Kohti uutta suuntaa elämälle

Aiheena pitkäaikaistyöttömyys on minusta masentava ja surullinen. Niinpä tämän päiväisessä blogissa halusin keskittyä johonkin vähän positiivisempaan ja toiveikkaampaan aiheeseen. Nimittäin työn hakemiseen ja työnhakuprosessiin. Blogipostauksessa kirjoitan esimerkiksi siitä, kuinka työnhakuprosessi aloitetaan tai millainen ansioluettelo kannattaa laatia.

Työnhakuprosessin alussa on ansioluettelon eli CV:n laatimisen aika. CV:n täyttäminen saattaa tuntua todella raskaalta ja vaikealta, mutta siihen oikeasti kannattaa panostaa. Ansioluettelon avulla työnantaja tai rekrytoija saa tietoa hakijasta ja siitä tulee helposti ilmi, soveltuuko hakija hakemaansa työtehtävään. Seuraavaksi tarkastellaan, millainen sitten olisi hyvä ansioluettelo ja mitä asioita sinne ainakin tulisi kirjata.

Hyvä CV on selkeästi luettava ja se on kirjoitettu monipuolisesti sekä johdonmukaisesti. Ensimmäisenä ansioluetteloon kannattaa kirjata omat henkilö- sekä yhteystiedot selkeästi. Henkilö- ja yhteystietojen on hyvä olla näkyvällä paikalla dokumentissa. Myös valokuva itsestä on hyvä lisä henkilötietoihin. Seuraavana on hyvä kirjoittaa lyhyt ja tiivis kuvaus itsestä ja omista vahvuuksista. Kuvauksessa on hyvä tulla ilmi omat vahvuudet, mielenkiinnonkohteet sekä oma osaaminen. Lisäksi kuvaukseen itsestä voi kirjoittaa esimerkiksi omista tavoitteista tai unelmista. (Ansioluettelomalli 2021.) Kolmantena kohtana on tärkeä kertoa omasta työkokemuksesta tuoreimmasta vanhimpaan. Myös vanhempien työtehtävien kirjaaminen voi olla hyvä idea, jos se on merkittävää haettavan tehtävän kannalta. Työkokemuksesta kertoessa on hyvä kertoa työtehtävistä ja mitä siitä, mitä ne pitivät konkreettisesti sisällään. Mikäli työkokemusta ei ole kauheasti kertynyt, siinä tapauksessa voi olla hyödyllistä kertoa esimerkiksi erilaisista työharjoitteluista tai esimerkiksi harrastustoiminnasta. (Ansioluettelomalli 2021.)

Seuraavassa osiossa voidaan kertoa koulutustaustasta uusimmasta tutkinnosta vanhimpaan. Vaihtoehtoisesti kannattaa kertoa ensimmäisenä siitä koulutuksesta tai tutkinnosta, joka on olennaisin haettavan työpaikan kannalta. Opintojen ollessa vielä kesken, voidaan ilmoittaa arvioitu valmistumisajankohta. Koulutuksen jälkeen ansioluetteloon on hyvä myös kertoa kielitaidoista. Kannattaa kuitenkin muistaa, että työhaastatteluissa saatetaan testata kielitaitoasi, eli siitä kannattaa kertoa totuudenmukaisesti. Myöskin tietoteknisten taitojen ilmoittaminen varsinkin nykypäivän työmarkkinoilla on merkittävää. Lisäksi esimerkiksi erilaisten sosiaalisten medioiden käyttötaito on hyvä ilmoittaa perus word- tiedostojen sekä sähköpostien lisäksi. Mikäli on mahdollista ilmoittaa dokumenttiin suosittelijoita, se kannattaa ehdottomasti. Suosittelijoita ei kuitenkaan voi omin päin mennä ansioluetteloon kirjaamaan, vaan on tärkeää kysyä siihen lupa. (Ansioluettelomalli 2021.)

Jatka, Cv, Opetussuunnitelma, Vitae
Kuva: Pixabay

Omasta kokemuksesta lukuisia työpaikkoja hakeneena, on ajantasainen ja ennen kaikkea hyvin kirjoitettu CV tosi tärkeä. Olen tuskaillut monet kerrat ansioluettelon kirjoittelun kanssa, mutta onneksi siihen löytyy hyviä pohjia ja vinkkejä internetin ihmeellisestä maailmasta. CV kannattaa omasta mielestä tehdä oman näköisesti ja on hyvä, jos jotenkin pystyy “erottumaan massasta”.

Nyt kun ansioluettelo on muokattu sopivaksi, päästään työnhakuprosessin seuraavaan osioon eli työhakemuksen kirjoittamiseen. Työhakemuksen tarkoituksena on tuoda esille enemmän omaa persoonaa sekä hakijan soveltuvuutta haettavaan työtehtävään. Hyvän työhakemuksen ei tarvitse olla kovinkaan pitkä. Laatu korvaa määrän, myös tässäkin yhteydessä. Hakemuksessa kannattaa tuoda ilmi se, mitä juuri sinä toisit yritykselle. Miksi he haluaisivat kaikkien hakijoiden seasta palkata juuri sinut. Lisäksi kannattaa tuoda esille omaa motivaatiotasi sekä luonnettasi. Hakemuksessa on hyvä osoittaa, että olet aidosti kiinnostunut ja motivoitunut työntekijä ja oikeasti haluat tämän paikan. Yritykseen ja heidän toiminta-ajatukseen perehtyminen on hyvä tuoda esiin hakemuksessa. Työhakemuksen kirjoittamisen jälkeen kannattaa luetuttaa se vaikka ystävälle tai muulle läheiselle. Kun joku toinen lukee hakemuksesi, se tuo uutta näkökulmaa ja mahdolliset kirjoitusvirheet voidaan helpommin karsia pois. (Hyvä työhakemus 2021.)

Kun olet onnistuneesti laatinut itsellesi ansioluettelon ja lähettänyt työhakemuksen, olet saanut kutsun työhaastatteluun. Haastatteluun valmistautuminen on tärkeää ja siellä saat tilaisuuden näyttää, että olet oikea tyyppi tähän hommaan.

Työhaastattelussa halutaan selvittää, soveltuuko hakija haettavaan tehtävään. Tärkeimpinä asioina työhaastatteluun valmistautumisessa on tutustua yritykseen ja työtehtävään jota olet hakemassa. Ennen haastattelua on hyvä harjoitella kertomaan itsestä ja vahvuuksista. Jotta pystyt osoittamaan mielenkiintoa yritystä kohtaan, kannattaa miettiä valmiiksi kysymyksiä, joita voi esittää haastattelijalle. Haastatteluun on tärkeää ottaa mukaan tärkeimpiä koulu- sekä työtodistuksia ja mahdollisesti tarvittavat kortit (esim. hygieniapassi, ensiapukoulutustodistus, työturvallisuuskortti yms.) myöskin ansioluettelon mukaan ottaminen on hyvä idea. Työhaastatteluun on hyvä pukeutua siististi ja asianmukaisesti ja saapua paikalle hyvissä ajoin. Haastattelussa ollessa on hyvä olla tietenkin rehellinen mutta ei kuitenkaan liian vähättelevä tai vaatimaton. (Onnistu työhaastattelussa 2021.)

Wohoo! Työnhakuprosessi on tullut päätökseen ja voit onnitella itseäsi uudesta työpaikasta ja uudesta suunnasta elämälle. Ei muuta kun leuka pystyyn ja unelmia kohti!

Nainen, Taivas, Auringonvalo, Aseita
Kuva: Pixabay

Lähteet:

https://duunitori.fi/tyoelama/tyonhakuopas/ansioluettelo/hyva-ansioluettelo

https://duunitori.fi/tyoelama/tyonhakuopas/tyohakemus-2/tyohakemus

https://duunitori.fi/tyoelama/tyonhakuopas/tyohaastattelu/tyohaastattelu-onnistu

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

2 ajatusta aiheesta “Kohti uutta suuntaa elämälle”

  1. Kiitos hyödyllisestä ja piristävästä tekstistä!
    Testissä oli ihanan kannustava näkökulma ja todella hyödyllisiä vinkkejä ihan kaikille työnhakijoille. Teksti toimi hyvänä muistutuksena siitä, mitä työnhakuprosessissa tulee muistaa ja poimin vinkkejä itsellenikin tulevia työnhakuja ja haastatteluja ajatellen.

  2. Virkistävä lähestyminen työmarkkinoita hakijan näkökulmasta! Erittäin asiapitoinen teksti, joka herätti itsenikin ajattelemaan. Olen pitänyt työnhakuprosessia jotenkin “itsestään selvänä”, mutta opin tekstistäsi paljon! Oman kuvan lisäys CV:n ja työhakemuksen luetuttaminen kaverilla täytyy ottaa omaan käyttöönikin. Kiitos!

    Egil

Kommentoi