Kehitysvammainen lapsi varhaiskasvatuksessa

Puhuttaessa ja mietittäessä kehitysvammaisen lapsen ja hänen perheensä osallistumisesta varhaiskasvatukseen, on hyvä muistaa ja tiedostaa, että heillä on kaikki samat oikeudet varhaiskasvatuksen palveluihin, kuin niin sanotusti terveillä lapsilla. Perheet tarvitsevat todennäköisesti enemmän tukea arkeensa, kuin muut lapsiperheet. Silloin alueen päälliköiden tehtävänä on miettiä heille yhdessä esihenkilöiden kanssa sopiva varhaiskasvatuksen muoto.

Haastattelin varhaiskasvatuksen esiopettajaa ja pääsin kysymään häneltä, miten prosessi lähtee etenemään, kun kehitysvammainen lapsi on osallistumassa varhaiskasvatukseen. Hän kertoi, että silloin esihenkilöt miettivät yhdessä sijoituskokouksissa, mikä on sopiva ryhmä kyseiselle lapselle. Onko se kolmen kasvattajan ja 21. lapsen päiväkoti ryhmä, jossa lapsella on oma avustaja vai integroitu erityisryhmä, jossa on erityisopettaja ja varhaiskasvatuksen opettaja vai monivammaisten lastenryhmä, jossa jokaisella lapsella on oma avustaja sekä yhteinen opettaja? Perheet, joiden lapsi on kehitysvammainen ovat yleisesti varhaiskasvatukseen hakiessaan jo hyvin avoimia ja rehellisiä lapsen haasteista.

Mielestäni on hyvä, että tulevaisuudessa lapsiryhmissä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja tarvittaessa varhaiskasvatuksen avustaja. Näin voidaan taata mahdollisimman monipuolista ja moniammatillista hoitoa perheille ja ennen kaikkea lapsille.

Kehitysvammainen lapsi hyötyy varhaiskasvatuksesta monin eri tavoin, kuten

 • Toiset lapset antavat hänelle leikki-, vuorovaikutus- ja puhemallia.
 • Lapsi oppii erilaisia taitoja, kuten toimimaan ryhmänjäsenenä.
 • Kehitysvammaisen lapsen varhaiskasvatus tukee perheen jaksamista.
 • Varhaiskasvatus tuo vanhemmille mahdollisuuden jakaa kasvatusvastuuta.

Toivon itse varhaiskasvatuksen työntekijän, ettei vanhempien tarvitse olla huolissaan lapsen mahdollisista tukitoimista varhaiskasvatuksessa. Sillä tärkeintä on, että juuri se ryhmä mihin lapsi on sijoitettu tukisi perhettä ja ennen kaikkea lapsen tarpeita ja että lapsi viihtyy hoidossa. Mielestäni yksi tärkeimpiä asioita kehitysvammaiselle lapselle on, että ryhmässä olisi pysyvä henkilökunta, näin se tukee mahdollisimman hyvin kehitysvammaisen lapsen oppimista, kehitystä ja kuntoutumista. Henkilöstön on tärkeää olla apuna perheelle mahdollisimman paljon arjen puitteissa, jotta perhe saa heille kuuluvat tuet niin kotiin, kuin varhaiskasvatukseen.

Erilaisilla tuilla varhaiskasvatuksessa tarkoitan lähinnä, että henkilökunta oppii työskentelemään kehitysvammaisen lapsen parissa. Kuten käyttämään mahdollisia apuvälineitä ja pääsemään erilaisiin koulutuksiin. Liian usein voi käydä arjessa, että henkilökunta ei tiedä miten lasta ja perhettä tulee auttaa arjessa ja miten lapsen kanssa toimitaan isossa lapsiryhmässä. Samoin, että lapsi saa kaiken avun ja tuen lapsiryhmässä.

Lähteet:
https://verneri.net/yleis/kotoa-paivahoitoon
https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/varhaiskasvatus/
Varhaiskasvatuksen esiopettajan haastattelu 14.9.2021.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

2 ajatusta aiheesta “Kehitysvammainen lapsi varhaiskasvatuksessa”

 1. Kiitos mielenkiintoisesta kirjoituksestasi!

  Läheiselläni on kehitysvammainen lapsi, jonka myötä olen päässyt itsekin seuraamaan kehitysvammaisen lapsen osallistumista varhaiskasvastukseen. Mielestäni oli mukavaa lukea tekstissäsi siitä, mihin lapsen hoitopaikan valinnassa kiinnitetään huomiota. On tärkeää, että lapsen ryhmää pohditaan tarkasti, jotta se vastaisi parhaiten lapsen tarpeeseen sekä ryhmän toiminnassa olisi mahdollista tukea lapsen kuntoutumista. Myös ryhmän lapset saavat kokemusta erilaisista lapsista, jolla on mahdollisesti vaikutuksia heidän avarakatseisuuteen. Lapset ottavat usein hyvin vastaan erilaiset ihmiset ilman ennakkoluuloja.

  Kuten sanoit päiväkodin henkilöstön on tärkeää olla mahdollisimman paljon tukena kehitysvammaisen lapsen perheelle päiväkotiarjessa. Perhe voi olla hyvin kuormittunut, joten kasvatusvastuun jakaminen on tärkeää kuormituksen vähentämiseksi sekä arjen jaksamiseen. Mielestäni vanhemman avoimuus on myös tärkeä tekijä, jotta päiväkotiarki ja sen sujuminen olisi mahdollisimman “helppoa”. Henkilöstön työn kannalta olisi myös tärkeää, että heillä on riittävä ammattitaito kohdata kehitysvammaisia lapsia varhaiskasvatuksessa ja päiväkodin henkilöstöllä olisi tietoa erityislapsesta.

 2. Hei,
  Olet oikeassa, että henkilökunnan työn kannalta on tärkeää, että heillä on tarvittava tieto ja taito kohdata kehitysvammainen lapsi ja perhe varhaiskasvatuksessa. Täytyy tutkia lisää asiaa työelämässä, että mistä henkilöstö saisi lisä tietoa erityislapsista. Onko ne koulutuksia vai itsenäistä tiedon keruuta. 🙂

Kommentoi