Tukiperhe perheen tukena

Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai perheelle voidaan järjestää sosiaalipalveluna tukihenkilö tai -perhe arkea helpottamaan. Tukihenkilö toimii tuettavan omassa ympäristössä ja voi auttaa perhettä esimerkiksi viettämällä aikaa lasten kanssa, tukemalla koulunkäynnissä tai auttamalla perheenjäseniä sosiaalietuuksien hakemisessa. Tukiperhetoiminnassa tuettava lapsi osallistuu tukiperheen normaaliin arkeen viettämällä viikonloppuja tai lomia perheessä. Kerron tässä postauksessa tarkemmin tukiperhetoiminnasta erityislapsiperheessä.

Perhe voi hakea sosiaalipalveluna lapselle tukiperhettä helpottaakseen perheen arkea ympärivuorokautisesti. Palvelun tarve arvioidaan yhdessä perheen ja lapsen kanssa, ja perheelle laaditaan asiakassuunnitelma. Lisäksi tehdään selkeä sopimus tukisuhteen kestosta, laadusta ja tiiviydestä.

Kunnat vastaavat palveluiden järjestämisestä sosiaalihuoltolain mukaisesti. Kunnat voivat organisoida palveluita itsenäisesti, yhdessä toisten seudun kuntien kanssa tai käyttää kolmannen sektorin toimijoiden palveluita. Myös useat yritykset tarjoavat tukipalveluita. Tukiperhettä voi hakea esimerkiksi Sos-lapsikylän, Attendon tai Pelastakaa lapset ry:n kautta.

Tukiperheitä tarvitaan hyvin monenlaisille lapsille ja erilaisiin elämäntilanteisiin. Tukiperheenä voi toimia lapsiperhe, lapseton pariskunta, yksinhuoltaja, maahanmuuttaja perhe tai vaikkapa omat lapset maailmalle kasvattanut pariskunta, joka toimii ”varamummolana”. Tärkeintä on, että tukiperheellä on aikaa olla lapsen kanssa, mahdollisuus vastata perheen tarpeisiin, yhteistyökykyä ja sitoutuneisuutta tukiperhetoimintaan, sekä myönteinen ja avoin mieli.

Kuva: Kellonen

Haastattelin erityislapsiperhettä aiempaan blogipostaukseeni. Perheellä on pitkäaikainen ja tärkeä tukiperhe, jota kutsutaan ”mummolaksi”. Perheen 10-vuotias erityislapsi on käynyt tukiperheessä 2,5-vuotiaasta lähtien. Äiti on yksinhuoltaja ja toivoi apua ja tukea arkeen oman jaksamisen kannalta jo ennen lapsen erityispiirteiden havaitsemista. Äiti otti asian puheeksi neuvolassa ja lastensuojelun asiakkuuden kautta perheelle järjestettiin tukiperhe. Perheen kohdalla lastensuojelun asiakkuus on päättynyt lakimuutoksen myötä ja sama tukiperhe on nykyään perhesosiaalityön järjestämänä.

Lapsi käy tukiperheessä yhden viikonlopun kuukaudessa ja viikon kesäloman aikaan. Perhe kokee, että heillä on käynyt hyvä tuuri sopivan tukiperheen kanssa. Tukiperheen ”mummolla” on vahva tausta ja pitkä kokemus sosiaalialalta, ja lapsi on käynyt samassa perheessä koko ajan. Tukiperheen rouva on ollut äidin tukena myös esimerkiksi Vasu -keskustelussa päiväkodissa.

Haastattelemani perheen äiti kertoo, että aina tukiperheen merkitystä erityislapsiperheelle ei ole ymmärretty edes sosiaalityössä. Palvelukoordinaattorin vaihtuessa tukiperhetoimintaa suunniteltiin vähennettäväksi 20 päivään vuodessa. Perheelle ehdotettiin, että äiti voisi jatkossa käyttää omaishoitajan vapaita ja lapselle tulisi silloin perhehoitaja kotiin. ”Omaishoidon tuki perustuu vammaispalveluihin ja on tukea lapselle, tukiperhe tukee äidin jaksamista, eikä näitä voida niputtaa”, äiti kertoo. Erityislapselle olisi hyvin haasteellista kohdata vaihtuvat perhehoitajat omassa kodissa, eikä äiti saisi välttämätöntä lepoa arkeensa.

Äiti toivoo, että hyvin toimiva tukiperhetoiminta ja yhteistyö ”mummon” kanssa voisi jatkua heidän kohdalla ilman suuria muutoksia.   

Haastattelemani perheen äiti kertoo, että aina tukiperheen merkitystä erityislapsiperheelle ei ole ymmärretty edes sosiaalityössä. Palvelukoordinaattorin vaihtuessa tukiperhetoimintaa suunniteltiin vähennettäväksi 20 päivään vuodessa. Perheelle ehdotettiin, että äiti voisi jatkossa käyttää omaishoitajan vapaita ja lapselle tulisi silloin perhehoitaja kotiin. ”Omaishoidon tuki perustuu vammaispalveluihin ja on tukea lapselle, tukiperhe tukee äidin jaksamista, eikä näitä voida niputtaa”, äiti kertoo. Erityislapselle olisi hyvin haasteellista kohdata vaihtuvat perhehoitajat omassa kodissa, eikä äiti saisi välttämätöntä lepoa arkeensa. Äiti toivoo, että hyvin toimiva tukiperhetoiminta ja yhteistyö ”mummon” kanssa voisi jatkua heidän kohdalla ilman suuria muutoksia.   

Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta tarjoaa monenlaista tukea ja apua perheille. Vapaaehtoisia kaivataan usein lisää toimintaan. Sosionomiopiskelijana on mielestäni todella tärkeää kuulla kokemuksia palveluiden käyttäjien kertomana. Toivottavasti pystyin edes hieman haastattelemani perheen kertomana lisäämään meidän opiskelijoiden tietoisuutta tukiperhetoiminnan arvokkuudesta ja tärkeydestä. 

Kellonen

Lähteet:

Attendo 2021. Sijais- ja tukiperhetoiminta. Viitattu 19.12.2021. https://www.attendo.fi/palvelumme/lastensuojelu-ja-perhehoito/sijais-ja-tukiperhetoiminta/

Pelastakaa lapset -Rädda barnen 2021. Yleistä tukiperhetoiminnasta. Viitattu 19.12.2021. https://www.pelastakaalapset.fi/tukea-lapsille-ja-perheille/tukiperheet/yleista-tukiperhetoiminnasta/

THL 2021. Tukihenkilöt ja -perheet. Viitattu 19.12.2021. https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palvelut/sosiaalipalvelut/tukihenkilot-ja-perheet

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014.  Viitattu 19.12.2021. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301#L3P28

SOS-lapsikylä 2021. Tukiperhe on vaikuttava ja varhainen tuki lapsiperheelle. Viitattu 19.12.2021. https://www.sos-lapsikyla.fi/tukiperhe-ja-ammatilinen-tukiperhe/

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

2 ajatusta aiheesta “Tukiperhe perheen tukena”

  1. Tämä oli hyvin tiivistetty postaus tärkeästä aiheesta. Olen jo jonkun aikaa pohtinut tukiperheeksi ryhtymistä eräälle tutulle perheelle ja sekin tosiaan voi olla mahdollista, että tukiperheeksi voi ryhtyä jo valmiiksi apua tarvitsevalle perheelle tuttu perhe. Itselle oli uutta tietoa se, että tukiperheitä on mahdollista saada myös yrityksistä ja kolmannen sektorin tahoilta.

    Surullista kuulla, että edes lastensuojelun ja perhesosiaalityön puolella aina ei ymmärrettä vanhemman levon tarvetta arjessa jaksamiseen erityislapsen kanssa. Onhan se tärkeää ihan kaikkien lasten vanhemmille, mutta etenkin erityislasten vanhemmille.

Kommentoi