Nuorten osallisuus

Nuoria halutaan osalliseksi monenlaiseen toimintaan ja nuorilta odotetaan ja toivotaan vastuutuntoa. Vaikka lainsäädännössä painotetaan asiakkaiden osallistumisen vahvistamista asiakkaita koskevien palveluiden suunnitteluun, on silti asiakkaiden osallistuminen vähäistä. Erityisen vähäistä osallistuminen on lasten ja nuorten kohdalla (lähde THL). Miten nuoret saataisiin osallisiksi heitä koskettavaan toimintaan, esimerkiksi vaikuttamaan paikalliseen nuorisotoimintaan tai oman koulunsa asioihin?

Lastensuojelun keskusliiton raportista käy ilmi, että suurin osa (78%) nuorten vaikuttamistyöstä tapahtuu lasten tai nuorten valtuustossa/foorumissa/parlamentissa, 11% lasten tai nuorten ohjaamassa järjestössä, ja 10% aikuisten ohjaamassa järjestössä. Suurin osa vaikuttamistyöstä tapahtui nuoren kunnassa/kaupungissa. Kyselyyn vastanneet ovat iältään noin 15-17-vuotiaita, suurin osa 16-vuotiaita.

Yläasteella ollessani eräs opettajani totesi olevansa enemmän perillä nuorten asioista kuin nuoret itse, sillä hän on pitkän uransa aika tavannut paljon nuoria ja setvinyt paljon nuorten ongelmia. Tämä on hyvin valitettava ja lannistava ajatusmalli. Muistan 15-vuotiaana olleeni tästä lausunnosta samaan aikaan huvittunut sekä tyrmistynyt. Kuinka yli 50-vuotias voisi tietää nuorten asioista enemmän kuin nuoret itse? Tällaista kaikkitietävää suhtautumistapaa tulisi välttää nuorten kanssa toimiessa. Lastensuojelun keskusliiton raportista käy ilmi, että nuoret ovat törmänneet muun muassa siihen, etteivät aikuiset kuunnelleet tai nuoria ei otettu tosissaan. Myös välinpitämättömyys ja kiireellisemmät asiat mainitaan nuorten vastauksissa.

Nuoria tulisi kannustaa ja rohkaista ottamaan kantaa ja osallistumaan, mutta miten voimme olettaa nuorten olevan aktiivisia vaikuttajia, mikäli nuoret kokevat, etteivät sittenkään tule kuulluksi eikä heitä oteta tosissaan. Holhoava asenne sekä aikuisen näennäinen kaikkitietävyys ovat omiaan etäännyttämään nuoren kaikesta osallistavasta toiminnasta. Suuri edistävä tekijä on se, että puhutaan nuorelle ja puhutellaan häntä kuin älylliseen dialogiin kykenevää henkilöä, joka nuori onkin. Jokaisen nuorten kanssa toimivan tahon tulisi ymmärtää se, että kukaan ei tiedä nuorista ja nuoruudesta niin hyvin ja ajankohtaisesti kuin nuoret, ja nuoret ovat avaintekijöitä nuorille suunnattujen palveluiden kehittämisessä.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Nuorten osallisuus”

  1. Mielenkiintoinen huomio opettajastasi. Olen itsekin kohdannut hieman samanlaista logiikkaa ja tuntuu, että omaa muutosvastarintaa naamioidaan toisinaan “paremmin tietämisen” taakse. Nuoria tulisi ehdottomasti saada aktivoitua yhteiskunnalliseen ja yhteisölliseen vaikuttamiseen. Meidän vanhojen pitäisi keksiä tapa innostaa nuoria innostamaan itseään.

Kommentoi