Eläkeläinen tukiviidakossa

Suomalaisesta sosiaaliturvajärjestelmästä käytetään aiheellisesti nimitystä tukiviidakko. Viidakko tässä yhteydessä tarkoittaa näkymältään sekavaa kokonaisuutta, jonka läpi tietä raivatessasi tarvitset vähintään jonkinlaista viidakkoveistä. Kuvittele itsesi pienituloiseksi eläkeläiseksi: menot ovat äkillisesti lisääntyneet esimerkiksi sairaalassa olon vuoksi, digi-osaamista ei juuri ole, vuokra pitäisi maksaa ja ruokaa ostaa – mistä apua?

Eläkeläiset ovat ryhmä, jolta jää hakematta huomattavan paljon tukia, joihin olisi oikeus. Syitä tähän on mm. tuo tukiviidakon hahmottamisen vaikeus, tiedon puute ja sosiaalisen leimautumisen pelko. Minimieläke on suuruudeltaan vähän reilut 760 euroa. Ikääntyessä lääkekulut ja hoitokulut usein lisääntyvät, ja näiden kulujen hoitaminen pienistä tuloista on vaikeaa, ellei mahdotonta. (Keto-Tokoi 2016.)

Monenlaisia tukia olisi kuitenkin saatavilla: asumistuki, toimeentulotuki, rintamalisä, lesken eläke, hoitotuki. Eläkeläisen asumistuki voi olla korkeintaan 85 % asumiskuluista, ja Kela itsekin toteaa sivuillaan, että eläkeläisen asumistuen laskeminen on vaikeaa. Laskenta perustuu mm. asumismenoihin, perhesuhteisiin, vuosituloihin ja omaisuuteen. Erittäin tukalassa tilanteessa voi hakea myös toimeentulotukea, mutta erityisesti tämä tukimuoto aiheuttaa sosiaalisen stigman pelkoa. (Keto-Tokoi 2016.)

Kunnilla ja kaupungeilla on kyllä olemassa neuvonta- ja ohjauspalveluja ikäihmisille, lisäksi on yhdistyksiä ja niiden tarjoamia kohtaamispaikkoja ja vertaistukea. Silti kaikki, etenkin yksin asuvat ikääntyneet eivät löydä näiden palvelujen piiriin ja jäävät vaille apua tukien hakemisessa.

Sosiaaliturvajärjestelmän ongelmat on tunnistettu ja sosiaaliturvan kokonaisvaltainen uudistaminen on alkanut vuonna 2020, jolloin parlamentaarisesti koottu sosiaaliturvakomitea hahmotteli neljä keskeistä ongelmakokonaisuutta:

  1. sosiaaliturvan monimutkaisuus
  2. ansiotyön ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen
  3. viimesijainen turva, perusturva ja asuminen
  4. palvelujen ja etuuksien yhteensovittaminen

Uudistuksen on määrä tulla valmiiksi vuonna 2027. (Pellinen 2022.)

Lähteet

Keto-Tokoi, J. 2016. Eläkeläisiltä jää osa tuista hakematta – ”Ihmetellä sopii, miten yleensä voi tulla toimeen”. Yle.fi/uutiset. Viitattu 7.3.2022. https://yle.fi/uutiset/3-9348080

Pellinen, A. 2022. Sosiaalialan palvelujärjestelmä ja sosiaalilainsäädäntö. Luento 1.3.2022. Laurea-ammttikorkeakoulu.

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi