Nuori ja vanhemmat

Nuoruusaika on yhtä myllerrystä. Nuori hakee vahvasti omia vahvuuksiaan sekä rajojaan. Vanhempien merkitys nuoruusvuosina korostuu. 

MLL:n asiantuntijat kertovat sivuillaan, että ”Nuoren kannalta myönteisintä kehitykselle on vähitellen lisääntyvä liikkumatila ja vapaus niin, että vanhempi samalla huolehtii hänen turvallisuudestaan ja suhde vanhempaan pysyy avoimena ja luottamuksellisena. Kohtuulliset rajat tukevat nuoren myönteistä itsenäistymistä” 

Henkilö, Lukeminen, Aikakauslehti, Nuori, Koti, Sisällä
Kuva: pixabay.com

Mitkä sitten ovat asioita, mitä nuoret saavat itse päättää ja mitkä vanhemmat vielä päättävät?

Nuori voi päättää esim.:

 • omista mielipiteistään
 • omasta tyylistään (vaatetuksestaan, tyylistään, meikkaamisestaan)
 • oman huoneen sisustus
 • musiikkimaku
 • omien tunteiden vapaa ilmaisu
 • kuka minä olen, omien tuntemusten hakeminen 

Vanhempien vastuulla on ottaa vastuu nuoren toiminnasta, kun kyseessä on: 

 • lakien sekä erilaisten sääntöjen rikkominen
 • itsensä tai toisten vahingoittaminen (fyysinen tai henkinen)
 • päihteidenkäyttö (alkoholi, huumeet jne.)
 • koulunkäynnin laiminlyöminen
 • perustarpeiden laiminlyöminen

(MLL.fi)

Nuori voi yhdessä vanhempien kanssa, miettiä esimerkiksi kodin yhteisiä pelisääntöjä kuten kotiintuloajoista, kodin siisteydestä tai vieraiden kyläilystä. Tärkeää onkin, että nuori otetaan mukaan perheen päätösten tekoon ja toimintaan, koska näin ollen nuori kokee kuuluvansa perheeseensä sekä saavansa itse vaikuttaa perheen toimintaan (yhteisissä rajoissa). 

Itse koen tärkeäksi, että kotona on avoin ilmapiiri, jotta nuori pystyy kertomaan vanhemmilleen myös niitä hankalimpia asioita ilman että vanhemmat tuomitsevat. Näin voi välttyä siltä, että nuori ajautuu huonommille poluille. Tärkeää on myös, että vanhemmat osaavat ja pystyvät asettamaan nuorille myös rajoja, jotta nuorella on turvallinen kasvualusta aikuiselle kasvamiseksi. Jos nuorella ei ole rajoja voi olla, että nuoret ajautuvat myös tällöin huonommille poluille. Mutta on tärkeää vanhempien löytää tasapaino rajojen asettamisen ja nuoren itse päättämisen kanssa. 

Lähteet: 

MLL – mistä asioista nuori voi päättää itse. 2020. Viitattu 8.3.2022

https://www.mll.fi/vanhemmille/vinkkeja-lapsiperheen-arkeen/mista-asioista-nuori-voi-paattaa-itse/#punainen

MLL – nuori laiminlyö kotiintuloajat. 2018. Viitattu 8.3.2022

https://www.mll.fi/vanhemmille/vinkkeja-lapsiperheen-arkeen/nuori-laiminlyo-kotiintuloajat/

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Nuori ja vanhemmat”

 1. Terve

  Kiitos Tanja hyvin oivallisesta blogista, joka käsitteli tärkeää asiaa, joka ei ole niin yksinkertainen, kun sen voisi kuvitella olevan. Vanhempana ja lapsena oleminen on omalla tapaa muuttunut radikaalisti, esimerkiksi omista lapsuus ajoista. Omassa lapsuudessa on vanhemmilla autoritäärinen asema ja liikoja ei ole mietitty lapsen oikeuksia tai omia mielipiteitä.

  Nykypäivänä vaikkakin vanhempien rooli on toimia kasvattajana ja luoda suuntaviivat nuorten elämälle, niin näkisin nykyaikana kasvatukselliset asiat vanhempien ja nuoren välisenä yhteisenä, avoimena ja kommunikaatioon perustuvana projektina.

  Olit hyvin avannut ja luetteloinut asioita joihin nuori saa itse päättää ja mitkä asiat ovat taas selkeästi vanhempien vastuulla. Hieno esiin nosto oli myös asiat, mitkä päätetään yhdessä ja sitä kautta myös nuori osallistetaan päätöksen tekoon ja sitä kautta vastuun ottamiseen.

  Mainitsemasi avoin ilmapiiri on avain onneen, kun puhutaan nuoren kasvusta ja kasvattamisesta. Avoimuudella luodaan luottamuksellinen ilmapiiri, jota kautta nuoren ja vanhempien välinen suhde pysyy avoimena ja terveenä.

  Kiitos vielä näin vanhemman näkökulmasta hienosta ja mieltä avaavasta kirjoituksesta.

Kommentoi