Eurooppalainen koululaistutkimus alkoholin ja huumeiden käytöstä (ESPAD) 

European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs eli Eurooppalaista koululaistutkimusta on toteutettu vuodesta 1995. Tutkimuksessa kuvataan eurooppalaisten 15–16-vuotiaiden (yhdeksäsluokkalaisten) nuorten alkoholin ja huumeiden käyttöä ja siinä tapahtuvia muutoksia vuosien aikana. Tutkimus toteutetaan neljän vuoden välein ja viimeisin tutkimus on tehty vuonna 2019. Maita tutkimuksessa oli mukana 39 ja vastanneista suomalaisia yläkoululaisia 5001.  (THL)

Kuva:Pixabay.com

Alkoholin juomisen vähentyminen ja tupakan polttamisen vähentyminen nuorten keskuudessa on jo vuosia ollut Suomessa nousussa oleva trendi, josta on uutisoitu paljon mediassakin. Silti joukkoon mahtuu nuoria, jotka aloittavat päihteidenkäytön yläkoulussa tai nuorempina. Yhä harvempi kuitenkin tupakoi (7 % päivittäin) ja jopa 31 % nuorista ei käytä alkoholia lainkaan. Viimeisen vuoden aikana raittiina oli ollut 40 % vastanneista.  (THL)

Alkoholin käyttö on siis nuorilla laskenut viime vuosien aikana, erilaisia muita päihteitä kuin kannabista kertoi kokeilleensa vain 3 %. Päihteiden helppo saatavuus on yksi syy lisääntyneelle päihteiden ja kannabiksen käytölle.  (THL)

Alkoholinkäytön vähentyessä, kannabiksen käyttö näyttää tutkimuksen mukaan lisääntyneen. Vaikka kannabiksen käyttö on lisääntynyt neljässä vuodessa nuorten keskuudessa yhteensä 5%, tutkimuksen mukaan kannabiksen käyttö ei ole kuitenkaan korvannut alkoholinkäyttöä, vaan on tullut sen rinnalle. Vuonna 2019 13% pojista ja 9% tytöistä oli joskus kokeillut kannabista. (THL)

Kuva:Pixabay.com

Mistä sitten nuoret hankkivat päihteitä? Nuori voi ostaa tai saada päihteitä helposti kavereilta, kadulta ja internetistä. Joku aina tuntee jonkun, joka tuntee jonkun, jolta päihteitä voi ostaa. Vanhempien osuus alkoholin ostamisessa on vähentynyt huomattavasti. (THL) Kauppojen tiukentuneet ikärajavalvonnat ovat varmasti vähentäneet nuorten omia ostosreissuja.  

Onko sukupuolella väliä? Tyttöjen ja poikien humalahakuisella juomisella ei näytä tutkimuksen mukaan olevan vaikutusta, sillä erot ovat vähäisiä. Tytöt ovat alkaneet käyttää yhä enemmän nuuskaa, pojilla käyttö on taas vähentynyt.  (THL)

On kiinnostavaa seurata, kun seuraava Espad-tutkimus toteutetaan vuonna 2023, onko koronalla vaikutusta ja miten koronan vaikutus näkyy nuorten päihdetilastoissa. Onko alkoholin käyttö lisääntynyt vai kenties vähentynyt entisestään? Tai miten kannabiksen tai muiden huumeiden käyttö? 

Kuva:Pixabay.com

Entä nuorten asenne päihteitä kohtaan? Ovatko nuoret sallivampia esimerkiksi kannabista kohtaan kuin ennen? Vaikuttaako populaarikulttuuri nuorten tapoihin ja asenteisiin? Uskoisin että vaikuttaa ja nuoret ovat sallivampia esim. kannabiksen käyttämiseen kuin ennen. En tiedä millaista päihdekasvatusta nykyään yläkouluissa annetaan, mutta riskeistä puhuminen ja kuvien näyttäminen tuskin vähentää kannabiksen käyttöä, niin kuin omassa nuoruudessani 2000-luvulla koulussa tehtiin. Tutkimuksen mukaan 16 % pojista ja 6 % tytöistä piti kannabiksen käytön riskejä minimaalisena tai mitättöminä.  (THL)

THLa. Nuorten päihteiden käyttö ja rahapelaaminen – ESPAD tutkimus 2019. Viitattu 24.2.2022  https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138792/ESPAD_tilastoraportti2019.pdf?sequence=6&isAllowed=y 

THLb. Raitasalo K. Nuorten päihteiden käyttö Suomessa 1995–2019 – ESPAD-tutkimusten tuloksia 2019. Viitattu 24.2.2022 https://thl.fi/documents/10531/729014/Nuorten_p%C3%A4ihteiden_k%C3%A4ytt%C3%B6_Suomessa_tilastoraportti_14112019.pdf/688ecef2-0080-ea3a-5543-0fabe308c6fc?t=1575284413952 

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi