Perhekaveritoimintaa Uudessa Lastensairaalassa

Kuva: Pixabay

Moni perhe on kohdannut lapsen kanssa lääkäri ja sairaala reissuja. Osalle Uusi lastensairaala on hyvinkin tuttu paikka ja toisille taas täysin vieras. Uuteen lastensairaalaan tullaan tutkimuksiin ja laboratoriokokeisiin, hoitoihin tai osastojaksolle. Osa perheistä on vain käymässä, kun taas toisella perheellä tilanne vaatii melkein toisen elämän perustamista sairaalaan. Jotkut saattavat joutua matkustamaan kauempaa täysin vieraaseen kaupunkiin ja sairaalaan. Joskus sairaalassa olo vaatii tunteja odottelua vieraassa paikassa.

Vanhempi voi kaivata auttavia käsiä haastavissa tilanteissa. Sellainen voi olla vaikkapa laboratoriokäynti, kun mukana on potilaan lisäksi sisarruksia. Näiden asioiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Myös sairaalassa toimii vapaaehtoisia, joilla on aikaa kohdata perheitä, leikkiä lasten kanssa ja jutella vanhempien kanssa. Tällaiseksi avuksi perheille tarjoutuu HelsinkiMission vapaaehtoinen perhekaveri.

”Uuteen lastensairaalaan tuleva saattaa tavata pinkkipaitaisen vapaaehtoisen, joka leikkii ja kuuntelee mielellään. Hän on perhekaveri. ”

HelsinkiMissio aloitti lokakuussa 2019 Uudessa Lastensairaalassa perhekaveritoiminnan potilasperheiden tueksi. Vapaaehtoisten perhekavereiden ensisijaisia tehtäviä ovat lapsiperheiden yksinäisyyden vähentäminen, lämmin henkinen kohtaaminen ja käytännön asioissa auttaminen. Perhekaverit eivät ole terveydenhuollon ammattilaisia, he ovat koulutettuja vapaaehtoisia, jotka tarjoavat keskusteluseuraa ja apua perheiden sairaala-arkeen arkipäivisin. Toiminnassa on huomioitu myös lasten tarpeita, järjestämällä leikki- ja lukuhetkiä sisarusparkissa ja kahviossa.

Aikoinaan kun hanketta on suunniteltu, esille on noussut eri suunnilta kokemuksia ja muistoja siitä, että ennen sairaala maailmassa oltiin todella yksinäisiä. Vaikka Uudessa Lastensairaalassa perheiden läsnäolo mahdollisuudet ovat huomattavasti paremmat, kuin aikaisemmin, silti sairaalaan kaivataan yhä juttukavereita, kenen kanssa keskustella muistakin kuin sairauksista.

Moni vapaaehtoinen on hakeutunut perhekaveriksi, kun olisi itse aikoinaan lapsena sairaalassa ollessaan, tai oman lapsen sairaalassa olo aikana kaivannut läsnä olevaa aikuista.

 ”Oispa ollut aikoinaan joku, jonka kanssa puhua muustakin kuin sairaala arjesta.”

Kaikilla perheillä ei ole mahdollisuutta olla niin paljon läsnä sairaalassa, kuin lapsi tarvitsisi. Tähänkin perhekaveri on tervetullut lisä ja kaivattu apu. Moni lapsi kokee sairaalassa käynnin ikäväksi. Sitten kun sairaalassa on mahdollisuus jäädä toimenpiteen jälkeen tai odottelu aikana leikkimään tai piirtämään kaloja, jotka uiskentelevat aulan mediaseinällä. Lapselle ollut seuraavalla kerralla mukavampi palata paikkaan, josta on jäänyt kivoja muistoja.

Perhekaveri koulutus on kaksipäiväinen. Koulutuksessa saa tietoa vapaaehtoistoiminnasta, perheiden kohtaamisesta ja sairaalassa toimimiseen liittyvistä erityiskysymyksistä. Seuraava koulutus järjestetään mahdollisesti kesäkuussa. Tällä hetkellä perhekavereita on noin 80.

Uuden lastensairaalan ja Ronald McDonald talon perheillä on mahdollisuus pyytää keikka-apua. Vapaaehtoisen voi pyytää esimerkiksi asiointiavuksi tai ulkoiluseuraksi. Etukäteen sovittaessa vapaaehtoinen voi olla sairaalaan tulevaa perhettä vastassa, vaikka rautatieasemalla ja opastaa sairaalaan, kun perhe tulee kauempaa ja tarvitsee saattajaa.

Perhekaverit tukevat Uuden lastensairaalan ja Ronald McDonald Talon perheitä poikkeusolojen aikana etäyhteyksin. Perhekaverin kanssa voit pitää yhteyttä itselle sopivimmalla tavalla puheluin, videopuheluin tai viestein ja keskustella sinua kiinnostavista aiheista. Voit pyytää hänet myös lapsen seuraksi, kertomaan iltasadun, piirtämään ja pelaamaan tai auttamaan läksyjen teossa. Perhekaverit auttavat perheitä myös sairaalan ulkopuolella, heiltä on mahdollista saada asiointiapua tai keikka-apua, vaikka kaupassa käyntiin.

Korona tilanne on herättänyt huomioimaan, että ilman vallitsevaa tilannettakin, sairaalassa on lapsia, jotka elävät eristyksessä. Ajatuksena on, että lapsille, jotka eivät pääse livenä paikalle, on mahdollista järjestää jatkossakin osallistuminen etäyhteyksien välityksellä. Sairaalassa jokaisessa huoneessa on omat tabletit, joille on jatkossa tulossa ajankohtaista tietoa vapaaehtoistoiminnasta. Jos lapsi tai nuori ei pääse osallistumaan esimerkiksi muskariin tai nuorteniltaan, hänen on mahdollista päästä linkin kautta livenä mukaan. Sairaalan puolelta ollaan ilolla otettu vastaan uudet mahdollisuudet auttaa ja tukea perheitä. Perhekaveritoiminta on saanut hyvää palautetta sairaalan henkilökunnalta ja yhteistyö on sujunut hyvin. Sairaalan henkilökunta on ollut aktiivisesti mukana mahdollistamassa ja yhdessä kehittämässä toimintaa.  

Tässä jutussa on haastateltu HelsinkiMission perhekaveritoiminnan projektikoordinaattoria Kari Koposta, joka toimi pasova projektimme yhteyshenkilönä. Projektiryhmämme pääsi osalliseksi kehittämään perhekaveritoimintaa todellisen tarpeen ja kysynnän pohjalta. Tästä lisää projektiesittelyssä.

Onko perhekaveritoiminta sinulle entuudestaan tuttu tai herättikö jotakin ajatuksia? Oletko mahdollisesti tavannut perhekavereita Uudessa lastensairaalassa, tai kiinnostunut itse ryhtymään vapaaehtoiseksi?

-Mari T

Lähteet:

https://www.helsinkimissio.fi/perhetyo/lastensairaalan-perhekaveri

https://www.helsinkimissio.fi/uutiset/helsinkimission-vapaaehtoiset-perhekaverit-uuteen-lastensairaalaan-perheiden-tueksi

https://www.helsinkimissio.fi/myotatuntouutisia/perhekaveri-auttaa-sairaalassa

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi