Päihteiden monimuotoisuus osa 1

Tässä blogitekstissä käsitellään erilaisten huumeiden kirjoa, joita on olemassa sekä joiden käyttäjiä on Suomessakin. Tekstin luettuanne, tiedätte huumemaailman tutuimpien huumeiden luonteista,  mikä on niiden käyttötarkoitus, miten ne vaikuttavat sekä minkälaiset ovat muun muassa niiden aiheuttamat vieroitusoireet.  

Kaikki ovat varmaan joskus kuulleet puhuttavan piristä, vauhdista, spiidistä tai ehkä spörrestä. Nämä lempinimet tarkoittavat Amfetamiinia tai sen johdannaisia metamfetamiinia tai dekstroamfetamiinia. Edellä mainitut huumeet kiihottavat keskushermostoa, jolloin ihminen tuntee hyvänolon tunnetta sekä energisyyttä. Mitä suurempi on huumeannos, sitä puheliaammaksi ja levottomammaksi ihminen tulee. 

Käyttäjä voi tuntea itsensä huumeiden vaikutuksen alaisena todella voimakkaaksi tai ylivertaiseksi, joka voi näkyä myös aggressiivisuutena tai vihamielisyytenä.  Jatkuvasti amfetamiinia käyttävä henkilö voi olla arvaamaton ja väkivaltainen. Henkilö kokee itsensä uhatuksi tai vainotuksi, koska amfetamiini aiheuttaa pitkällä käytöllä erilaisia harhoja. Ihmisellä voi syntyä myös eräänlainen amfetamiinipsykoosi, joka muistuttaa paranoidista skitsofreniaa.  

Amfetamiinin tai ihan minkä tahansa huumausaineen vaikutukseen vaikuttaa tietenkin myös se, miten huumetta käyttää, käyttääkö sitä muiden päihteiden kanssa sekä kuinka suuri nautittava annos on. Huume vaikuttaa myös muihin elimiin, kuten sydämeen ja keuhkoihin.

Amfetamiinia käyttänyt henkilö voi kokea sydämen tykytystä, hengästyneisyyttä, hänellä voi olla korkea verenpaine, ruokahaluttomuutta sekä laajentuneet pupillit. Kyseinen huume vaikuttaa suuresti ruokahaluun ja pitkäaikaisella, suurella käytöllä seurauksena käyttäjällä voi ilmetä vakavaa aliravitsemusta sekä huonontunutta vastustuskykyä.  

Amfetamiinia on monessa erilaisessa muodossa muun muassa tabletteina, kapseleina, jauheena, liuoksena tai kiteinä, “kristalleina”. Väri on yleensä kellertävän vaaleaa tai keltaista.  

Amfetamiinia voidaan nuuskata, polttaa, käyttää suun kautta tai suonensisäisesti. Amfetamiinin runsas käyttö aiheuttaa sietokyvyn nousemista, joka tarkoittaa sitä, että käyttäjä joutuu nostamaan annostaan saadakseen halutun vaikutuksen. Säännöllinen ja pitkäaikainen käyttö johtaa psyykkiseen riippuvuuteen. Vieroitusoireita ovat muun muassa mielialanvaihtelut, väkivaltaisuuspuuskat, voimakas näläntunne, unettomuus ja väsymys.  

Erittäin suuret amfetamiiniannokset voivat johtaa amfetamiinimyrkytykseen tai jopa kuolemaan. Suuret annokset aiheuttavat sydämen rytmihäiriöitä, koordinaatiokyvyn menetyksen, erilaisia kouristuksia, näön hämärtymistä, huimausta, päänsärkyä, kuumeilua ja hikoilua. Valitettavaa onkin, että usein Amfetamiinin käytöstä aiheutuvien kuolemien syynä korkea kuume, sydänhalvaus tai aivoverenvuoto.  

Lisätietoa Amfetamiinista saat tästä.

Kuva: Pixabay

Tietoa Ekstaasista

Oletko kuullut koskaan essoista, mämmistä tai naksuista? Nämä lempinimet tarkoittavat yhtä ja samaa huumetta, joka on nimeltään ekstaasi eli MDMA. MDMA on lyhenne kyseiselle synteettiselle aineelle, jonka kemiallinen nimi on Metyleenidioksimetamfetamiini. Ekstaasi on ollut kannabiksen kanssa yksi suosituimpia huumausaineista Suomessa 2010 luvusta eteenpäin.  

Katukaupassa ekstaasia tavataan tabletteina, kapseleina tai kiteenä, jotka ovat usein erivärisiä sekä muotoisia. Tableteissa voi olla myös erilaisia kuvioita. Ekstaasitablettien vahvuus sekä vaikuttava aine voi vaihdella, joka tekeekin huumeesta hyvin vaarallisen yliannostusriskin takia.  

Ekstaasia pidetään eräänlaisena “bilehuumeena” Euroopassa. Kyseinen huume vaikuttaa käyttäjään voimakkaasti saaden hänelle mielihyväntunnetta, rauhoittumista, erilaisten aistien, kuten näön, kuulon sekä tuntoaistin herkentymistä. Tämän takia kyseinen huume voidaan luokitella osittain stimulantteihin ja osittain psykedeeleihin. Huumeen vaikutus alkaa noin 30 minuutin jälkeen sen nauttimisesta ja voi kestää jopa useiden tuntien ajan.  

Ekstaasi voi aiheuttaa käyttäjässä leuan, raajojen jäykistymistä sekä silmien nykivää liikettä. Ekstaasin kerrotaan herkistävän positiivisille tunteille lisäten empatiakykyä, sosiaalisuutta, energisyyttä sekä yhteyden tunnetta muihin ihmisiin. Vaikutuksen lakatessa käyttäjästä voi tulla väsynyt ja alakuloinen. Yleisiä jälkivaikutuksia ovat univaikeudet, unettomuus, ruokahaluttomuus ja keskittymisvaikeudet.  

Joillekin huume voi aiheuttaa pahoinvointia. Sivuvaikutuksiin lukeutuu runsas hikoilu, ruokahaluttomuus, sydämen sykkeen nopeutuminen ja suun kuivuminen. Ekstaasi aiheuttaa voimakasta kehon kuivumista ja tuntien tanssimisen jälkeen käyttäjällä voi olla voimakas nestevajaus. Ihmisille, joilla on muun muassa astma, diabetes, epilepsia, sydänvika tai korkea verenpaine, ekstaasi on erityisen vaarallinen.  

Riippuvuutta ekstaasi eli MDMA aiheuttaa todella vähän, mutta siihen kehittyy nopeasti toleranssi, jolloin annoskokoa on nostettava.  

Tutkimustietoa MDMA-huumeesta on vähän, mutta siitä kuitenkin tiedetään aiheuttavan käyttäjilleen paniikkikohtauksia, pelkoja, unettomuutta, masentuneisuutta, laihtumista, jopa anoreksiaa tai muutoksia maksan toiminnassa.  

Lisätieto ekstaasista saat tästä. 

Kuva: Pixabay

Tietoa Kokaiinista

Oletko kuullut koskaan koksusta tai kokkelista? Näillä lempinimillä tarkoitetaan Kokaiinia, joka on keskushermostoa stimuloiva ja kiihdyttävä huumausaine, jota saadaan uuttamalla kokapensaista. Lopputuloksena syntyy kokaiinihydrokloridia, vesiliukoista jauhetta, jota käytetään usein nenän kautta nuuskaamalla tai suonensisäisesti. Suomessa kokaiinin käyttö on nykyään vähäistä, vaikka 2000-luvulla käyttö oli lisääntynyt.  

Huumausaineen nuuskaamisen jälkeen vaikutus alkaa jo noin kolmen minuutin jälkeen, kun taas suonen sisäisesti käytettynä vaikutus alkaa jopa noin 15 sekuntiin jälkeen. Vaikutus kestää käyttötavasta riippuen 10 minuutista 45 minuuttiin.  

Kokaiinin vaikutuksiin kuuluu energisyys, euforinen tunne, tarmokkuus, hyvä mieliala ja parantunut suorituskyky. Kokaiini poistaa ikään kuin estoja, pelkoja sekä ahdistusta. Myös itsetunto voi tuntua paremmalta huumausaineen vaikuttaessa. Kokaiini voi vaikuttaa käyttäjään myös päinvastaisesti, jolloin henkilöstä tulee hyvin hermostunut ja pelokas. Haittavaikutuksiin sisältyy levottomuus, ahdistuneisuus, ärtyisyys sekä vainoharhaisuus. Kokaiini nostaa myös merkittävästi verenpainetta sekä sykettä. Käyttäjällä on kokaiinin käytön aikana laajentuneet pupillit sekä vaihtelevat mielialat. Kokaiini vähentää myös unentarvetta ja ruokahalua.  

Kokaiinin käytön on katsottu korreloivan äkillisten epileptisten kohtausten yleisyyteen. Pitkäaikaisen ja runsaan käytön seurauksena käyttäjällä voi esiintyä univaikeuksia, ahdistuneisuutta, masennusta, aliravitsemusta, keskittymisvaikeuksia, päänsärkyä, paniikkikohtauksia, psykoosialttiutta tai kouristuksia. Jos kokaiinia käytetään nenän kautta nuuskaamalla, joka on käyttötavoista yleisin, voi käyttäjällä esiintyä kroonista nuhaa, hajuaistin heikkenemistä, nenäverenvuotoriskin nousemista tai pahimmillaan nenän väliseinän surkastumista.  

Kaikista huumausaineista voi saada yliannostuksen ja kokaiinistakin voi saada myrkytystilan. Myrkytystila muistuttaa edellä mainittua amfetamiinimyrkytystä, jonka oireina ovat huonovointisuus, tärinä, huimaus, paranoidisuus jne.  

Jos kokaiinia käyttää useasti, siihen voi kehittyä voimakas psyykkinen riippuvuus sekä toleranssi. Tällöin vieroitusoireisiin sisältyy muun muassa väsymystä, voimattomuus, vainoharhaisia ajatuksia, masentuneisuutta sekä itsetuhoisuutta.  

Lisätietoa Kokaiinista saat tästä. 

Lähteet: https://paihdelinkki.fi/

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi