Työttömyys ja opiskelu

Helsingin Sanomat julkaisi jokin aika sitten kiinnostavan mielipidekirjoituksen työttömyyttä koskien (Raimo Lantelankallio / HS 17.11.2021). Tässä puheenvuorossa kirjoittaja rinnasti työttömyyden hoidon ”aikuisten päivähoitoon”, jonka teho on vähäistä tai olematonta. Tämä on toki kärjistetysti sanottu, mutta siinä saattaa olla taustalla myös totuus. Itse olen seurannut lähiaikoina työttömyyden hoitoa hyvinkin läheltä, ja huomannut, kuinka haastavaa motivoituneenkin työttömän on selviytyä byrokratian viidakossa. Lisäksi esimerkiksi työttömyyspäivärahojen sovittelukäytännöt, työttömyyspäivärahan uudelleenlaskenta tietyn ajanjakson jälkeen ja karenssijärjestelmät saattavat pahimmillaan aiheuttaa myös sen, ettei vaikkapa osa-aikainen työnteko ole kannattavaa, vaan osalle on mielekkäämpää ja taloudellisesti ”järkevämpää” olla täysin työttömänä. Työttömyystuen kiemurat vaikeuttavat myös paremman koulutustason hankkimista.

Lantelankallio toteaa mielipidekirjoituksessaan, että te-toimistot voisivat tarjota työttömille uudelleenkoulutuspalveluja. Nykyisinkin on mahdollista päästä te-toimiston työvoimakoulutukseen tiettyjen ehtojen täyttyessä, mutta esimerkiksi tutkintoon johtava koulutus on tehty työttömälle haasteelliseksi tai jopa mahdottomaksi, sillä opiskelijat eivät pääsääntöisesti ole oikeutettuja saamaan ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa (poikkeuksena harkinnanvarinen omaehtoisen tuki, mutta tätä eivät kaikki sitä hakevat työttömät saa, vaan esimerkiksi aiempi tutkinto estää sen). Toisaalta kuitenkin Helsingin Sanomat uutisoi 16.11., että avoimia työpaikkoja on tällä hetkellä jopa enemmän kuin ennen työttömyyslukuja nostanutta koronapandemiaa, eli 62 400. Näistä n. 66 % on ”vaikeasti täytettäviä” työpaikkoja. Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa oli työttömiä 164 000. Työttömien opiskelua ja ammattitaidon parantamista voitaisiinkin tukea nykyistä paremmin ja tarjota laajempi mahdollisuus kouluttautua, jotta työttömät ja työpaikat saataisiin kohtaamaan.

Mitä ajatuksia tämä herättää sinussa?

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi