Lastensuojeluilmoitus ja lastensuojelun asiakkuus asiakkaan näkökulmasta

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka vaan. Se voi tulla tahoilta, joilla on ilmoitusvelvollisuus viran puolesta, eli esimerkiksi neuvola, päiväkoti, koulu tai terveydenhuolto, tai sen voi tehdä, vaikka huolestunut läheinen tai naapuri. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä myös itse omasta tilanteestaan.

Taustalla voi olla sairastumista, voimavarojen puutetta tai elämänkriisi, jonka aikana toivoisi saavansa apua ja tukea. Usein avun hakemiseen on kuitenkin korkea kynnys, jolloin tilanteet voivat edetä siihen, että lastensuojeluilmoituksen tekee perheen ulkopuolinen taho.

Usein huoltajilla on pelko lapsen pois viemisestä. Myös kokemukset omasta vanhemmuudesta ja onnistumisesta vanhempana ovat arvion alla, ja se koetaan raskaana. Lastensuojeluilmoituksen tekemisen taustalla on kuitenkin aina tarkoitus hyvään ja siihen, että perhe saisi apua ja tukea arjen jaksamiseen.

Lastensuojelun asiakkuus alkaa siitä, kun yleensä, yhdessä perheen kanssa päätetään heille sopivista palveluista ja tuen tarpeesta. Asiakkuus voi olla jo siinä vaiheessa, kun palvelutarpeen arviointi on vielä kesken.  Asiakkuus alkaa myös silloin, jos joudutaan tekemään kiireellisiä toimia lapsen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi, kuten kiireellinen sijoitus sijaishuoltoon. Jos perhe voi saada tarvittavat palvelut sosiaalihuollon kautta, ei lastensuojelun asiakkuutta tarvita.

Perheillä on erilaisia kokemuksia lastensuojelun asiakkuudesta. Jotkut ovat tyytyväisiä saamaansa apuun ja tukeen, mutta parannettavaakin löytyy. On myös tapauksia, joissa itsenäistyneet nuoret kertovat myöhemmin, että heidän kohdallaan ei kaikki mennyt hyvin, vaan asioihin olisi pitänyt puuttua aiemmin. Itsenäistyneet nuoret kertovat, että joskus myöskään turvattomasta kodista sijaishuoltopaikkaan muuttaminen ei auttanut, vaan turvattomuuden tunne jatkui laitoksessakin. Huonosti voiva nuori, joka asuu lastensuojeluyksikössä eikä siellä halua olla turvattomuuden tunteen takia, myös oireilee sen mukaisesti. Nuori yrittää kaikkensa, että pääsisi muualle, hatkailee, rikkoo lakia tai aiheuttaa käytöksellään ongelmia itselleen. Sen lisäksi vielä usein vaihtuvat ja kiireiset sosiaalityöntekijät aiheuttavat luottamuspulaa asiakkaalle.

Lähteet:

https://yle.fi/uutiset/3-8778250  viitattu 16.9.2022

https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/lastensuojeluilmoitus-ja-lastensuojeluasian-vireilletulo#lastensuojeluilmoitus  viitattu 16.9.2022

https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/lastensuojeluilmoitus-ja-lastensuojeluasian-vireilletulo/lastensuojeluasiakkuuden-alkaminen   viitattu 16.9.2022

https://www.iltalehti.fi/perheartikkelit/a/9519a6f0-4b7e-4789-a251-2abca6906a69   viitattu 16.9.2022

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi