Päätepiste

Jokaisen meistä on hyvä toisinaan palata elämän perusasioiden äärelle. Jotta mieli ja keho voisivat löytää tasapainoa ja elämä muodostua mielekkääksi, on ymmärrettävä arvostaa tätä ainutkertaista elämää. On hyvä tiedostaa omien tekojensa vaikutukset omaan hyvinvointiin ja ottaa vastuu siitä toimimalla itseään kuunnellen. Pohdimme yhdessä millaiset hyvinvointia haastavat ilmiöt luovat nuorille haasteita ja ovat muutenkin ajankohtaisia. Löysimme monia sellaisia asioita, jotka koimme monia ihmisiä koskettaviksi ja siksi tärkeiksi tai ajankohtaisiksi myös nostaa esiin blogissamme. Lähdimme kukin tahoillamme syventämään tietämystämme näistä aiheista.

Käsittelimme syksyn aikana blogissamme nuorten arjenhallintaan liittyviä haasteita ja pohdimme keinoja sujuvamman arjen saavuttamiseksi. Pyrimme valitsemaan tekstien teemat tukemaan mahdollisimman vahvasti aihealueen kattavaa käsittelyä. Ensimmäinen blogitekstimme oli ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden teemoista, jotka tuntuvat olevan valitettavan arkipäiväisiä, vaikka elämme lähes ympärivuorokautisen tavoitettavuuden aikaa. Seuraava blogimme koski materiaalijalanjälkeä, joka etenkin näin talven kulutusjuhlien alla on aihe, mikä jokaisen olisi syytä ottaa tarkasteluun. Palasimme kuluttamiseen ja etenkin velkaantumiseen viimeisessä blogissamme, joka käsitteli nuorten maksuhäiriöitä. Matkan varrella julkaistuissa blogeissa korostui myös hyvinvointimme perusainekset eli ravinnon ja unen merkitys nuorelle. Käsittelimme myös arjen rytmitystä ja ruutuaikaa, jotka nuoren elämässä helposti linkittyvät yhteen. Syksyn aikana ehdimme tutustua myös tunnetaitoihin sekä itsetuntemukseen ja itseluottamukseen. Näitä piirteitä vahvistamalla on helpompi torjua syrjäytymistä, joka oli myös yksi blogimme aiheista.

Blogin kirjoittaminen oli meille kirjoittajille hienoa ja mielenkiintoinen kokemus. Saimme tarkastella ja miettiä tarkemmin meitä kiinnostaneita aiheita ja pohtia samalla myös omia mielipiteitämme niihin liittyen. Olemme kukin saaneet olla tekemässä informatiivista vaikutustyötä kirjoittaessamme kaikille lukijoillemme – myös toisillemme. Pidämme blogin kirjoittamista hyvänä tapana olla vuorovaikutuksessa kohdeyleisömme kanssa, sillä uskomme internetin olevan toimiva kanava tavoittaa nuoret aikuiset. Blogityöskentely oli erilainen ja virkistävä tapa kirjoittaa tärkeistä ja ajankohtaisista aiheista. 

Ote elämästä -blogi kiittää! 

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi