Itsemääräämisoikeus lastensuojelulaitoksessa

Kun lapsi huostaanotetaan ja sijoitetaan lastensuojelulaitokseen, on lapselle tehtävä selväksi hänen oikeutensa sijaishuollossa. Lapsella on sijaishuollossa erityisiä oikeuksia, mm. oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja tarpeita vastaavaan sijaishuoltopaikkaan, oikeus hyvään kohteluun, oikeus tavata hänelle läheisiä ihmisiä, oikeus tavata sosiaalityöntekijää, oikeus saada tietoa omasta tilanteestaan ja oikeus saada käyttövaroja. (THL)

Sijaishuollossa olevat lapset tietävät nykypäivänä hyvin oikeutensa, kiitos someajan ja internetin. Kaikki tieto on heti käsillä älypuhelimien avulla. Itsemääräämisoikeus on aina tärkeää, mutta lasten kanssa työskennellessä tulevat myös rajoitustoimenpiteet esille. Rajoitustoimenpiteet ovat aina ristiriidassa itsemääräämisoikeuden kanssa. Rajoitustoimenpiteistä säädetään tarkasti lastensuojelulaissa.

Haastattelin lastensuojelulaitoksessa asuvaa nuorta ja kysyin, miten hän kokee itsemääräämisoikeutensa toteutuvan laitoksessa. Kyseinen nuori koki itsemääräämisoikeutensa toteutuvan huonosti, koska hän ei saa itse päättää, kuinka kauan päivässä viettää puhelimellaan. Tämä onkin yksi nykyajan suurista haasteista. Miten opettaa lapselle terveitä ruutuaikoja? Tämän nuoren kohdalla on tosiaan jouduttu tekemään rajoituspäätös ajasta, jonka nuori viettää puhelimella, tai muuten nuori olisi puhelimessa kiinni koko ajan ja passivoituisi muuten, puhumattakaan arkirytmistä ja yöunista ja koulunkäynnistä. Nuori toi myös esille, kuinka hänen pitäisi itse opetella määräämään ruutuaikaansa, joka on hyvin totta, ja aikuisjohtoisesti ja porrastetusti näin tehdäänkin. Nuori kuitenkin kertoi ymmärtävänsä, että asioita rajoitetaan, jotta arki sujuu paremmin.

Itsemääräämisoikeus on tärkeää, ja näin lapsille opetetaan laitoksissa. Myös kokemus itsemääräämisoikeuden toteutumisesta on tärkeää, ja siksi asioista aina keskustellaan, mikäli jotain joudutaan rajoittamaan. Usein onneksi nuorten kanssa työskennellessä keskustelut ovat vastavuoroisia ja yhteisymmärrys löydetään.

Lähteet:

https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/sijaishuolto/hoito-ja-kasvatus-sijaishuollossa/lapsen-oikeudet-sijaishuo viitattu 19.10.2022

Haastattelu lastensuojelulaitoksen asukkaalta 23.10.2022

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi