Työttömien elämä ja uusi työhakumalli

Hallitus hahmottelee uutta mallia työn hakemiseen.  Mallin tavoite on tarjota työttömälle työnhakijalle entistä yksilöllisempää palvelua. Tukea uudessa mallissa tulisi etenkin työttömyyden alkuvaiheessa. Uudessa mallissa työtä tulisi hakea säännöllisesti kuten vanhassakin jotta oikeus työttömyysetuuteen säilyy. Mallissa kuitenkin lyhennettäisiin työttömyysetuuksiin liittyviä karensseja.

Uusi työnhakumalli on pohjoismaisen työvoimapalvelumallin mukainen ja sen pitäisi tulla voimaan 1.5.2022. Uudistuneessa mallissa jokaisen työttömän tilanne arvioidaan yksilöllisesti. Samoin kuten mahdollisuudet töiden hakuun. Mallissa työtön työnhakija ja TE- palveluiden tai kunnan edustaja tapaavat heti työttömyyden alkaessa, ensimmäisinä työttömyyspäivinä ja silloin tehdään suunnitelma työllistymisen suhteen. Alkutapaamisen jälkeen tapaamisia tulisi olemaan kahden viikon välein. Mallin tarkoituksena on, että jokainen työtä hakeva saisi sellaista tukea ja palvelua, jota tarvitsee.

Kuva: Pixabay

TYÖPAIKKOJEN HAKEMINEN

Uusi malli velvoittaisi työttömän henkilön hakemaan lähtökohtaisesti neljää työpaikkaa kuukaudessa säilyttääkseen oikeuden saada työttömyysetuutta. Poikkeuksia tähän olisi esimerkiksi silloin, jos hakija on työkyvytön. Työnhakija itse valitsee, mitä työpaikkoja hän hakee. Oikeutta työttömyysetuteen ei voisi menettää, eikä määrä pienene, mikäli on hakenut riittävästi töitä sekä toimii laaditun työllistymissuunnitelman mukaan.

HUOMATTAVA LYHENNYS OMAVASTUUAIKAAN

Uudessa mallissa työnhakija saa muistutuksen, mikäli ei hakisi töitä sovitusti. Mikäli työnhakija toisen kerran töitä hakematta, tulisi hänelle lyhyt karenssi ja sen aikana ei maksettaisi työttömyysetuutta ollenkaan. Nykyisellään karenssi kestää 60 päivää, uudessa mallissa karenssi kestäisi vain 5 tai 10 päivää.

Mikäli työnhakija jättää toistuvasti töitä hakematta, voi hän menettää oikeuden saada työttömyysturvaetuutta toistaiseksi. Varmasta työpaikasta kieltäytyminen voisi tuoda 45 päivän karenssin. Nykyinen karenssi on 90 päivän pituinen.

Uudistukseen liittyvä lakiesitys etenee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn. Kela tiedottaa ja ohjeistaa asiakkaitaan, kun lait on vahvistettu ja niiden yksityiskohdat ovat selvillä.

TUKEA TYÖNHAKIJALLE

Kuva: Pixabay

Uusi malli tuo enemmän sekä tiiviimpää apua työnhakijalle. Työnhakijan on myös mahdollista tavata ja keskustella omaan työllistymiseensä liittyvistä asioista TE- toimiston edustajan tai kuntakokeiluun kuuluvan kunnan asiantuntijan kanssa. (TE- palvelut 2022.)

Uskon myös itse, että tehostamalla työttömille tarjottavaa apua sekä lisäämällä tapaamisia asiantuntijoiden kanssa, voidaan tarjota työttömille henkilöille parempia mahdollisuuksia työllistyä tai kouluttautua.  Mutta mistä tähän riittävästi osaavaa henkilökuntaa? Asiakkaissa paljon sellaisia henkilöitä, jotka eivät välttämättä omista lainkaan tietokonetta…

Haastattelin sähköpostin välityksellä Varsinais-Suomessa sijaitsevan Pöytyän kunnan työllisyyspalveluista vastaavaa asiantuntija- sosionomia koskien uutta työnhakumallia.

”Uusi Poma-malli on puhututtanut paljon meitä työntekijöitä ja myös pitkäaikaistyöttömiä. Suurin murhe on se, miten pitkäaikaistyöttömät tulevat selviytymään työpaikkojen hakuvelvoitteesta ja sen dokumentoinnista. Usealla pitkäistyöttömällä on päihde- ja mielenterveysongelmia, heillä on paljon fyysisiä rajoitteita tai he ovat jo lähellä eläkeikää. Pitkäaikaistyöttömien joukossa on siten iso joukko, joilla ei ole tietokonetta, nettiyhteyttä tai riittäviä sähköisen asioinnin taitoja hakea avoimia työpaikkoja ja dokumentoida tästä Te-palveluihin. Nämä pitkäaikaistyöttömät tulevat siten tarvitsemaan ohjausta ja tukea ihan näissä käytännön asioissa. Kulkuongelmat ovat myös valtavat täällä maaseudulla, varsinkin jos ei ole omaa autoa. Iso joukko tulee varmaan näistä syistä jättämään työnhakuvelvoitteet täyttämättä, jolloin saavat sanktioita ja jäävät työttömyyskorvausten ulkopuolelle pelkälle perustoimeentulotuelle.

Meillä Pöytyällä pitkäaikaistyöttömien kanssa eri kuntouttavan työtoiminnan tai sosiaalisen kuntoutuksen ryhmissä näitä asioita jo harjoitellaan; miten tehdään työhakemuksia, CV:n tekemistä, yms. Ryhmässä, jossa itsekin olen mukana, vaan muutamalla on tietokone tai puhelin, jossa on netti ja vain yhdellä oma auto, jolla sinne töihin voisi kulkea”

Eli lyhyesti, uutta mallia odotellaan ainakin osassa kunnista sekavin tuntein… Palveleeko uusi malli todella työttömiä asiakkaita? Ovatko työttömät uuden mallin tullessa lisääntyneiden ongelmien edessä? Se jää nähtäväksi…

LÄHTEET

Anonyymi haastattelu 1.3.2022.

Kela 2021. Hallitus esittää työttömille uutta työnhakumallia. Viitattu 11.2.2022. https://www.kela.fi/ajankohtaista-tyottomat/-/asset_publisher/I7X3vuEkReGH/content/hallitus-esittaa-tyottomille-uutta-tyonhakumallia

Toivonen, T 2021. Viisi nostoa uudesta työnhakumallista: Neljä hakemusta kuukaudessa, työnhakua seurataan tiiviisti, päivärahan katkaisut lyhenevät. Viitattu 26.2.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12143466

TE-palvelut 2022. Uusi asiakaspalvelumalli työnhaun tukena. Viitattu 1.3.2022. https://www.te-palvelut.fi/-/tyottoman-tyonhakijan-asiointi-muuttuu-toukokuusta-2022-alkaen

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

2 ajatusta aiheesta “Työttömien elämä ja uusi työhakumalli”

 1. Heippa!

  Itse olen työskennellyt työelämän ulkopuolella olevien asiakkaiden kanssa useita vuosia, ja tähän ryhmään vahvasti on kuulunut myös pitkäaikaistyöttömät.

  Varmasti uudistus on ihan toimiva niiden kohdalla, jotka hallitsevat esimerkiksi digitaidot. Ja niille, jotka kykenevät liikkumaan kotoa. Ja tosiaan, niille, jotka ovat ylipäänsä mitenkään kykeneviä työhön.

  Miten tämä onnistuu, kun nykyiselläkin mallilla virkailijat (TE-palveluiden ja kunnan) eivät ehdi tapaamaan asiakasta kasvotusten? Jos tarkoituksena on tosiaan se, että avun saa sieltä, aikaa pitäisi varata todella paljon jotta voivat lähteä alusta saakka työstämään asiakkaan kanssa työnhaun asiakirjoja, ja opettelemaan ihan sitä tietokoneenkin käyttöä.

  Toki, niille, jotka ovat jo työvoimapoliittisten palveluiden piirissä (esim. kuntouttava työtoiminta) tuen saa kuntouttavan työtoiminnan ohjaajalta. Mutta se ei silti poista sitä asiaa, että asiakaskunta on usein perin haasteellista, ja ongelmat ovat paljon syvemmällä kuin siinä, että miten työtä haetaan, usein heidän kanssa harjoitellaan ihan sitä, miten herätään 2 päivää viikossa niin, että pääsee neljäksi tunniksi työtoimintaan.
  Tuleeko tästä palvelusta tätä uudistusta palveleva palanen?

  Miten se määritellään, kuka on kykenevä työhön ja velvoitettu hakemaan paikkoja vaadittu määrä? Nykyiselläänkin on todella haasteellista asiakkaiden saada “helpotusta” työnhakuun, ja työkyvyn selvittelyyn liittyvät prosessit ovat todella pitkiä ja vaikeita.

  Mielenkiinnolla jäämme odottamaan, kiitos postauksestasi!

  1. Hei,
   Ensimmäinen ajatukseni oli myös se, että mistä TE-palveluihin saadaan riittävästi henkilökuntaa toteuttamaan nämä mielestäni tiheät asiakaskäynnit. Olen itse valmentajana kuntouttavassa työtoiminnassa ja olemme yhdessä asiakkaiden kanssa tätä uutta mallia pohtineet. Ja niin kuin Jenni tuumasitkin kommentissasi, ei tuo työnhaku ole palvelussa olevalle ongelma, voimme pajalaisten kanssa yhdessä huolehtia, että velvoitteet tulevat hoidettua asianmukaisesti. Teemmehän nytkin työnhakua aina, kun asiakas on siinä kunnossa, että työnteko on ylipäätänsä mahdollista. Eli ei tämä uusi malli kuntouttavan työtoiminnan asiakkaisiin mielestäni kovin paljoa vaikuta.
   Sitä mietin myös, että miten tämä vaikuttaa rekrytoivaan yritykseen, lisääntyvätkö hakemukset paljon. Jos ajatellaan esimerkiksi pienempiä paikkakuntia, missä avoimia työpaikkoja ei ole montaakaan kuukaudessa, hakevatko kaikki kunnan työttömät sitten noita muutamia paikkoja? Ja kun hakeminen on velvoitettu tiettyyn määrään kuukaudessa, moniko noista hakemuksista, joita yritys saa, on sellaisia, että hakija ei paikkaa edes halua, kunhan hoitaa hakuvelvoitettaan.
   Joka tapauksessa pidän uudistusta hyvänä siinä mielessä, että työttömän on nyt mahdollista saada enemmän tukea kuin ennen, jos uudistus toteutuu suunnitellusti.

Kommentoi