Työttömyys ja aluevaalit

Kuten tiedämme, Suomessa järjestettiin 23.1.2022 ensimmäiset aluevaalit, joissa valittiin aluevaltuustot uusiin hyvinvointialueisiin. Uutisia seuranneet tietävät myös, että vaaleissa äänioikeuttaan käytti alle puolet eli vain 47,5 % (vertailun vuoksi mainittakoon, että vuoden 2019 eduskuntavaaleissa äänestysprosentti oli 72,1 ). Aluevaalit olivat osa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta, jolla siirretään näiden palvelujen toteuttaminen kunnilta hyvinvointialueille. Vaalit vaikuttavat mm. terveydenhuoltoon, sosiaalihuoltoon, pelastustoimeen, mielenterveys- ja päihdepalveluihin, vammaispalveluihin… Hyvinkin tärkeitä aiheita siis. Silti suurin osa äänioikeutetuista päätti jättää vaikuttamatta siihen, kuinka näistä asioista päätetään.

Soteuudistus vaikuttaa merkittävästi myös syrjäytyneiden pitkäaikaistyöttömien elämään, heitä koskevaan päätöksentekoon sekä heille tarjottaviin palveluihin. Vaalien suurimmaksi puolueeksi nousseen Kokoomuksen vaaliohjelmassa puhutaan kyllä työhyvinvoinnista, mutta työttömyydestä on vaikea löytää mainintaa. Lähinnä tätä on ehkä lause ”kun talous on kunnossa ja ihmisillä on töitä, riittää rahaa myös meille kaikille tärkeisiin palveluihin”. Entäpä silloin, kun ihmisellä ei ole työtä?

Aluevaalien matala äänestysprosentti pistää miettimään, kuka vaaleissa on äänestänyt ja kuka nukkunut. Koska sosioekonomisen aseman on tutkittu vaikuttavan äänestyskäyttäytymiseen, voidaan kenties olettaa, että blogimme aiheena oleva ryhmä, syrjäytyneet pitkäaikaistyöttömät, eivät välttämättä ole olleet ensimmäisenä jonossa uurnille. Toivotaan, että heidät kuitenkin pidetään päätöksenteossa mielessä, vaikka valtuutetut eivät olisikaan heidän äänestämiään.

Minkälaisia ajatuksia tämä sinussa herättää?

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi