Päihteiden monimuotoisuus osa 2

Tämä teksti on jatkoa edelliselle “päihteiden moninaisuus” postaukselle, jossa kerrottiin muutamista huumeista sekä niiden vaikutuksista. Tässä tekstissä keskitytään eräänlaisiin “Luonnosta” saataviin huumausaineisiin kuten sieniin, khattiin ja tutumpaan kannabikseen. Postauksen lukemisen jälkeen olette tietoisempia edellä mainituista huumeista, niiden vaikutuksista sekä käyttötavoista.  

Kuvan sienet eivät ole suippomadonlakkeja. Lähde: pixabay

Huumaisaineina käytettävät sienet 

Kyseisillä “taikasienillä” tarkoitetaan sieniä, jotka sisältävät psilosybiiniä tai psilosiinia, jotka ovat psykedeelia sisältävää ainetta. Myös Suomessa on sieniä, jotka sisältävät edellä mainittuja aineita. Hyvänä esimerkkinä on suippomadonlakki eli silokki, latinalaiselta nimeltään psilocybe semilanceata. Sieni ei fyysisesti vahingoita ihmiskehoa, mutta aiheuttaa myrkytystilan aikana tajunnantilassa erinäisiä muutoksia sekä hallusinaatioita.  

Suomessa kyseiset sienet ovat luokiteltu laittomaksi huumausaineeksi, joka tarkoittaa sitä, ettei niitä saa käyttää, myydä, ostaa tai pitää hallussa. Harva suomalainen on käyttänyt sieniä päihtymystarkoituksiin ja tilastojen mukaan suomalaisista noin kaksi prosenttia on käyttänyt tai kokeillut “taikasieniä”.  

Miten sienet sitten vaikuttavat käytännössä? Sienten nauttimisen jälkeen niiden sisällä oleva vaikuttava aine imeytyy aivojen serotoniinireseptoreihin, jolloin ne vaikuttavat muun muassa tunteisiin, aisteihin, muistiin sekä itsetietoisuuteen. Sienten vaikutus niiden nauttimisen jälkeen alkaa noin 30–60 minuutin kuluttua ja vaikutus kestää jopa 3–6 tuntia.  

Annoskoko sekä ihmisen yksilölliset ominaisuudet vaikuttavat suuresti vaikutuksen laatuun ja voimakkuuteen. Yksittäisten sienten ja lajikkeiden välillä on myös eroja psilosybiini pitoisuuksissa, jolloin vaikutus voi olla jokaisilla kerroilla erilainen. Sieniä voi joko syödä sellaisenaan tai kuivattuna.  

Koska sienet vaikuttavat vahvasti ajatteluun, aisteihin ja tunteisiin, on sienten nauttimisen käyttäjän käsitys esimerkiksi todellisuudesta, ajasta tai tilasta erilainen. Tunteet korostuvat ja voivat vaihdella runsaasti. Aistit voivat ikään kuin sulautua yhteen psykedeelin vaikutuksen aikana. Tätä tapahtumaa kutsutaan synestesiaksi.  

Sienten vaikutuksen aikana sydämen syke on tiheämpi ja käyttäjä voi kokea muun muassa huimausta, pahoinvointia, vapinaa sekä oksentelua. Sienet voivat aiheuttavat vahvoja ahdistuksen ja pelon kokemuksia ja näitä kutsutaankin “huonon tripin”. Huonon tripin saamisen vaikuttaa suuresti käyttäjän ympäristö, turvaton seura sekä negatiivinen mielentila.  Sienten vaikutuksen muistuttavat LSD:n tai muiden psykedeelien vaikutusta.  

Riippuvuutta sienet eivät tutkimusten mukaan aiheuta, koska sienten vaikuttava aine ei vaikuta aivojen dopamiinin tuotantoon. Dopamiini on aivojen mielihyvähormoni, jonka tuotantoon huumeet yleensä vaikuttavat. Sieniin voi syntyä toleranssi, jos käyttäjä nauttii sieniä runsaasti päiviä putkeen.  

Lisää tietoa sienistä saat tästä.

Mitä on Khat?

Khat on pensaskasvi, jonka lehdet sisältävät eräänlaista psykoaktiivista ainetta. Päihtymystila syntyy, kun pureskellaan khat-pensaan tuoreita lehtiä tai käytetään kuivattuja lehtiä muun muassa tahnaksi tai teehen. Lehtiä voi myös polttaa. Lehtien vaikuttavat aineet ovat katinoni ja katiini.  

Suomessa Khattia tavataan harvoin, eikä sen käyttöä ole tutkittu. Khat on kuitenkin Suomessa määritelty laittomaksi huumausaineeksi. Khattia käytetään enemmän Itä-Afrikan maissa tai Arabian niemimaalla, esimerkiksi Jemenissä. Euroopassa Khatin käyttö rajoittuukin vain näistä maista kotoisin olevien maahanmuuttajavähemmistöjen piiriin. Ongelmakäyttöä on vain vähän, koska etenkin huume liitetään uskonnollisiin tai kulttuurillisiin rituaaleihin.  

Khat-lehtiä pureskellaan yleensä tuntien ajan, jolloin käyttäjä tuntee eräänlaista mielihyvän tunnetta. Khatin vaikutusta voidaan verrata amfetamiiniin, joka samankaltaisesti stimuloi aivoja sekä piristää. Khatin vaikutus ilmenee noin tunnin päästä pureskelun aloittamisesta ja pureskelua harjoitetaan yleensä tunteja.  

Lehdet vaikuttavat positiivisesti sekä negatiivisesti muun muassa mielentilaan ja käyttäytymiseen. Khat saattaa lisätä hyväntuulisuutta, valppautta, itsevarmuutta, euforiaa sekä puheliaisuutta mutta saattaa myös aiheuttaa masentuneisuutta, vainoharhaisuutta, aggressiivisuutta, ahdistuneisuutta, alakuloisuutta tai ärtyisyyttä.  

Khat lisää muun muassa myös sydämen sykettä, verenpainetta, kehon lämpötilaa, suun kuivumista, ummetusta, psykoosiherkkyyttä ja seksuaalisen suorituskyvyn heikkenemistä. Tämän takia Khatin vuosien mittainen runsas käyttö voi aiheuttaa muun muassa ongelmia sydän- ja verenkiertoelimistölle sekä ruuansulatuselimistölle.  Tutkijat ovat myös huomanneet korrelaatiosuhteen Khatin käytön sekä suusyövän välillä.  

Yliannostuksista, myrkytystiloista, riippuvuudesta tai toleranssin nostattavuudesta on todella vähän tietoa.  

Lisää tietoa Khat -huumausaineesta saat täältä.

Kuivatettuja Kannabiksen kukintoja. Lähde: Pixabay

Perustietoa kannabiksesta

Moni tietää tai tuntee sanan Kannabis ja sitä käytetäänkin ympärimaailmaa. Suomessa Kannabis on yksi yleisimmistä laittomista huumausaineista. Kannabis on yleisnimitys erilaisista hamppukasveista ja niiden eri lajikkeista saaduista valmisteista. Marihuana tarkoittaa hamppukasvin kukintoja, jotka yleensä kuivatetaan. Hasis tarkoittaa hamppukasvin pihkaa tai pihkapuristetta. Kannabista kutsutaan ruohoksi, dänkiksi, mariksi, ganjaksi, höpöheinäksi, pajaksi, möyhyksi ja muun muassa pilveksi. Kyseisellä huumausaineella on monia nimiä.   

Kannabiksen vaikuttava aine on THC eli Delta-9-tetra-hydrokannabinoli, jota on kaikista eniten kasvin kukinnoissa.  

THC vaikuttaa aivoihin sekä hermostoihin lamauttavalla vaikutuksella. THC:tä saadaan kannabista poltettaessa, höyryttäessä tai syötynä. Höyryttämällä tai poltettuna vaikutus alkaa heti ja kestää yksilöstä riippuen muutamia tunteja. Syötynä vaikutus ilmenee hitaammin, mutta kestää pidempään. THC varastoituu kehon rasvakudoksiin ja vapautuu sieltä muualle kehonosiin.  Tämän takia THC:n puoliintumisaika kehossa on pitkä ja ainetta voi olla kehossa päivienkin jälkeen aineen nauttimisen jälkeen. THC:n määrä sekä sen pysyminen ihmiskehossa vaikuttaa tietenkin sen kuinka paljon ja usein kannabista käytetään. Tämän takia kannabiksen käyttöä voidaan tarkkailla esimerkiksi virtsanäytteiden tai muiden testien avulla, vaikka käyttäjä ei olisi muutamaan päivään huumausainetta nauttinutkaan. 

Kannabis aiheuttaa ruokahalun voimistumista, sosiaalisuutta, rentoutta, lieviä hallusinaatioita ja rauhallisuutta. Vaikutukset voivat vähentää aggressiivisuutta sekä lisätä ajatuksen juoksua. Kannabis heikentää motorista koordinaatiota, työmuistin toimivuutta, huomiokykyä sekä reaktionopeutta. Varsin epämiellyttäviin vaikutuksiin voi liittyä pelokkuutta, ahdistuneisuutta, vainoharhaisuutta, vahvoja hallusinaatioita, levottomuutta. Fyysisiin vaikutuksiin liittyy verenpaineen, kehon lämpötilan ja sykkeen nousu. Kannabiksen vaikutuksen alaisena käyttäjä on verkkainen, hänellä voi olla verestävät silmät ja kuiva suu.  

Kannabista on tutkittu paljon ja sitä on käytetty lääketarkoituksiin erilaisiin sairauksiin ja vaivoihin.  

Kannabiksen runsaaseen käyttöön liittyy heikentää kognitiivisia kykyjä kuten muistia ja verbaalisia kykyjä. Erityisesti nuorella käyttäjällä kannabiksen käyttö muuttaa hermoston rakennetta pysyvästi. Kannabiksen käyttö on ollut korrelaatiossa huonoon koulu- tai työmenestykseen, huonoon motivaatioon sekä yleiseen apaattisuuteen.  

Pitkään jatkunut runsas käyttö on katsottu altistavan erilaisille mielenterveysongelmille/sairauksille kuten ahdistuneisuushäiriöille, masennukselle ja skitsofrenialle, jos käyttö on alkanut hyvin nuorena. Kannabiksella on myös samat haittavaikutukset sekä pitkäaikaishaitat, jos kannabista käytetään tupakan tavoin polttamalla.  

Kannabikseen kehittyy riippuvuus, jos käyttö on riittävän pitkäaikaista sekä runsasta. Kannabiksesta voi tulla vieroitusoireita, joihin sisältyy muun muassa ruokahaluttomuus, levottomuus, ahdistuneisuus, ärtyneisyys, masentuneisuus ja lihaskivut.  

Lisätietoa kannabiksesta löydät täältä.

Postauksen faktatiedot sekä lähteet: Päihdelinkki.fi

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi