Untuvikot heinäsuovassa

Kehitysvammainen henkilö väkivallan uhrina

Kehitysvammaisten henkilöiden ja etenkin kehitysvammaisten naisten kokema väkivalta on teema, jonka kohtaaminen sekä puheeksi ottaminen voivat olla haastavia kenelle tahansa ihmiselle riippumatta siitä ovatko nämä sosiaalialan ammattilaisia tai tavallisia maallikkoja. Miten eri väkivallan muodot voidaan tunnistaa ja ennen kaikkea miten niihin voidaan puuttua?

Kehitysvammainen henkilö väkivallan uhrina Read More »

Kehitysvammainen lapsi varhaiskasvatuksessa

Puhuttaessa ja mietittäessä kehitysvammaisen lapsen ja hänen perheensä osallistumisesta varhaiskasvatukseen, on hyvä muistaa ja tiedostaa, että heillä on kaikki samat oikeudet varhaiskasvatuksen palveluihin, kuin niin sanotusti terveillä lapsilla. Perheet tarvitsevat todennäköisesti enemmän tukea arkeensa, kuin muut lapsiperheet. Silloin alueen päälliköiden tehtävänä on miettiä heille yhdessä esihenkilöiden kanssa sopiva varhaiskasvatuksen muoto.

Kehitysvammainen lapsi varhaiskasvatuksessa Read More »

Oikeus hoitoon ja kuntoutukseen

Suomessa on tälläkin hetkellä 20 rikokseen syyllistynyttä kehitysvammaista henkilöä, jotka on tuomioistuimessa jätetty tuomitsematta ja määrätty tahdosta riippumattomaan hoitoon. Näille henkilöille annetaan kipeästi kaivattua apua mutta entäpä ne kehitysvammaiset henkilöt, jotka saattavat päätyä tavallisiin vankiloihin tarvitsemiensa palveluiden ja avun ulkopuolelle?

Oikeus hoitoon ja kuntoutukseen Read More »

Untuvikot heinäsuovassa

Olemme 2. vuoden sosionomiopiskelijoita Tikkurilan kampukselta. Tässä blogissa käsittelemme kehitysvammaisten henkilöiden asiakasryhmää ja siihen liittyviä ilmiöitä. Jokainen meistä etsii tietoa asiakasryhmästä omien mielenkiinnon kohteiden pohjalta. Lähestymme tätä aihetta uteliaisuudella ja tiedostamme, että emme ole asiantuntijoita, vaan itseasiassa “Untuvikkoja heinäsuovassa”.

Untuvikot heinäsuovassa Read More »