Sateenkaarevat perheet ja seniorit

Sateenkaariperheessä kasvaneet nuoret voivat usein pohtia sitä, että miksi sateenkaariperhe on monelle niin tuntematon tai kielteinen asia. Kuitenkin yhteisömme ajattelutapa perustuu heteronormatiivisuuteen ja ihmisillä on aina oletuksena, että perheeseen kuuluu aina mies ja nainen, isä ja äiti. Näin ei kuitenkaan ole. Haluankin tällä postauksella tuoda vaihtoehtoisia ajattelutapoja lukijoille. Miksi sateenkaariperheessä kasvaneet lapset ovat usein avarakatseisempia, kuin ne, jotka ovat kasvaneet hetero vanhempien kasvattamina? Miten voin avartaa katsettani sateenkaariperheitä kohtaan?

Kuva: Unsplash

Sateenkaariperheellä tarkoitetaan perheitä, joissa yksi tai useampi vanhemmista kuuluu seksuaali- ja/ tai sukupuolivähemmistöön. Perhemuotoja on monenlaisia. Apilaperhe tarkoittaa perhettä, jossa lapsi on syntynyt kahden eri perheen yhteiseksi lapseksi, esimerkkinä voin käyttää naisparin ja miesparin yhdessä muodostamaa perhettä, jota voidaan kutsua neliapilaperheeksi. Kaksiapila perheestä puhuttaessa tarkoitetaan kahta vanhempaa, joilla on yhteinen lapsi, mutta ei välttämättä tarkoitustakaan olla suhteessa. Tästä voidaan kuulla puhuvan myös kumppanuusvanhemmuudesta. Apilaperheiden asemaan vaikuttaa vahvasti lainsäädäntö, sillä vain kaksi vanhempaa voi olla lapsen juridisia vanhempia. Lue lisää>>>

Vanhemmaksi tulemisen tapoja on monia. Ei kuitenkaan ole aina korrektia kysyä miten hän/he ovat lapsensa saaneet. Kasvatukseenkaan ei ole hyvä puuttua. Usein kuitenkin sateenkaariperheiden lasten kasvatuksessa korostuvat moninaisuutta korostavat arvot. Tästä syystä myös perheessä kasvanut lapsi on avarakatseisempi vähemmistöjä kohtaan. Tästä aiheesta on myös monia tutkimuksia

Lasta miettiessä adoptio on myös yksi vaihtoehto. On olemassa perheen sisäisiä adoptioita, joissa rekisteröity puoliso vahvistetaan puolisonsa lapsen juridiseksi vanhemmaksi. Tämä on yleistä erityisesti naispareilla. Avioliittolain uudistus mahdollisti sekä avioliitot, että perheiden ulkoisen adoption samaa sukupuolta oleville pareille. Tämä laki astui voimaan vasta kolme vuotta sitten. Aihetta on avattu muun muassa sateenkaariperheiden sivuilla

Aiempiin blogi postauksiin viitaten, muiden maiden lainsäädännöt ja asenteet lgbtq+ yhteisöä kohtaan ovat huomattavasti heikommat kuin Suomessa. Tästä johtuen niin itsellisille naisille kuin sateenkaariperheille annetaan adoptoitavaksi lapsia ulkomailta hyvin harvoin tai ei käytännössä ollenkaan.

Hedelmöityshoidot ovat myös yksi vaihtoehto sateenkaariperheille. Aikaisemmin vain yksityiset sektorit ovat tarjonneet naispareille hedelmöityshoitoja, mutta 2019 HUS tiedotti aloittavansa lapsettomuushoidot myös itsellisille naisille sekä naispareille myös julkisella puolella. On hienoa, kuinka Suomi saa vihdoin hyvin yksinkertaiselta kuulostavat asiat, kuten samaa sukupuolta olevien perheenlisäyksen, toteutumaan Suomessa.

Heteronormatiivinen ydinperheoletus aiheuttaa sateenkaariperheille paljon haasteita muun muassa perhelainsäädännön ja palvelujärjestelmän kautta. Vanhempainvapaata voidaan käyttää hyvänä esimerkkinä. Vanhempainvapaa voidaan jakaa virallistetun parisuhteen osapuolten välillä tai synnyttäjän ja juridisen isän välillä, mutta ei etä- isän kanssa. Lisää huoltajuuksista, perintöasioista ja vanhemmuudesta sateenkaariperheissä voit lukea täältä

Ikääntyminen

Kuva: Unsplash

Haluan sateenkaarevien perheiden lisäksi mainita ikääntyvät sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt. Usein ajatellaan, että isovanhempiemme ollessa nuoria, seksuaalivähemmistöjä ei ollut. Tosiasiassa siihen aikaan homoseksuaalisuus luokiteltiin sairaudeksi ja rikokseksi puhumattakaan muista sukupuolista tai seksuaalisista suuntautumisista. Sen ajan nuoriso saatettiin viedä mielisairaalaan vedoten siihen, että homoseksuaalisuus on sairaus. Palvelukodeissa ikäihmiset voivat edelleen kohdata halveksuvia puheita tai katseita, jos esimerkiksi haluaisivat kumppaninsa samaan huoneeseen. Hoitohenkilökunta voisi puhua kumppanista, sen sijaan, että kysyisi miehestä.

Mummolaakso ry , suomen karhut Fin-Bears ry ja seta ry:n järjestämä projekti yhdenvertainen vanhuus edisti kansalaisten yhdenvertaista kohtelua sosiaali ja terveyspalveluissa. Yhdenvertaista kohtelua lisättiin vanhustyötä tekevien ammattilaisten sekä alan opiskelijoiden, että ikääntyvien tietoisuutta yhdenvertaisesta kohtaamisesta.

Tämä Youtube video oli yksi projektin materiaaleista ja aiheutti paljon keskustelua aiheesta, sekä avarsi monen näkökulmia. Suosittelen jokaiselle tämän tunteikkaan videon katsomista. Aiheesta on myös tehty oma bloginsa

Sosiaalialan ammattilaiseksi opiskelevana, minun ja muiden, on hyvä pitää mielessä, tunnistaa ja tunnistaa erilaiset perhe ja lähisuhteet. Ammattiryhmänä esimerkin näyttäminen on erityisen merkityksellistä. Myös erilaisten perheiden ymmärtäminen ja merkityksen näkeminen on olennaista ja kertoo vahvasti arvostuksesta. Työskentelit sitten vanhusten, lasten tai aikuisten parissa, on hyvä ottaa huomioon hänen menneisyytensä ja nykyisyys.

Rakkautta ja rohkeutta <3

Julia

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Sateenkaarevat perheet ja seniorit”

  1. Hyvin tärkeä aihe! Nyky-yhteiskunnassa perheiden monimuotoisuus on todella laajaa ja ainakin itselleni se tuntuu todella normaalilta. Niin se ei kuitenkaan varmasti ole kaikille, joten asiasta puhuminen sekä tiedon levittäminen on erityisen tärkeää!

Kommentoi