tikkurila

Blogin päätöskirjoitus

Moikka,  Onpas ollut ihana tuottaa opintojakson kautta hieman erilaita asiasisältöä. On ollut mukavaa lukea muiden blogitekstejä ja sitä mukaan avartaa omaa oppimistaan! Blogitekstien kautta on saanut yllättävän laajaa osaamista erilaisista asiakasryhmistä. Olemme päässeet lukemaan useita blogitekstejä, joiden aiheisiin emme välttämättä olisi normaalisti tutustuneet. Kirjoitimme yhteensä 12 blogitekstiä, jotka ovat liittyneet eritavoin meidän asiakasryhmäämme. Käsittelimme perheeseen liittyviä asioita sekä aikuisten että […]

Blogin päätöskirjoitus Read More »

Uusperhe – uhka vai mahdollisuus?

Uusperheet kohtaavat paljon heihin kohdistuvia stereotypioita. On yllättävän yleistä, että uusperheen saatetaan ajatella olevan lapselle jollain tapaa jopa haitallinen. Lapsilla saattaa olla bonusvanhempaa kohtaan tietynlaisia ennakkoluuloja ja esimerkiksi isän uutta puolisoa saatetaan pitää ilkeänä ja pahana äitipuolena. Myös näin stereotyyppisesti yleistettynä, lapsen biologinen äiti saattaa ajatella edellisen puolisonsa uudesta vaimosta, että ”uskallapas koskea tai kasvattaa

Uusperhe – uhka vai mahdollisuus? Read More »

On aika monipuolistaa Kelan terapiakattausta

’’Vahvuus ei herätä hellyyttä eikä myötätuntoa. Vahvuutta kunnioitetaan, pelätään ja kenties kadehditaan, mutta sitä ei rakasteta. Heikkoutta sen sijaan on helppo rakastaa. Jokainen tunnistaa toisen heikkoudessa oman heikkoutensa. Heikkous on niin inhimillistä.’’ – Tommy Hellsten (2019, 133) On siunaus syntyä moderniin Suomeen, jossa mielenterveyden haasteet ovat askel askeleelta yhä vähemmän tabu ikäpolvien edetessä. Ei olisi

On aika monipuolistaa Kelan terapiakattausta Read More »

Lapsuus pelon vallassa

Tämä blogiteksti on toinen osa kolmesta blogiimme tulevasta kirjoituksesta, jossa me blogin kirjoittajat kerromme henkilökohtaisia tarinoita läheisten päihteidenkäytöstä. Tässä blogitekstissä haluan kertoa teille oman henkilökohtaisen tarinani siitä, miltä alkoholin liiallinen käyttö on näyttänyt pienen lapsen silmissä, kun toisella vanhemmalla tulee vakava alkoholiongelma. Lisäksi kerron, millaisia vaikutuksia lapsuuden kokemuksilla on ollut ja on edelleen elämässäni.

Lapsuus pelon vallassa Read More »

Suomessako rasismia?

Rasismi voi näkyä yksilöiden ja ryhmien välisissä suhteissa tietoisina sanoina tai tekoina. Se voi myös olla tiedostamattomiin ennakkoluuloihin ja pelkoihin perustuvaa käytöstä. Ihmisten välisten suhteiden lisäksi rasismi elää yhteiskuntamme rakenteissa. Rasismi näkyy niin työelämän ja koulutuksen rakenteissa sekä erilaisissa palveluissa. Rasismia voi olla vaikea nähdä, jos sitä ei omassa elämässään kohtaa. Se ei silti tarkoita,

Suomessako rasismia? Read More »

Kielten opiskelu pakolaisilla

Yhdessä aiemmista kirjoituksista kävimme läpi pakolaisäitien kotoutumisen haasteita yhteiskunnassamme. Syrjäytymisuhka kouluttamattomalla ja työttömällä naisella voi olla Suomessa todella suuri. Kuinka voimme ennaltaehkäistä sen, että kukaan pakolaisista ei jää meidän yhteiskuntamme ulkopuolelle pysyvästi? Kirjoitus voi olla hiukan kantaa ottava, mutta tarjoaa lukijalle kuitenkin erilaisia pohdintavaihtoehtoja aiheesta.  

Kielten opiskelu pakolaisilla Read More »

Suomen sotavuosien ylisukupolviset traumat

’’Välittömät sodanjälkeiset vuodet olivat painajaisaikaa, jolloin kymmenientuhansien kotien makuukammareissa palattiin öisin juoksuhautoihin ja tykistökeskityksiin. Päivisinkin kotiutuneet miehet olivat edelleen varpaillaan: Koviin äänin, yllättäviin liikkeisiin ja muihin ärsykkeisiin reagoitiin selkäytimestä. Sotakokemukset siirtyivät perheisiin, ja osalle alkoholista muodostui sekä lääke että taakka.’’ (Kivimäki 2013, 369). Suomen sotavuosiin 1939-45 liittyy paljon vaiettua. Sodissa syntyneistä mielenterveyden haasteista ei puhuttu,

Suomen sotavuosien ylisukupolviset traumat Read More »