Ahdistava korona

Ilmainen kuvapankkikuva tunnisteilla covid-19, ennaltaehkäisy, flunssa
kuva: pixels

Korona on varmasti vaikuttanut jokaisen meidän elämään jollain tavalla. Aluksi tauti oli todella pelottava, eikä ihmiset uskaltaneet käydä edes kaupassa ja osa väestöstä hamstrasi monta rullaa vessapaperiakin. Korona ei ole kuitenkaan kohdellut kaikkia ihmisryhmiä samanarvoisesti ja sen vaikutukset on kohdistunut osittain todella epäreilusti. Pahin vaikutus koronalla on ollut ihmisiin, jotka ovat jo valmiiksi heikommassa asemassa.

Myös tietyt alat ovat kärsineet siinä enemmän kuin toiset. Koronan tuomat vaikutukset ovat pitkä kestoisia, joten sen aiheuttamien vaikutuksien korjaukseenkin tulee kulumaan aikaa ja resursseja. Suurin vaikutus koronalla on kuitenkin ollut naisvaltaisilla aloilla, hoiva- ja opetushenkilöstö ovat olleet kovan kuormituksen alla. Myös ravintola-, majoitus- ja tapahtuma-alat ovat saanut osuutensa koronasta, kun rajoitukset ovat tehneet osansa. Lomautukset ja irtisanomiset ovat kohdistuneet eniten nuoreen sukupolveen.

Maahanmuuttajien kohdalla on kuitenkin havaittavissa suurimmat taloudelliset haasteet. Myös maahanmuuttajien oppimisvaikeudet korostuvat korona-aikana, kun opiskelu on ollut niin pitkään etänä. Etäopiskelu tuo haasteita niille lapsille, joiden vanhemmilla ei ole tarvittavia kielellisiä taitoja auttaa koulutehtävissä. Maahanmuuttajilla on myös suurempi sairastavuus. Tarkkaa tietoa siitä mistä sairastavuus johtuu ei tiedetä, mutta yhtenä syynä voidaan pitää tiedon saannin vaikeutta, etenkin pandemian alussa. Korona on vaikuttanut myös oleskeluluvan ja työluvan saantiin, sillä monia on lomautettu.

Korona on valitettavasti lisännyt myös rasismia, joka voi lisätä maahanmuuttajien ahdistuneisuutta ja syrjäytymistä. Pandemian aikana julkiset palvelutkin ovat kutistuneet ja joidenkin palveluiden saatavuus on vaikeutunut todella paljon. Ihmiset, jotka ovat riippuvaisia ulkopuolisista palveluista ovat kärsineet palveluiden kutistamisesta eniten.

Lähteet:
Maahanmuuttovirasto.. 2020. https://migri.fi/ukk-koronavirus [viitattu 7.3.2022]

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi