Eläkepäivillä

Kuka huolehtii Iäkkäistä hyvinvointialueilla?

Tulevaisuudessa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu hyvinvointialueille.  Sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta se tarkoittaa sitä, että velvoite palvelujen järjestämiseen poistuu kunnilta. Kunnalla on kuitenkin vastuuta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä tulevaisuudessakin eikä hyvinvointialueiden perustaminen vaikuta siihen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu kuitenkin olennaisena osana hyvinvointialueiden toimintaan.  Hyvinvointialueilla on myös velvoite yhteistyön tekemiseen kuntien, hyvinvointialueella toimivien julkisten toimijoiden sekä yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Jotta hyvinvoinnin ja terveyden

Kuka huolehtii Iäkkäistä hyvinvointialueilla? Read More »

Kokemus muistisairaiden kanssa työskentelystä

Haastattelin tämän kerran blogiin yli 20 vuotta muistisairaiden kanssa työskennellyttä perushoitajaa Eilaa. Eila on työskennellyt ensin seitsemän vuotta sairaalassa muistisairaiden osastolla ja sen jälkeen 15 vuotta asumispalveluyksikössä keskivaikeaa ja vaikeaa muistisairautta sairastavien kanssa.  

Kokemus muistisairaiden kanssa työskentelystä Read More »

Sosiaalinen selviytyminen Koronan aikaan

Tässä blogitekstissä halusin kiinnittää lisää huomiota Koronan tuomaan eristäytymiseen ja yksinäisyyteen, ja siihen, miten siitä voi selviytyä. Tästä syystä haastattelin Kanta-Hämeessä asuvaa Aavaa* hänen sosiaalisesta elämästään Koronan aikana, sillä hänellä on aiheesta kokemusta. Jo varhain lapsuudessaan Aava on kokenut jotain hieman samanlaista, ja Aavan selviytymisen taidot ovatkin olleet jo hieman valmiina tähän hetkeen.

Sosiaalinen selviytyminen Koronan aikaan Read More »

Muistisairauden toteaminen ja hoito

Vanhusten määrä lisääntyy ja sen myötä myös erilaisten muistisairauksien esiintyvyys yleistyy. Yleisin muistisairauksien aiheuttaja on Alzheimerin tauti, joka aiheuttaa 60­-70 prosenttia tapauksista. Muistisairauksien kehittymisen aiheuttajina on usein samankaltaisia tekijöitä kuin sydän- ja aivoverisuonisairauksilla. Korkea verenpaine, diabetes, ylipaino, alkoholi, tupakointi, liikunnan vähäisyys ja korkea kolesteroli ovat merkittäviä riskitekijöitä muistisairauden kehittymisessä. Perintötekijöillä on myös vaikutusta. Muistisairauksien yleisyys

Muistisairauden toteaminen ja hoito Read More »

Elämää Alzheimeria sairastavan puolisona ja omaishoitajana

Halusin perehtyä ensimmäisessä postauksessani Alzheimerin kulkuun ja omaishoitajana toimivan puolison näkökulmaan. Haastattelin 64-vuotiasta Ainoa, joka toimii 76-vuotiaan Paavo-puolisonsa omaishoitajana ja edunvalvojana. Kerron postauksessa ensin, miten Paavon tilanne eteni, jonka jälkeen kerron Ainon kokemuksia omaishoitajana toimimisesta.

Elämää Alzheimeria sairastavan puolisona ja omaishoitajana Read More »