Ajatuksia lastensuojelusta

Lasten ja nuorten hyvinvointi sijaishuollossa

Johdanto Hei, täällä Neea. Viikonloppu on alkamassa, ja mikä sen parempi aika ottaa hyvinvointi aiheeksi? Tässä julkaisussa tulen tarkastelemaan sijoitettujen lasten hyvinvointia ja siihen liittyviä tekijöitä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvän työpaperin vuonna 2020, joka käsitteli keväällä 2019 Kouluterveyskyselyn ohella toteutettua tutkimusta (Ikonen, Eriksson & Heino 2020, 2). Sijoitettujen …

Lasten ja nuorten hyvinvointi sijaishuollossa Lue lisää »

Rajoitustoimenpiteet sijaishuollossa

Johdanto Tässä julkaisussa tulen käsittelemään lastensuojelun sijaishuollon rajoitustoimenpiteitä. Lukemani artikkeli innoitti perehtymään aiheeseen tarkemmin. Valviran mukaan lastensuojelulaitoksissa jätetään lapsien rajoitustoimenpiteiden kirjauksia tekemättä tai ne ovat puutteellisia, mikä vaarantaa lapsen edun ja oikeuksien toteutumisen. Myös rajoitusten jälkeisiä arviointeja on jätetty tekemättä, minkä Valviran lakimies Päivi Vuorinen epäilee johtuvan osittain lain tuntemattomuudesta. (Oy Suomen Tietotoimisto 2021.) Rajoitustoimenpiteet …

Rajoitustoimenpiteet sijaishuollossa Lue lisää »

Kuntoutus lastensuojelussa

Mitä tarkoitetaan kuntoutuksella? Millaista kuntoutusta tarjotaan lastensuojeluyksikössä? Aion tässä blogikirjoituksessa perehyä kuntoutukseen lastensuojelussa. Aihe kiinnostaa minua, koska haluaisin tulevaisuudessa työskennellä lasten, nuorten ja asiakasperheiden kanssa. Tulen blogissa käsittelemään sosiaalihuollon ja lastensuojelun lakia sekä avaamaan tarkemmin sitä, mitä kuntoutuksella tarkoitetaan. Sosiaalihuolto Sosiaalipalveluita on järjestettävä tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen, asumisen tai taloudellisen tuen tarpeeseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi …

Kuntoutus lastensuojelussa Lue lisää »

Tukitoimia ennen sijoitusta

Kun arki koettelee melko rajullakin kädellä perheiden jaksamista tai yhteys nuoreen on lähes kokonaan poikki, ei se välttämättä tarkoita, että perhettä tarvitsisi erottaa lastensuojeluun yhteyttä ottaessa. Lähtötilanne tietenkin ratkaisee paljon, mutta apua pyritään aina ensisijaisesti antamaan niin, että perhe pysyisi yhdessä. Tehostettu perhetyökään ei aina riitä kattamaan elämän erilaisissa kolhuissa marinoidun perheen avuntarvetta, mutta apu …

Tukitoimia ennen sijoitusta Lue lisää »

Lastensuojeluilmoitus ja lastensuojelun asiakkuus asiakkaan näkökulmasta

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka vaan. Se voi tulla tahoilta, joilla on ilmoitusvelvollisuus viran puolesta, eli esimerkiksi neuvola, päiväkoti, koulu tai terveydenhuolto, tai sen voi tehdä, vaikka huolestunut läheinen tai naapuri. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä myös itse omasta tilanteestaan. Taustalla voi olla sairastumista, voimavarojen puutetta tai elämänkriisi, jonka aikana toivoisi saavansa apua ja tukea. Usein avun hakemiseen …

Lastensuojeluilmoitus ja lastensuojelun asiakkuus asiakkaan näkökulmasta Lue lisää »

Lastensuojeluilmoitus ja lastensuojelun asiakkuuden alkaminen

Apua! Johtaako lastensuojeluilmoitus lastensuojelun asiakkuuteen?! Otetaanko lapsi pois?!  No ei tietenkään! Aion tässä luvussa käsitellä lastensuojeluilmoitusta sekä asiakkuuden alkamista. Lastensuojeluilmoitus ei tarkoita automaattisesti lastensuojelun asiakkuutta, mutta asiakkuus voi tulla tarpeeseen, mikäli huomataan, että lapsen kasvu ja kehitys on vaarassa tai uhattuna. Kunta ja hyvinvointialue järjestävät lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ehkäisevää lastensuojelua silloin, kun lapsi …

Lastensuojeluilmoitus ja lastensuojelun asiakkuuden alkaminen Lue lisää »

Ajatuksia lastensuojelusta – blogin esittelypostaus

Neljä sosionomiopiskelijaa jakavat ajatuksia sekä tärkeää informaatiota liittyen lastensuojeluun ja asiakasperheisiin. Tulemme käsittelemään lastensuojeluilmoitusta, lastensuojelun asiakkuutta ammattilaisen sekä asiakkaan näkökulmasta. Lisäksi pohdimme kuntouttavaa toimintaa, osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja tämän hetkistä resurssien saatavuutta lastensuojelussa.