Yhteisiä polkuja

Ikäihmistä apua päätöksentekoon

Uusista hankkeista päätettäessä on tärkeää ottaa huomioon eri ikäryhmien toiveet ja tarpeet erilaisista palveluista. Jotta ikäihmiset saisivat mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan, on kuntalaissa velvoitettu kuntia järjestämään vanhusneuvosto. Vanhusneuvoston tarkoituksena on mahdollistaa kunnan erilaisten hankkeiden suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan osallistuminen.  Vanhusneuvosto voi tehdä aloitteita, kannanottoja ja lausuntoja hankkeisiin liittyen. Vanhusneuvosto ei kuitenkaan ole kuntalain

Ikäihmistä apua päätöksentekoon Read More »

Ystäväksi

Oletko ajatellut vapaaehtoistyötä vanhusten parissa? Vanhuuden yksinäisyys on yleinen ilmiö. Eläkkeelle siirryttäessä sosiaalinen verkosto saattaa kaventua ja mahdolliset sairaudet ja toiminnalliset rajoitteet voivat estää ihmisen liikkumista. Vapaaehtoistyötä tehdessä voit parhaimmillaan saada itselleen paljon enemmän kuin oli alun perin ajatellut.

Ystäväksi Read More »

Digiloikka

Nykyaikana monet palvelut ovat alkaneet siirtyä mitä enenemissä määrin verkkoon ja erilaisiin sähköisiin palveluihin. Palveluiden muuttuminen sähköisiksi on tapahtunut todella nopeasti ja monet yritykset saattavat ajatella sähköisiin palveluihin siirtymisen saavuttavan enemmän asiakkaita heidän luokseen. Kuitenkin olisi hyvä miettiä, ovatko näiden yrityksen palveluista vastaavat henkilöt unohtaneet kokonaan sen ihmisryhmän, jolta puuttuu mahdollisuus käyttää sähköisiä palveluita, syystä

Digiloikka Read More »

Muistetaan lähimmäisiä

Hei! Olen seurannut viime aikoina äkillisesti muuttunutta tilannetta liittyen covid19- epidemiaan. Hallitus linjasi maanantaina, että yli 70- vuotiaat ihmiset välttelisivät mahdollisimman paljon kontakteja muihin ihmisiin. Syynä tähän linjaukseen, on se, että ikäihmiset kuuluvat epidemian riskiryhmään. On tärkeää, että myös muut ihmiset noudattavat tätä linjausta ja eivät esimerkiksi vieraile omien isovanhempiensa luona. Näin voidaan estää viruksen

Muistetaan lähimmäisiä Read More »

Näkymättömät yksinäiset

Hyvä lukija! Blogin tarkoitus oli käsitellä reflektoiden erilaisia vanhustyöhön liittyviä teemoja saman aikaisesti kun teemme projektityötä ikäihmisten lähiötoiminnassa. Projektimme on ainakin toistaiseksi keskeytetty, johtuen koronaviruksen vuoksi asetetuista rajoituksista ryhmäkokoontumisten suhteen. Vanhustyötä koskettavat aiheet eivät kuitenkaan tähän lopu, vaan jatkamme aiheiden käsittelyä blogissamme. Haluankin tuoda ensimmäisessä julkaisussa esille ajatuksiani etsivän vanhustyön tärkeydestä.

Näkymättömät yksinäiset Read More »

Yhteisiä polkuja

Olemme kaksi sosionomiopiskelijaa ja pidämme blogia osana sosiaalialan palvelujärjestelmä, lainsäädäntö ja sosiaalialan vaikuttamistyö opintojaksoa. Käsittelemme blogissa ikäihmisten osallisuutta ja osattomuutta. Tarkastelemme myös sosiaalipedagogista työotetta ja ennaltaehkäisevää vanhustyötä sekä niihin liittyviä ilmiöitä. Tervetuloa lukemaan blogiamme!

Yhteisiä polkuja Read More »