Sekasin-chat, miksi sitä tarvitaan?

Sekasin-chat on 12-29-vuotiaille suunnattu palvelu, jonka tarkoituksena on tukea psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyden ongelmista selviämistä. Nuoret ottavat yhteyttä monesta eri syystä, mutta kaikkia yhdistää se, että he ovat valinneet keskustelukanavaksi verkon ja vastaajaksi anonyymin, turvallisen aikuisen. Joskus valinta on pakon sanelema siinä mielessä, että apua muualta on jo haettu, eikä sitä koeta riittäväksi. Chat on myös helppo ja nopea tapa keskustella ongelmista tai haasteista elämässä, vaikka kokonaisuus olisikin kunnossa, eikä akuuttia hätää olisi.

Läsnäolon tarve

Sekasin-chatin suosiosta voimme päätellä ainakin seuraavaa – moni nuori kaipaa turvallista aikuista, jonka kanssa keskustella luottamuksellisesti. Pitäisikö tästä huolestua? Ei välttämättä. Nuorella voi kuitenkin olla elämässään turvallisia aikuisia, eivätkä ongelmat aina ole suuren suuria. Mutta tarve tasavertaiseen, tuomitsemattomaan keskusteluun on kuitenkin ilmeinen. Ehkä tämä olisi asia, joka meidän sekä aikuisina että nuorten kanssa työskentelevinä opiskelijoina ja ammattilaisina tulisi ottaa huomioon. Annammeko tarpeeksi tilaa kertoa huolista? Hyväksymmekö nuoren identiteetin ja persoonallisuuden tuomitsematta? Olemmeko läsnä, kun nuori puhuu? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, joita tulisi aika ajoin pohtia uudestaan.

Kaaviot: Sekasin-chatin vuosiraportti 2019, https://mieli.fi/sites/default/files/inline/sekasin-vuosiraportti_2019.pdf

Sekasin-chatin päivystäjien toimintaperiaate on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen. Päivystäjät eivät ota kantaa diagnooseihin tai toimi palveluneuvojina, vaikka hädän hetkellä nuorta tietenkin autetaan. Päivystäjä keskittyy keskusteluun, siihen mistä nuori haluaa puhua. Nuori kohdataan aidosti ja ystävällisesti. Selvästi tämä työote toimii, sillä palaute on positiivista ja päivystäjät ehtivät vastata vain osaan yhteydenotoista.

Omat kokemukseni päivystäjänä

Toimin itse vapaaehtoisena päivystäjänä Sekasin-chatissa. Olen kokenut työn mielekkääksi sekä opintojani tukevaksi, en sitä muuten tekisikään. Allekirjoitan hyvinkin kokemuksen yhteydenottajien positiivisesta palautteesta. Nuorilla on isompia ja pienempiä ongelmia, ja päivystäjän tuleekin ymmärtää, että keinot toimia chatin kautta ovat varsin rajalliset. Silti olen kokenut auttavani ihan konkreettisesti läsnäolollani.

Kirjoittaminen on ollut minulle aina luontainen tapa ilmaista itseäni. Päivystäjänä huomaan, että näin on myös monelle nuorelle. En tiedä miksi, mutta jotkut asiat on helpompi kirjoittaa kuin sanoa ääneen. Tämän voi huomata myös nykyisessä media-käyttäytymisessä, joka saa välillä irvokkaitakin mittasuhteita. Tämä todellisuus ei kuitenkaan näy Sekasin-chatissa, jossa keskustelijat ovat useimmiten varsin rehellisesti omana itsenään. Pelisääntöihin kuuluu toki myös se, että nuoret kertovat itsestään tasan sen verran kuin haluavat. Tärkeää on myös, että päivystäjät antavat tilaa nuoren persoonallisuudelle ja puheenaiheelle näyttämättä voimakkaasti omaa persoonallisuuttaan tai mielipidettään. Päivystäjä toimii ikään kuin peilinä nuoren ajatuksille.

Pinnalla olevat aiheet

Kaavio: Sekasin-chatin vuosiraportti 2019, https://mieli.fi/sites/default/files/inline/sekasin-vuosiraportti_2019.pdf

Jokaisella nuorella on oma yksilöllinen tilanteensa, ja kaikki kohdataan omana itsenään. Silti yhteenotoissa on havaittavissa selvää tilastollista jakoa eri aiheiden suhteen. Yhteydenoton syiden top 3:n kuuluu paha olo, ihmissuhdeongelmat sekä itsetuhoisuus.

Nuoren itsetuhoisuus herättää varmasti meissä kaikissa voimakkaita tunteita, niin minussakin ihan joka kerta. Itsetuhoisuutta kohdatessa auttaminen on prioriteetti, mutta chat on kanava, jonka kautta ei pääse toisen vierelle. Sekasin-chatin päivystäjät voivat kuitenkin kannatella sen hetken, kun nuori on paikalla keskustelemassa. Päivystäjä voi tukea ja kertoa, että nuori on arvokas. Päivystäjä voi ohjata avun piiriin. Lopulta sitä kuitenkin vain toivoo parasta, koska nuoren kohtaloa ei saa koskaan tietää.

Ahdistuneisuus ja parisuhdeongelmat ovat myös erittäin yleisiä aiheita Sekasin-chatissa. Minulle tämä kertoo palvelun tarpeellisuudesta. Tämänkaltaiset ongelmat ovat usein vaikeasti määriteltävissä, eivätkä välttämättä sovellu, ainakaan nuoren mielestä, minkään muunkaan palvelun alle. Chattiin tullaan toisinaan myös suoraan kysymään, mistä kulloiseenkin tilanteeseen löytyisi apua.

Saavutettavuus

Saavutettavuus sekä se, että verkko on nuorille luontainen ympäristö, tuovat kysyntää. Anonymiteetti auttaa myös olemaan avoin. Esim. vellominen omassa tunteessa on täysin sallittua chatissa, siinä missä toisaalla voimakkaasta tunteesta pyritään ehkä helposti ohjaamaan nopeasti pois. Aika ja kiireen tunnun poistuminen onkin yksi niistä tekijöistä, mikä on minusta ehkä parasta päivystystyössä. Nuorella saattaa toki olla kiire menoihinsa, mutta päivystäjällä ei koskaan.

Sekasin-chat on jokaiselle nuorelle tarkoitettu palvelu. Päivystäjät kuuntelevat ja tukevat elämän pienissä ja suurissa karikoissa. Mieleterveyspalveluihin hakeutuminen nyky-Suomessa voi olla haastavaa, mutta vaikka tämä tilanne Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman uuden mielenterveyspalveluiden strategian (https://yle.fi/uutiset/3-11201619) myötä muuttuisikin, uskon, että Sekasin-chatille on silti aina kysyntää.

Kirjoittaja on aikuistumistaan odotteleva aikuinen

Kanavia apua tarvitsevalle nuorelle

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

5 ajatusta aiheesta “Sekasin-chat, miksi sitä tarvitaan?”

  1. Kiitos erittäin mielenkiintoisesta kirjoituksesta! Sekasin chat on erittäin tärkeä paikka monelle nuorelle. Oli hyvin kirjoitettu ja erittäin informatiivinen kirjoitus! Teet tärkeää vapaaehtoistyötä jolla on varmasti monelle erittäin suuri merkitys. On tärkeää, että nuorille mahdollistetaan tällainen kanava, jossa voi olla oma itsensä ja pohtia asioita ääneen jonkun ulkopuolisen kanssa.

  2. Kiitos kun kirjotit tästä aiheesta! Olen itse lukenut paljon kyseisestä chatistä ja miettinyt, miks niin moni ei silti tiedä siitä? Hienoa kun avasit sitä enemmän ja nyt moni muu tietää tälläisestä mahdollisuudesta.

    Itsetuhoisuus on Suomessa vahvasti läsnä, valitettavasti monien nuorten keskuudessa, joten haluan myös kiittää sinua, että teet vapaaehtoistyötä tämän aiheen piirissä. Autat varmasti monia nuoria!

    1. Kiitos kommentista! On ihan totta, että vaikka Sekasin-chattiin tuntuu päivystäjänä törmäävän mediassa koko ajan, en vielä vuosi sitten muista kuulleeni koko asiasta. Onneksi tietoisuus lisääntyy koko ajan.

      On totta, että itsetuhoinen käyttäytyminen näkyy Suomessa erityisesti korkeina itsemurhatilastoina. Tämä on äärimmäisen surullista. Onneksi auttamisen kanavia alkaa olla jo enemmän, yksi niistä juurikin Sekasin-chat. Päivystäjänä koenkin pieneltä osin vaikuttavani tilanteeseen. Siksikin työ tuntuu niin mielekkäältä.

  3. Kiitos bloggauksestasi ja Sekasinin tutuksi tekemisestä. Olin itse palvelussa viimekevään harkassa ja päädyin myös kesäksi heille töihin. Sekasin on niin valtavan tärkeä matalan kynnyksen apu monelle yksinäiselle nuorelle, ja koko tämä kulunut vuosi on osoittanut sen kuinka ketterästi ja joustavasti juuri nämä kolmannen sektorin palvelut pystyvät palvelemaan akuutin kriisin keskellä.

Kommentoi