Huumeita kiven sisällä

Erästä vankilaan sijoittuvaa amerikkalaista draamasarjaa katsoessani tulin miettineeksi vankien huumeidenkäyttöä tuomioittensa aikana. Huumeiden ja muiden päihteiden käytön mahdollisuus vankilan kaltaisessa suljetussa laitoksessa voi tulla yllätyksenä aihetta tuntemattomille. Vankilassa on kuitenkin päihderiippuvaisia, huumebisneksessä toimivia ja heitä, jotka vasta vankilassa tutustuvat huumeisiin, mutta toisaalta myös heitä joiden elämään huumeet eivät kuulu vankilassakaan. Mutta mistä huumeet tulevat vankilaan ja miten? Eikö vankilan pitäisi olla niin tarkasti valvottu laitos, ettei sinne pääse ulkopuolelta tuomaan huumeita? 

Kuva: Pixabay

Iltasanomien uutinen listaa keinoja saada huumeita vankilaan: niitä esimerkiksi heitetään muurin yli tai kuljetetaan droneilla. Erikoisimmalta kuulostaa tapa imeyttää huumeita esimerkiksi Aku Ankka-lehden sivuille. Myös tutkija Jussi Perälän artikkelissa avataan vankiloiden huumekulttuuria ja salakuljetustapoja. Huumeita tuodaan vankilaan esimerkiksi lomilta tai perhetapaamisten yhteydessä kehon sisällä ”hivakoissa”, sekä vankilaan tuotujen lähetysten ja kuljetusten yhteydessä.  Joskus myös vankilan henkilökuntaa yritetään houkutella huumeiden salakuljetukseen. Kielletyt aineet piilotetaan useimmiten vankilan yleisiin tiloihin ja mahdollisimman ylös, jotta huumekoirat eivät ylettyisi niitä haistamaan. 

Perälän artikkelin mukaan yleisimpiä vankiloissa käytettyjä huumeita ovat subutex, amfetamiini ja kannabis sekä rauhoittavat lääkkeet. Huumeidenkäyttö vankilassa on terveysriskeiltään vaarallisempaa kuin siviilissä muun muassa puhtaiden käyttövälineiden puutteen vuoksi. Erilaiset huumekauppaan liittyvät seikat kuten velat myös johtavat usein vankilaväkivaltaan.

Vankilasta apua päihteettömyyteen

90%: lla vangeista on päihdeongelma. Siviilissä saatavien palveluiden riittämättömyys näkyy myös vankien yleiskunnossa, joka on laskenut vuosien saatossa. Säästötoimet koskettavat myös vankiloita, ja henkilökuntaa on jouduttu karsimaan. Vankiloissa toteutetaan kuitenkin erilaisia päihdekuntoutusohjelmia, jotka muun muassa valmentavat vankeja sosiaalisissa taidoissa ja vuorovaikutustaidoissa siviilielämää varten. THL listaa erilaisia päihdetyön muotoja joita vankiloissa toteutetaan: korvaushoito, ohjaajien ja/tai erityisohjaajien (koulutukseltaan esimerkiksi sosionomeja) vetämä päihdekuntoutus yksilö- tai ryhmämuotoisesti, sekä seulojen ottaminen. Onnistumisen tarinoitakin on. Päihteiden jättämiseen motivoitunut vanki voi saada vankilasta tehokasta päihdekuntoutusta ja vapautua raittiina ihmisenä. 

Vankeinhoitolain tavoitteena on ”lisätä vangin valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan edistämällä vangin elämänhallintaa ja sijoittumista yhteiskuntaan sekä estää rikosten tekeminen rangaistusaikana” (Vankeinhoitolaki 23.9.2005/767). Rikoksettomaan elämäntapaan voitaneen katsoa kuuluvan myös päihteettömyys (ainakin huumeiden osalta). Hyvin onnistunut päihdekuntoutus vankeusaikana varmasti edesauttaa raittiina pysymistä myös tuomion suorittamisen jälkeen. Suuri vaikutus olisi tietenkin myös sillä, jos huumeiden salakuljetus vankiloihin saataisiin loppumaan täysin.  

Kuva: Pixabay

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi