Päihdehaitat

Jokainen varmasti tietää, että päihteidenkäytöllä voi olla hyvin moninaisia vaikutuksia yksilön terveydentilaan, sosiaalisiin suhteisiin, hyvinvointiin ja esimerkiksi elämänhallintaan. Kerron tässä postauksessa näistä painottuen päihteiden terveydellisiin haittavaikutuksiin.  

Luin terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta toteutuneesta juomatapatutkimuksesta, jonka mukaan ainakin 13 prosenttia väestöstä käyttää alkoholia sen verran, että pitkäaikaisten terveyshaittojen riski on kohonnut. Tällöin puhutaan yli 560 000 suomalaisesta. Tutkimuksen riskirajana on käytetty kohtalaisen riskin rajaa, joka naisilla on 7 annosta tai enemmän ja miehillä 14 annosta tai enemmän viikossa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2021a.) Mitä tulee alkoholiin, mikään kulutustaso ei ole riskitön, sillä pitkällä aikavälillä esimerkiksi rintasyövän riski lisääntyy jo tasolla, joka vastaa yhtä nautittua alkoholiannosta päivää kohden. Usein runsaan juomisen ennen pitkää aiheuttamia oireita, kuten uniongelmia, masennusta tai vatsavaivoja ei osata yhdistää alkoholinkäyttöön. Alkoholinkäyttö voi aiheuttaa myös hankaluuksia painonhallinnassa. Myös alkoholiriippuvuuden riski lisääntyy ajan mittaan, josta usein kertoo se, ettei vähentäminen yrityksistä huolimatta onnistu. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2021c.) 

Viitaten alla olevaan kuvaan, alkoholinkäyttö voi aiheuttaa ongelmia useilla eri elämänalueilla, kuten terveys- tai talousongelmia, ongelmia perhe- tai työelämässä tai muussa sosiaalisessa elämässä. Aiemmin mainitun juomatapatutkimuksen vastaajista noin 270 000 suomalaista vastaava määrä ilmoitti oman alkoholinkäytön aiheuttaneen ongelmia jollakin näistä elämänalueista. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2021b.) 

(Kuva: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020.) 

Luulen, että moni ihminen ei välttämättä edes tiedosta mihin kaikkeen alkoholinkäyttö voi vaikuttaa tai mihin on jo vaikuttanut. Usein läheiset kärsivät toisen alkoholinkäytöstä, eikä itse käyttäjä välttämättä edes huomaa sitä tai osaa ajatella asiaa siltä kantilta. 

Päihteiden monenlaiset fyysiset vaikutukset voidaan jakaa kahteen; välittömiin vaikutuksiin ja pitkäaikaisen käytön vaikutuksiin. Päihderiippuvaiselle tyypillistä on kärsiä myös liiallisen käytön aiheuttamista fyysisistä vieroitusoireista, jotka vaihtelevat hieman käytetyn päihteen mukaan. Elimellisiin sairauksiin sekä useisiin syöpäsairauksiin on kohonnut riski pitkäaikaisen alkoholin käytön johdosta. Myös huumeiden pitkäaikaisen käytön on todettu aineesta riippuen aiheuttavan kohonneen riskin useisiin elimellisiin sairauksiin sekä hyvin voimakkaisiinkin vierotusoireisiin. Huumeiden käytön välittömiä riskejä ovat esimerkiksi yliannostus- ja tapaturmariski. Alkoholista aiheutuvat välittömät vaikutukset lisäävät esimerkiksi tapaturmariskiä. (Mikkola 2019.)  

Lukuisten päihteistä aiheutuvien terveyshaittojen lisäksi käytöstä voi seurata myös suuri määrä erilaisia sosiaalisia ongelmia, kuten riitoja, lasten laiminlyöntiä, taloudellisia ongelmia tai työelämän ongelmia. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020.) Pahimmassa tapauksessa esimerkiksi parisuhteen tai perheen keskisessä riitatilanteessa päädytään satuttamaan toista fyysisesti. Karu totuus on, että Suomessa suurin osa henkirikoksista tehdään alkoholin vaikutuksen alaisena. 

Lähteet: 

Mikkola, M. 2019. Päihteiden vaikutukset fyysiseen terveyteen. Viitattu 2.10.2021. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/227648/Opinn%C3%A4ytety%C3%B6_MikkolaPDF.pdf?sequence=2 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2021a. Näin Suomi juo. Viitattu 2.10.2021. https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/nain-suomi-juo 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2021b. Yleisimmät alkoholinkäyttötavat. Viitattu 2.10.2021. https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/nain-suomi-juo/alkoholin-kayttotavat 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2021c. Usein kysytyt terveydestä ja alkoholista. Viitattu 2.10.2021. https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/usein-kysytyt-kysymykset/terveys 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2020. Alkoholihaitat. Viitattu 2.10.2020. https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/alkoholihaitat 

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

1 ajatus aiheesta “Päihdehaitat”

  1. En aiemmin tiennyt, että suurinosa henkirikoksista tehdään Suomessa päihtyneenä, mutta toisaalta ei tämä tilasto yllätäkkään.
    Olen itse kohdannut päihteistä seuraavia haittoja niin työelämässä kuin läheistenkin vuoksi, eikä se ole mukavaa seurattaavaa. Onkin surullista, että vaikka tiedämme päihteiden negatiivisista vaikutuksista elämiimme, on juuri esim. alkoholin käyttö suurissakin määrin todella normalisoitu Suomessa. Olen itse kohdannut, että se on jopa eräänlaisen suomalaisen ylpeyden aihe. Itse en ainakaan haluaisi liittää päihteitä niin vahvasti osaksi kulttuuriamme.

Kommentoi