Ikäihmistä apua päätöksentekoon

Uusista hankkeista päätettäessä on tärkeää ottaa huomioon eri ikäryhmien toiveet ja tarpeet erilaisista palveluista. Jotta ikäihmiset saisivat mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan, on kuntalaissa velvoitettu kuntia järjestämään vanhusneuvosto. Vanhusneuvoston tarkoituksena on mahdollistaa kunnan erilaisten hankkeiden suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan osallistuminen.  Vanhusneuvosto voi tehdä aloitteita, kannanottoja ja lausuntoja hankkeisiin liittyen. Vanhusneuvosto ei kuitenkaan ole kuntalain […]

Ikäihmistä apua päätöksentekoon Read More »