Maahanmuuttajien seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen

THL:n mukaan Suomessa asuvista ulkomaalaistaustaisista ihmisistä yli puolet ovat 15-49-vuotiaita eli hedelmällisyysikäisiä. Useissa tutkimuksissa on havaittu, että tietyillä maahanmuuttajaryhmillä lapsiluku on suuri, ehkäisyn käyttö on vähäistä ja raskauden keskeytykset yleisimpiä kuin kantaväestöllä. (thl.fi.) Siitä syystä on tärkeä kiinnittää erityistä huomiota ulkomaalaistaustaisten naisten raskausajan seurantaan, ehkäisyneuvontaan, perhesuunnitteluun ja tyttöjen ja naisten seksuaalioikeuksien edistämiseen. Sen lisäksi tulee varmistaa että seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut ovat heidän saavutettavissa, ja että heillä on riittävästi tietoa siitä.

Kuva: Pixbay

Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Seksuaali- ja lisääntymisterveydellä on merkittävä rooli hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Seksuaaliterveys on WHO:n määritelmän mukaan seksuaalisuuteen liittyvän fyysisen, emotionaalisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila. (yths.fi) Sen sijaan lisääntymisterveydellä tarkoitetaan mahdollisuutta turvalliseen ja hyvään sukupuolielämään sekä mahdollisuutta hankkia haluttu määrä lapsia haluttuun aikaan. Molemmilla on siis huomattava yhteys meidän hyvinvointiin ja terveyteen, ja niin molemmista on tärkeä pitää huolta.

Faktoja ja syitä

THL ilmoitti, että koko Suomen väestöön verrattuna ulkomaalaistaustaisten naisten synnyttäneiden osuus on suurempi. Sen lisäksi somalitaustaisilla naisilla on keskimääräisesti enemmän spontaaneja keskenmenoja kuin koko väestöllä, mikä taas voi johtua useista synnytyksistä ja raskauksista, sekä mahdollisesti ylipainon ja lihavuuden yleisyydestä. Myös harva luotettavien raskaudenehkäisymenetelmien käyttö maahanmuuttajanaisilla on yleistä. Tämä voi tietysti johtua erilaisista uskonnollisista ja kulttuurista syistä, mutta myös muuttosyy, sosioekonominen asema, koulutus, kielitaito, ikä, seksuaalihistoria, seksuaalinen suuntautuneisuus, perhetilanne sekä perhetilanne vaikuttavat seksuaali- ja lisääntymisterveyteen. (thl.fi.)

Miksi tulee edistää ?

Jokaisella on oikeus seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja siihen liittyviin palveluihin. Palveluiden tulee olla tasa-arvoisia, eikä henkilön oma kulttuuri tai kieli saa vaikuttaa siihen. Kannatan itse ajatusta, että jokainen määrää itse oman kehonsa ja seksuaalisuutta. Ja maahanmuuttajien seksuaali- ja lisääntymisterveyttä tulee edistää samalla tavalla kuin kaikkien muiden, huomioimalla uskontoa, kulttuuria, mielipidettä ja tietysti Suomen lainsäädäntöä.

Esimerkki toisesta kulttuurista ja Suomen lainsäädännön välisestä ristiriidasta on tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen. Huolimatta siitä, että toisessa maassa silpomista tai toisin sanoen ympärileikkausta pidetään normaalina perinteenä moraalisista, kulttuurisista, sosiaalisista tai taloudellisista syistä, Suomessa se on väkivallan muoto ja niin on rikoslain mukaan rangaistava teko. Riippumatta vanhempien hyvistä motiiveista, uskon, että jos he saisivat tietää terveyshaitoista, jotka sukuelinten silpominen aiheuttaa, he katsoisivat toimenpidettä toisella tavalla. En taaskaan syytä ketään, koska uskon, että se johtuu useimmiten tietämättömyydestä. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miksi  maahanmuuttajien seksuaali- ja lisääntymisterveyttä tulee edistää. Jokaisen tulee tietää omat oikeudet ja mahdollisuudet, varsinkin kun asia koskee niin suurta kokonaisuutta, jolla on yhteys hyvinvointiin ja terveyteen.

Lähteet:

https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/maahanmuutto-ja-hyvinvointi/maahanmuuttajien-seksuaali-ja-lisaantymisterveys

https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/maahanmuutto-ja-hyvinvointi/maahanmuuttajien-seksuaali-ja-lisaantymisterveys/tyttojen-ja-naisten-sukuelinten-silpomisen-estaminen

https://thl.fi/documents/920447/4576122/TT_Silpominen_2019_2versio_.pdf/d88c43fd-e835-12b8-3d1f-245b96c0fb30?t=1579509924273

https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/maahanmuutto-ja-hyvinvointi/maahanmuuttajien-seksuaali-ja-lisaantymisterveys

https://fi.wikipedia.org/wiki/Lis%C3%A4%C3%A4ntymisterveys

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

2 ajatusta aiheesta “Maahanmuuttajien seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen”

  1. Tyttöjen sukupuolielinten silpoaminen herättää suurta ärtymystä, kuinka sellaista voi tapahtua. Eräs heimo kuvitteli klitoriksen kasvavan kymmeniä metrejä ellei sitä leikata pois. Tällaiset mielikuvat ja myytit eivät perustu faktaan, vaan ylläpitää toimintaa jos ei asioista kerrota kuinka ne on.
    Onneksi tämän asian eteen on tehty paljon töitä, worldvision sivulla kerrotaan, kuinka Kenian Sookissa silpomisten määrä on laskenut yhdeksän vuoden aikana 98,8 %:sta 30 %:iin. Nämä ovat erittäin lupaavia tuloksia silpomisen vastaisesta työstä. Työ on vielä kesken, mutta tätä täytyy ehdottomasti jatkaa. Ehkä joskus tulevaisuudessa jokainen tyttö saa päättä itse omasta kehostaan ja seksuaalisuudestaan.

Kommentoi