Blogimme lopetus

Moikka kaikki blogimme lukijat! Ikääntyneiden palvelut ei ollut meille alkuun kovinkaan tuttuja, mutta niihin tutustuminen yhdessä on ollut hyvin antoisaa. Tutustuimme postauksissamme erityisesti ikääntyneiden hyvinvointiin ja haluamme tässä koota vielä niistä esiin nousseita asioita. 

Nea tutustui postauksessaan ensin Alzheimeria sairastavan puolison omaishoitajuuteen haastattelun avulla. Tässä ilmeni, kuinka puoliso kokee menettäneensä puolison sairaudelle eikä parisuhteen ja omaishoitajuuden yhdistäminen ollut helppoa, mutta palveluita ja tietoa omaishoitajalle oli kuitenkin tarjottu hyvin. Sen jälkeen Nea tutustui vanhustyön työntekijän kokemukseen haastattelun avulla, jossa ilmeni, että vanhustyö on rankkaa niin fyysisesti, kuin psyykkisestikin, mutta voi olla siitä huolimatta myös hyvin antoisaa. Viimeisessä postauksessaan Nea käsitteli ikääntyneiden asemaa tulevissa hyvinvointialueissa, jotka ovat aiheuttaneet pelkoa ja huolta tulevista muutoksista ikääntyneiden kannalta. Kaikissa postauksissa nousi esiin jollain tavalla huoli ikääntyneiden hyvinvoinnista.  

Marianna kirjoitti blogipostauksensa yksinäisyydestä, mielenterveydestä sekä vanhuspalveluiden kehittämisestä. Kaikki näistä aiheista olivat ajankohtaisia sekä liittyivät ainakin jonkin verran toisiinsa. Yksinäisyyden aiheuttama toimintakyvyn aleneminen on lisääntynyt korona-aikana erityisesti hoivakodeissa. Hoivakotien asukkaat kokivat jo ennen pandemiaa paljon yksinäisyyttä. Yksinäisyyden torjuminen ja osallisuuden tunne on mielenterveyden kannalta merkittäviä asioita ja nämä tulee ottaa huomioon myös vanhuspalveluita kehitettäessä. 

Saara haastatteli postauksissaan Kanta-Hämeessä asuvaa pariskuntaa ikääntyville tarjottavista palveluista, jonka jälkeen hän perehtyi sosiaaliseen selviytymiseen Koronan aikana, ja viimeisessä blogitekstissään hän halusi luoda toivoa tulevaisuudelle, etenkin näinä rankkoina aikoina. Selviytyminen ja itsestään huolenpito on tärkeää tällaisen pandemian aikana, ja asiantuntijuus omasta hyvinvoinnista on yksi merkityksellisin asia, jota harjoittaa, varsinkin karanteenin aikana.

Timo kirjoitti blogissaan Alzheimerin taudin toteamisesta ja hoidosta, vanhustenhoidon ongelmista, resurssipulasta ja siitä miten ongelmia voitaisiin ratkaista. Terapiakissa kuulostaa yksinkertaiselta ratkaisulta, mutta siitä on todettu olevan hyötyä vanhusten hyvinvoinnille ja se tuo apua yksinäisyyteen ja lisää merkityksellisyyttä ja vuorovaikutusta. Yksinäisyyttä ei tule vähätellä, se voi johtaa mielenterveys- ja muihin ongelmiin ja näkyä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vajeena. 

Mieleen painuivat erityisesti ikääntyneen väestön mielenterveys ja yksinäisyys ja kuinka kuormittavaa se voi olla, hoitohenkilökunnan pula, millaista on työskennellä muistisairaanhoitajana, sekä eläkeläisten ja hoidettavien huolta nostava kasvava lukumäärä, jonka vierellä kasvava hoitajapula ajaa sekä yleisesti se, miten paljon SOTE-aloilla on vielä muutettavaa ja korjailtavaa. Positiivista on se, että ottamalla näitä asioita julki muutos on mahdollista.

Olemme päässeet postauksissamme tutustumaan moniin eri aiheisiin ja toivomme, että olemme herättäneet jakamillamme aiheilla ajatuksia ja jakaneet myös uutta tietoa teille lukijoille. Haluamme kiittää hyvistä kommenteista, joita olemme saaneet ja antamastanne tuesta. Hyvää alkanutta vuotta 2022 kaikille! 

Kun pidämme yhtä, olemme voimakkaita, ja voimme kohdata vastoinkäymiset helpommin. Turvaverkko ja tukiverkosto ovat keskeisimpiä edellytyksiä terveelliselle elämälle.

Kiitos! – Nea, Marianna, Saara ja Timo

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi