Tunnetaidot

Tunnetaidot ovat hyvin tärkeitä taitoja elämässä. Tunnetaitojen kehittäminen on hyvin hyödyllistä jokaiselle erityisesti lapsille.

Tunnetaitojen kehittyessä lapsi oppii ymmärtämään ja nimeämään omia tunteitaan. Kun tunteet oppii tunnistamaan, on niihin helpompi vaikuttaa eli itsesäätelytaidot paranevat. Varhaiskasvatuksessa on tunnetaitoja opetettu jo pitkään ja ymmärretty niiden tärkeys. Varhaiskasvatukseen on myös kehitetty paljon erilaista materiaalia tunnekasvatuksen toteuttamiseen. Työskentelen itse varhaiskasvatuksessa ja siellä tunnekasvatus ovat todella osa jokaista arkipäivää. Minun omat lapseni ovat koulumaailmassa ja siellä tunnekasvatus on todella pienessä osassa arkipäiviä. Minna Kartano kertoo Helsingin Sanomien kirjoituksessaan siitä, miten tärkeää olisi saada tunnekasvatusta myös koulussa.

“Varhaiskasvatuksessa on tunnetaitoja opetettu jo pitkään ja ymmärretty niiden tärkeys “

Minna Kartanon teksti

Olen samaa mieltä kirjoittajan kanssa siitä, että elämäntaidoista pitäisi tehdä oppiaine. Mielestäni erityisesti yläasteella olisi hyvin tärkeätä, että nuoret saisivat kiireetöntä aikaa aikuisen kanssa, jota kiinnostaa nuorten hyvinvointi. Joissain kouluissa on kokeiltu myös sosionomin palkkaamista hyvinvoinnin lisäämiseksi. Minusta sosionomi sopisi myös hyvin opettamaan elämäntaitoja ja samalla havainnoimaan koululaisten keskinäisiä suhteita ja yleistä ilmapiiriä. Sosionomin koulutuksesta saa mielestäni hyvät lähtökohdat juuri tuon kaltaiseen monipuoliseen työhön. Näin eri aineiden opettajilla olisi mahdollisuus keskittyä vain oman aineen opettamiseen ja vastuu tunnetaitojen opettamisesta olisi sosiaalialan ammattilaisilla. Toivotaan siis, että tulevaisuuden kouluissa kaikilla olisi mahdollisuus opiskella tunnetaitoja.

-Liisa-

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Tunnetaidot”

 1. tulppaani

  Kirjoituksesi aihe on hyvin ajankohtainen ja tärkeä jo varhaiskasvatuksessakin. Minna Kartano esitti mielipiteessään elämäntaidoista uutta oppiainetta kouluun. Hän ehdotti aineen alkamista aikaisintaan kolmannella luokalla.
  Itse uskon vahvasti tunne ja sosiaalisten taitojen tietoiseen vahvistamiseen jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Empatian kehittyminen alkaa varhaisessa vuorovaikutuksessa ja lapsi harjoittelee sitä leikissä sekä arkisessa toiminnassa. Päiväkodissa on havaittavissa saman ikäryhmän lapsilla suuria eroja itsesäätelytaidoissa sekä tunteiden tiedostamisessa sekä sanoittamisessa.
  Monilukutaito pitää sisällään taidon lukea toisen ilmeitä, eleitä ja sanatonta viestintää. Empatia taidolla pystytään asettumaan toisen asemaan ja kokemaan myötätuntoa. Toisilla lapsista nämä taidot jäävät voimakkaan itsesäätelytaitojen puutteellisuuden varjoon. Tällainen lapsi onkin vaarassa leimautua ryhmässä “kiusaajaksi”.
  Dokumentissa save and quit, suomalaisten peliriippuvaisten nuorten kertomuksissa toistui pakeneminen pelimaailmaan omilta tunteiltaan. “Kun todellisuudessa tuntui pahalta, pelissä tuntui hyvältä.” Tervehtyminen alkoi kohtaamalla omat vaiennetut tunteet.
  Uskon, että tunne ja hyvinvointitaitojen opettaminen lapsille ja nuorille on sijoitus tulevaisuuteen ja kansanterveyteen.

Kommentoi