Mikä ihmeen mielenterveysambulanssi?

Helsingin kaupunginvaltuutettu ja europarlamentaarikko Alviina Alametsä (vihr) on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa ehdotettiin mielenterveysambulanssia Helsinkiin. Aloitteen allekirjoittivat 16 valtuutettua Alametsän lisäksi (Hs.fi).

Mielenterveysambulanssista on ainakin naapurimaastamme Ruotsista positiivisia kokemuksia. Ruotsissa psykiatrinenambulanssi eli “mielenterveysambulanssi” reagoi akuuttiin itsemurhan uhkaan ympäri vuoden kello 15-01 (Potilaanlääkärinlehti.fi).

Alun perin “mielenterveysambulanssia” pilotoitiin Norjassa, Bergenissä. Vuonna 2005 Norjalainen psykiatrinen hoitaja Arjen Van Dijk “uudelleen julkaisi” kansallista ambulanssia ulkoisesti muistuttavan “mielenterveysambulanssin” yhdessä valtion avustuksella. Van Dijk toimi aiemmin psykiatrisena hoitajana Haukelandin yliopistollisessa sairaalassa Bergenissä ja näki vuosittain poliisin toimittavan sairaalaan n. 2000 psykiatrista hoitoa vaativaa potilasta. Hän oli huolissaan poliisin tuomasta stigmasta mielenterveyspotilaiden osalta. Kun psykiatrisista ongelmista kärsivä henkilö istuu poliisiautossa, naapurit saattavat miettiä “apua tuossa on rikollinen, olenko itse turvassa”, mutta poliisin sijasta ambulanssi herättää ajatuksia “siellä on joku loukannut jalkansa tms”. Kaiken lisäksi poliiseilla ja perus ambulanssin työntekijöilläkin on erittäin vähän – tai ei lainkaan kokemusta mielenterveysasioiden hoidosta. Van Dijk saikin tästä sysäyksen “mielenterveysambulanssin” perustamiselle, jossa työskenteli kaksi koulutettua psykiatrista hoitajaa lääkinnän varalta (Huffpost.com).

Psykiatrinenambulanssi tarjoaisi apua akuutteihin mielenterveysongelmiin, itsetuhoisuuteen ja tilanteisiin, joissa potilas itse tai hänen läheisensä on vaarassa. Psykiatrinen ambulanssi toisi mahdolliseksi sen, että psykiatrista osaamista voitaisiin tuoda sairaalaan ulkopuolelle ja potilaan mielentila voitaisiin arvioida heti ensi kohtaamisella ja päättää mahdollisesta jatkohoidon tarpeesta.

Tällainen palvelu voisi olla jossain suhteessa jopa kustannustehokkaampi vaihtoehto kuin se, että potilaan arvio ensin ensimmäisenä paikalle saapuva ensihoidon yksikkö, jonka jälkeen potilas lähtee sairaalaan arvioitavaksi. Tässä tilanteessa on myös riskinä se, että ensihoidon yksikkö arvioi potilaan tilan väärin, koska ensihoidon työntekijöillä ei välttämättä ole tarpeeksi tietoa psykiatristen ongelmien hoidosta.

(Kuva: Pixabay)

Suurin osa Showcasen blogeista on toteutettu osana Laurean opintojaksoja. Koko koulutustarjontaamme voi tutustua nettisivuillamme. Tarjoamme kymmenien tutkintoon johtavien koulutuksien lisäksi myös paljon täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja avoimen AMK:n kautta!

Kommentoi