ja pohtinut asiaa enemmänkin. Muutama vuosi sitten tein niin sanotun läpimurron riitojemme selvittely tavassa ja muistelun pohjalta sain ajatuksen toteuttaa reseptin rakentavaan riitelyyn. Rakentavan riitelyn resepti auttaa pohtimaan omaa tapaansa riidellä sekä antaa ohjeita, kuinka saavuttaa onnistunut riita. Harjoittelulla tässäkin lajissa voi muodostua mestariksi.

Harjoittele tunnistamaan omia sekä kumppanisi tunteita

Riitely pohjautuu turhautumiseen, mikä syntyy omista toteutumattomista toiveista ja odotuksista. Tunnistatko itsessäsi helposti hermostuneen tai ärsyyntyneen olotilan, entäpä kumppanistasi? Turhautuminen toimii hälytysmerkkinä jostakin tarpeesta, mikä odottaa ulos pääsemistä tai sen täyttämistä. Voimakkaan konfliktin ennaltaehkäiseminen onnistuu itseltä, kun löytyy taitoja tunnistaa omia ja toisen tunteita. Ole myös itse valmis vastaanottamaan kumppanisi vaikeat tunteet. Molempien kokemukset sekä tunteet ovat riitelyssä oikeutettuja. (Riitely parisuhteessa 2020.)

Asian puheeksi ottaminen

Ennen puheeksi ottamista pyri selvittämään itsellesi turhautumisesi syy. Silloin kun itse tunnistaa ne elementit, jotka ovat aiheuttaneet tietyn reaktion omassa itsessä, asian esille nostaminen helpottuu. Samaa menetelmää sopii ehdottaa omalle kumppanille, kun huomaa toisen käytöksessä muutosta. Huomioi tilanne, milloin olisi sopivin aika ottaa asia ilmoille. Ihanteellista olisi, jos osapuolet yhdessä sopisivat ajan riitelylle.

Keskustelu aloitetaan kertomalla toiselle osapuolelle, että nyt on mahdollisesti vaikea keskusteltava asia, mutta se tuntuu sinusta tärkeälle ja haluaisit ratkaista ongelman tavalla, jonka lopputulos olisi mieluinen molemmille. Ota asia asiallisesti puheeksi, ilman toisen syyllistämistä tai loukkaamista ja pysy aiheessa.

Onnistuneen ratkaisun saavuttaminen riitelyssä vaatii molempien osapuolten näkemysten sekä kokemusten jakamista ja kuulemista. Puhu omasta kokemuksestasi ja kuvaile tilannetta parhaasi mukaan. Kerro mitä koet tarvitsevasi ja anna toiselle puheenvuoro kertoa omia tuntemuksia. Vuorovaikutus on kuin kehä, joka jatkuu yleensä siinä sävyssä, jossa se on aloitettu. Keskustelkaa mitä ratkaisuja ongelman selvittämiseksi voisi olla. (Riitely parisuhteessa 2020.)

“Rakentava riitely päättyy onnistuneena sopimiseen.”

Sopiminen

Rakentava riitely päättyy onnistuneena sopimiseen. Sopimisessa ongelmaan on löydetty ratkaisu, joka tuntuu molemmista osapuolista hyvälle. Jos erimielisyyksiä ei sovita, riitely jää kesken ja sama aihe nousee helposti uudelleen riidan aiheeksi.

Ensiapua tunnekuohuun

Ihminen vaistomaisesti pyrkii suojaamaan itseänsä mielipahalta ja riitelyssä se usein näyttäytyy toimintana, missä henkilö epäkunnioittavalla käytöksellä toista kohtaan yrittää ikään kuin puolustaa itseänsä tai välttää vaikean asian käsittelyä. Epäkunnioittava käyttäytyminen ilmenee toisen nimittelynä, halveksuntana, vähättelynä, huutamisena tai totaalisena vetäytymisenä. Tällaisen käytöksen tunnistaminen itsessä tai toisessa kertoo turvallisuuden tarpeesta ja tilanne vaatii pysäyttämistä. Tilanteessa kannattaa sanoa ääneen pelkonsa toiselle tai sanoittaa uhan alla olevalle, ettei tarkoitus ole aiheuttaa mielipahaa, mutta jos tilanne ei pysy asiallisena, sitä ei sillä hetkellä kannata edes yrittää.

Jos riitatilanne kerkeää etenemään nopeasti toisen tai molempien osapuolten voimakkaiden tunteiden purkautumiseen, ensiapuna toimii ottamalla käyttöön aikalisä. Koska tunnekuohuinen riitely ei johda mihinkään mukavaan, pyri rauhoittamaan tilanne omalla rauhallisella olemuksella ja tarjoa tilaa itsellesi sekä toiselle. Toimiva tapa on sanoittaa tilanteessa esiintyvät tunteet ääneen ja sopia kumppanin kanssa palaaminen aiheen pariin sitten kun ilmapiiri on rauhallisempi. Aikalisän aikana toinen osapuolista voi käydä esimerkiksi pienellä kävelyllä. (Riitely parisuhteessa 2020.)

Mitä ajatuksia tämä Rakentavan riitelyn resepti sinussa herättää? Voisiko tämä toimia sinulla käytännössä omassa parisuhteessasi tai ehkäpä työelämässä? Löytyisikö sinulta lisätä tärkeä ainesosa reseptin sisältöön?

Lähteet

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/parisuhteen_omahoito/Pages/riitely_parisuhteessa.aspx

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

2 ajatusta aiheesta “Rakentavan riitelyn resepti”

  1. Tämä ehdottomasti voisi toimia myös omassa parisuhteessani ja aion tämän kirjoituksen luetuttaa myös miehelläni.

    Parisuhteessa molemmat osapuolet tuovat omassa lapsuudessaan ja aiemmissa parisuhteissaan oppimansa kommunikointi- ja riitelytavat mukanaan ja ne voivat erota suurestikin toisistaan. Tällöin syntyy helposti väärinkäsityksiä osapuolten välillä ja tilanteet voivat eskaloitua nopeasti. Nämä opitut mallit olisi hyvä oppia tunnistamaan itsessään ja nimeämään, sekä pohtia sitä, onko oma tapa rakentava ja hyvä.

    Mielestäni tunne- ja kommunikointitaitoihin pitäisi kiinnittää yhä edelleen enemmän huomiota jo varhaislapsuudessa ja peruskoulussa.

  2. Todella hyvin kirjoitettu riitelystä, tuosta vaikeasta aiheesta. Varmasti jokaisella on opittavaa tuolla saralla, koska niinkuin tuossa kirjoitettiin, riitelyä ei voi välttää. Kaikki kuitenkin olemme erilaisia, eri tempperamenteilla, persoonilla ja mielipiteillä siivitettyinä. Niin sanotussa “aiemmassa elämässä” elin parisuhteessa, missä ei riidelty, mutta ei myöskään tarpeeksi rakastettu. Jos toinen osapuoli vain myötäilee toisen mielipiteitä ja haluaa niin miellyttää toista, omista ajatuksista ja mielipiteistä huolimatta, niin sellaisella parisuhteella ei ole pitkää tulevaisuutta. Nykyisessä parisuhteessa olen yrittänyt opetella riitelyä, tuota jaloa taitoa, mutta siinä on vielä paljon opeteltavaa. Kiitos mielenkiintoisesta kirjoituksesta, tätä pitää lukea vielä uusiksi…
    Minna

Kommentoi