Huolen herätessä

Mistä tarve kehittämistehtävälle syntyi? 

Lähdimme kehitystehtävässämme yhteisen kentältä nousseen toiveen pohjalta luomaan selkeää ohjeistusta varhaiskasvatuksen henkilöstön avuksi. Usein puhutaan siitä, miten tulee reagoida ja toimia, kun huoli herää lapsen tai perheen hyvinvoinnista. Mutta mitä se huolen herääminen tarkoittaa? Minkälaiselle tasolla huoli ilmenee? Milloin voidaan keskustella vain huoltajien kanssa tai rauhassa konsultoida muita ammattilaisia, ja milloin tulisi toimia viipymättä? Nämä ovat kysymyksiä, joihin me ja kollegamme ovat omilla paikkakunnillamme toivoneet selkeää ohjeistusta ja toimintamallia.

Lue lisää Huolen herätessä

Pakko vai velvollisuus?

Kirjoittanut Anna K., Annika H., Suvi L. & Miina U.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöön kuuluvalla on salassapidon estämättä velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus viipymättä, jos on tehtävässään saanut tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa myös yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa. (Lastensuojelulaki 25§.)

Lastensuojelu varhaiskasvatuksessa -opintojen ryhmämme kehittämistehtäväksi valikoitui työyhteisöjen tarpeista nouseva aihe saada lisää tietoa, ohjeita ja käytännön vinkkejä lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. Varhaiskasvatuksessa, riippuen alueesta, kunnasta tai kaupungista, käytänteet vaihtelevat paljon. Laki määrittelee selkeästi sen, kenen lastensuojeluilmoitus on tehtävä. Määrittelystä huolimatta kentällä on erilaisia toimintatapoja. Koimme tämän asian varsin tärkeäksi ja esille nostettavaksi asiaksi. Kaikkien alalla työskentelevien tulee tietää, miten näissä tilanteissa toimitaan. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden tulee, kokemustemme mukaan, myös saada lisää tietoa lastensuojeluilmoituksen käytännön teon eri vaiheista ja oppia havainnoimaan paremmin huolia, joista ilmoitusaiheet syntyvät.

Lue lisää Pakko vai velvollisuus?

Keskusteluituja

Varhaiskasvatuksen kasvattajatiimeissä pohditaan paljon erilaisiin lapsiin ja perheisiin liittyviä kysymyksiä. Monet kysymyksistä nousevat arjesta ja ne puhuttavat useissa eri tilanteissa. Kysymyksiin ei välttämättä ehdi perehtymään syvemmin ja ne jäävät ikään kuin ilmaan leijumaan. Monet kysymykset liittyvät esimerkiksi maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen. Valtakunnallinen sekä paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma velvoittaa meitä kasvattajia huomioimaan monikulttuurisuuden arjessa ja ottamaan sen osaksi arkea. Tästä syystä olemme halunneet valmistaa varhaiskasvatukseen kasvattajien käyttöön kortit, jotka voivat omalta osaltaan tukea keskustelua. Lisäksi korttien tarkoitus on ohjata kasvattajia tiedon äärelle, esimerkiksi erilaisten luku- ja linkkivinkkien kautta. Toivomme, että kortit innostavat kasvattajia monipuoliseen keskusteluun sekä lisäävät päiväkodin ja perheiden yhteistyötä.

Lue lisää Keskusteluituja

Huoli lastensuojeluilmoituksista

Lastensuojeluilmoitus. Sana särähtää joillakin korvaan ikävästi, mutta miksi? Ehkä se johtuu sanaan kietoutuneesta ajatuksesta siitä, että lasta yritetään suojella joltakin, joko perheeltä tai lapselta itseltään. Kummassakin tapauksessa suojeluun liittyy usein syyllisyys, sillä joku on toiminnallaan tai toimimattomuudellaan aiheuttanut suojelun tarpeen. Syyllisyyteen liittyy usein puolestaan häpeän tunteet esimerkiksi epäonnistumisesta vanhempana. Lisäksi lastensuojeluilmoituksesta tuli itselleni mieleen vielä ennen sosionomiopintojeni alkua lähes automaattinen sijaishuollon alkaminen. Onneksi asia ei kuitenkaan ole aivan noin. Lastensuojeluilmoitus sanana voi kuulostaa pelottavalta tai jopa pahalta, mutta todellisuudessa kyse on nousseesta huolesta sekä lapsen ja perheen hyvinvoinnin tukemisesta ilman syyllistämistä. 

Lue lisää Huoli lastensuojeluilmoituksista